Anunț aviz de mediu


JECAN GHEORGHE în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru „Elaborare PUZ pentru introducere teren în intravilan, parcelare, construire locuințe unifamiliale, amenajare drum de servitute și racordare la utilități”, situat în jud. Sălaj, comuna Crișeni, sat Crișeni, f.nr.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul proiectantului, mun. Cluj-Napoca, str. General Traian Moșoiu, nr. 48, ap. 5, din data de 17.10.2022, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-15:00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până în data de
04.11.2022, la APM Sălaj, mun. Zalău, strada Parcului, nr. 2, e-mail office@apmsj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 8:30-16:00 și vineri între orele 8:30-13:00.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.