Despăgubiri EXPROPRIERE – Centura Zalăului: Statul oferă 3,15 lei pe metru pătrat

Prin Hotărârea de Guvern nr. 736/31.08.2020 a fost declanşată procedura de expropriere pentru proiectul „Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, intre DN1F, km 79+625 – DJ 191C” şi a fost aprobată lista cuprinzând cele 123 imobile ce vor fi supuse exproprierii conform amplasamentului final, în suprafaţă totală de 272.324 metri pătrați de teren.

În Anexa nr. 2 la HG nr. 736/2020 sunt indicate numele proprietarilor şi sumele individuale estimate de expropriator pentru despăgubirea acestora, în cuantum total de 860.284 lei, ceea ce înseamnă că statul român va oferi, în medie, 3 lei și 15 bani pentru un metru pătrat de teren, adică de aprox. 20 de ori mai puţin decât valoarea reală a imobilelor expropriate.

Proprietarii care nu sunt de acord cu sumele stabilite de expropriator în compensaţie au posibilitatea să întroducă o cerere de chemare în judecată la Tribunalul Sălaj, prin care să conteste valoarea despăgubirilor şi să solicite atât stabilirea acestora de către instanţă – la valoarea de piaţă, cât şi obligarea expropriatorului la plată, însă doar ulterior emiterii deciziei de expropriere şi consemnării sumelor aferente despăgubirilor, respectiv după finalizarea celei de a treia etape a procedurii.

Prima etapă: majoritatea proprietarilor ce deţin terenuri pe coridorul de expropriere au primit deja o notificare din partea CNAIR prin care au fost informaţi despre intenţia de expropriere şi au fost invitaţi să se prezinte la sediul expropriatorului, în termen de 20 de zile, pentru a depune actele care atestă dreptul lor de proprietate asupra imobilului.

Dacă vă număraţi printre proprietarii vizaţi (puteţi verifica acest lucru în Anexa nr. 2 la HG nr. 736/2020 – accesând link-ul de mai sus), trebuie să ştiţi că nu sunteţi obligaţi să vă deplasaţi la sediul expropriatorului, indiferent dacă aţi fost sau nu notificaţi în acest sens, ci aveţi posibilitatea de a transmite documentele care atestă dreptul dvs. de proprietate asupra imobilelor supuse exproprierii prin poştă, e-mail sau fax.

A doua etapă: în perioada următoare vor fi consemnate la CEC, pe numele proprietarilor expropriaţi, sumele individuale reprezentând plata despăgubirilor.

În vederea eliberării acestor sume, persoanele îndreptăţite la despăgubiri trebuie să formuleze o cerere către expropriator conţinând numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi actele doveditoare referitoare la existenţa dreptului de proprietate asupra imobilului expropriat.

Inclusiv personele ce se consideră nedreptăţite de cuantumul despăgubirii pot cere plata sumei deja stabilite, urmând ca ulterior, în situaţia stabilirii unui cuantum superior prin hotărâre judecătorească definitivă, expropriatorul să-i elibereze doar diferenţa dintre despăgubirea stabilită de instanţă şi despăgubirea stabilită de expropriator.

Plata efectivă către persoanele expropriate se face în termen de cel mult 90 de zile de la emiterea deciziei de stabilire a cuantumului despăgubirilor.

Ministrul Transporturilor a anunţat deja, în data de 29.10.2020, că a semnat cu CNAIR contractul de finanțare pentru proiectul „Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, intre DN1F, km 79+625 – DJ 191C”, în valoare totală de 240.466.412,05 lei.

A treia etapă: după consemnarea despăgubirilor la CEC pe numele proprietarilor expropriaţi vor fi emise deciziile de expropriere, ce constituie titlu executoriu pentru predarea terenului şi în baza cărora va avea loc transferul dreptului de proprietate de la deţinătorii terenurilor la expropriator.

A patra etapă: finalizarea formalităţilor aferente procedurii de expropriere, respectiv întocmirea noilor documentaţii cadastrale de către expropriator.

Concluzii:

Persoanele nemulţumite de cuantumul despăgubirilor au deschisă calea instanţelor de judecată, iar acţiunile pot fi formulate în termen de maxim de 3 ani de zile şi sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.

Despăgubirea acordată de instanţă nu poate fi mai mică decât cea oferită de expropriator şi nici mai mare decât cea solicitată de reclamant – proprietarul expropriat.

Despăgubirile oferite de stat sunt greşit stabilite deoarece au la bază valorile minime din grilele notariale. Prin instanţă însă se pot obţine despăgubiri la valoarea de piaţă a imobilelor expropriate.

Astfel, având în vedere avantajele introducerii unei acţiuni în instanţă, îndrum toţi proprietarii vizaţi de această procedură de expropriere să se adreseze Tribunalului Sălaj, prin intermediul unui avocat specializat în exproprieri, pentru a obţine despăgubirile la care sunt îndreptăţiţi.

Legislaţia aplicabilă în domeniul exproprierilor: Legea nr. 33/1994, Legea nr. 255/2010, Constituţia României.

Sursa: Facebook Avocat Ovidiu Gherman

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *