ANAF Sălaj, locul 2 la nivel regional privind colectarea veniturilor bugetare

În cadrul ședinţei lunare a Colegiului Prefectural care a avut loc, joi, în Sala Iuliu Maniu a Instituţiei Prefectului Sălaj, una din subiectele aflate pe ordinea zi a fost o informare privind activitatea Administrației Județene a Finanțelor Publice Sălaj în primele 9 luni ale anului 2022.

Administrația Județeană A Finanțelor Publice SĂLAJ, este condusă de șef administrație
Laurențiu BUTIRI.

Număr contribuabili administraţi la 30.09.2021:    108.716

–PERSOANE JURIDICE:     27.647

–PERSOANE FIZICE:    81.069

Colectarea veniturilor bugetare

  • În primele nouă luni ale anului 2022, efortul A.J.F.P. Sălaj de colectare a veniturilor bugetare s-a concretizat în încasarea sumei de 972,57 mil. lei, ceea ce reprezintă 100,74% din programul stabilit de MFP (965,43 mil lei).
  • Comparând încasările din primele 9 luni ale anului 2022 cu cele din perioada similară a anului precedent, se observă faptul că s-a înregistrat o creştere nominală de 38,59 mil. lei, ceea ce reprezintă +4,13% peste nivelul încasărilor din perioada similară a anului precedent.

Factorii care au contribuit la realizarea nivelului de colectare a veniturilor bugetare sunt:

  1. Conformarea voluntară la plată a contribuabililor:

Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric) reprezentând ponderea sumelor stinse în termen din totalul sumelor declarate de plată (sume achitate în termen de către contribuabili din proprie inițiativă), realizat la 30.09.2022 a fost de 81,34%.

Stimularea conformării voluntare la declarare și la plată prin următoarele acţiuni:

  1. Definirea riscurilor de neconformare şi evaluarea impactului lor asupra veniturilor colectate
  2. Identificarea contribuabililor care prezintă risc de neconformare şi a mecanismelor de stimulare a conformării
  3. Promovarea eșalonăriil la plată și a facilităților fiscale

Acțiunile prompte de executare silită (emiterea de somații, popriri de conturi, popriri terți, sechestre pe bunuri mobile și imobile)

Ponderea încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de executare silită în total încasări, la 30.09.2022 a fost de 4,34%, astfel din totalul încasărilor bugetare nete realizate în sumă de 972,57mil. lei, s-a încasat prin executare silită suma de 42,39 mil. lei.

  • Cea mai eficientă modalitate de executare silită s-a dovedit a fi comunicarea somaţiei, care a generat încasări în cuantum de 49,42%, din totalul veniturilor din executare silită.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.