Cooperare între mediul de afaceri și Consiliul Județean Sălaj pentru dezvoltare

Este vorba despre consolidarea relațiilor de cooperare interinstituțională dintre structurile asociative ale mediului de afaceri din județ, respectiv Camera de Comerț și Industrie Sălaj, Clubul Oamenilor de Afaceri Silvania, Organizația Patronilor Sălaj și Consiliul Județean Sălaj, printr-un Acord de Cooperare care a fost semnat, de către reprezentanții instituțiilor și asociațiilor amintite, vineri, 3 iulie 2020 la sediul Consiliului Județean Sălaj în cadrul unei ceremonii restrânse, dedicate acestui eveniment.

Cadrul de cooperare amintit propune o serie de acțiuni menite să îmbunătățească climatul economic de dezvoltare al județului Sălaj, să poată asigura stabilitate și predictibilitate în acțiunea publică în favoarea sprijinirii și dezvoltării mediului de afaceri județean prin consultare permanentă, deschisă și transparentă în ceea ce privește: actualizarea și elaborarea unor documente programatice și de planificare strategică la nivel județean și regional (ex. strategii de dezvoltare socio-economică, strategii sectoriale etc.), a celor de planificare financiară la nivel județean (ex. proiectele de buget anual și multianual al Județului Sălaj și a instituțiilor subordonate acestuia etc.), precum și prioritizarea sectoarelor de investiții și promovarea investițiilor publice de interes județean cu caracter anual și multianual și aflate în competența instituțională a Județului Sălaj prin Consiliul județean. De asemenea, este prevăzută și consultarea și cooperarea interinstituțională permanentă cu privire la reprezentarea și promovarea județului Sălaj pe plan național și internațional în ceea ce privește componenta economică prin participarea reciprocă a reprezentanților părților Acordului de cooperare la acțiuni de profil economic dar și la realizarea în comun a unor proiecte, acțiuni și/sau evenimente de interes județean.

Acordul de cooperare interinstituțională semnat încadrează, consolidează și extinde pentru viitorii 5 ani relațiile de cooperare deja existente între autoritatea județeană și asociațiile reprezentative ale mediului de afaceri județean, amintind printre cele mai recente, proiectul dedicat promovării și organizării învățământului dual în județul Sălaj, cooperarea pentru actualizarea la nivel național, în ceea ce privește datele referitoare la județul Sălaj, a Programului de Promovare a Exportului 2020-2025, dar și demersurile întreprinse la nivel teritorial în ceea ce privește promovarea intereselor economice ale României pe plan extern de către Camera de Comerț și Industrie a României etc.

”Mă bucur să putem avea acest cadru instituțional de cooperare între autoritatea județeană și mediul de afaceri sălăjean pentru următorii 5 ani, dincolo de deschiderea pe care Consiliul Județean Sălaj a manifestat-o de-a lungul anilor în raport cu reprezentanții sectorului privat din județ, în ceea ce privește sfera sa de competență conferită de lege. Este important, îndeosebi în acest nou context, să putem favoriza un dialog permanent, susținut și transparent cu companiile locale, dar și să privim împreună spre viitor pentru un spațiu și o comunitate pe care o partajăm fiecare dintre noi, autorități și companii, reprezentanți ai mediului privat ori ai sectorului public. Doar cooperând vom putea identifica acele lucruri pe care le putem face cel mai bine în Sălaj și care să ne facă competitivi și atractivi investițional și cu o calitate a vieții mai bună”,

a declarat dl. Tiberiu Marc, președintele Consiliului Județean Sălaj, la semnarea Acordului de Cooperare amintit.

One thought on “Cooperare între mediul de afaceri și Consiliul Județean Sălaj pentru dezvoltare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.