Fostul secretar de stat, Călin Forț, iese la atac: „Ministrul Bode, călăreț pe caii altora!”

Din luna martie 2018, până în luna octombrie 2019, „un cetățean de la PSD, secretar de stat în Ministerul Transporturilor” a reușit să facă pentru „Varianta de ocolire a Municipiului Zalău – Etapa 2” ceea ce nu a reușit niciun ministru, prim-ministru sau vreun alt liberal sălăjean în ultimii 10 ANI!

Atunci când mi s-a propus și am acceptat portofoliul de Secretar de stat în Ministerul Transporturilor, gândul meu a fost să pot transforma „Varianta de ocolire a Municipiului Zalau – Etapa 2” dintr-o promisiune lansată din 2008 încoace de toți cei care aspirau sau dețineau vremelnic diverse funcții (șosea „fantomă ” – așa cum a fost denumită chiar de presa sălăjeana) într-un obiectiv de investiții adus la o etapă cât mai apropiată de finalizare.

Așadar, în cele aproape 20 de luni în care am deținut funcție în Minister, deși nu am avut în coordonare activitatea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ÎMPREUNĂ cu echipa ministerială și conducerea CNAIR am reușit să aducem Varianta de ocolire a Municipiului Zalău – Etapa 2 la faza de LICITAȚIE PUBLICĂ, în luna mai 2019!

După cum bine cunoaște actualul Ministru al Transporturilor, aflat și el vremelnic în funcție, NU am plecat acasă abandonând vreun proiect. M-am întors acasă în urma demiterii Guvernului Dăncilă prin moțiune de cenzură și, îi reamintesc pe această cale, că a fost cel care a solicitat public, de nenumărate ori, demisia mea din Minister. Nu aveam cum să fac parte din echipa sa ministerială deoarece vedem cu toții cine sunt „profesioniștii” de acum numiți în diverse funcții vremelnice și care au fost motivele solicitării repetate a demisiei mele.

E lesne de observat că dl. Bode este deja în campanie electorală și nici nu aveam vreo așteptare ca, mai ales în prezența liderului PNL, să spună că un PSD-ist din Ministerul Transporturilor a muncit cot la cot cu o întreagă ECHIPĂ pentru proiectele Zalăului, ca de altfel pentru proiectele de infrastructură ale întregii țări! Domnul Bode călărește acum, dar documentele dovedesc că este călare pe caii altora! Este ușor să spui în fata presei, la tine acasă, avându-l alături pe Primul-ministru Orban și nefiind de față cei atacați politic strict din motive pur electorale, că NU i s-a cerut sprijin direct pentru acest proiect „VITAL pentru DEZVOLTAREA ZALAULUI”.

Primăria Municipiului Zalău, prin dl. Primar IONEL CIUNT, i-a solicitat direct, în repetate rânduri, deblocarea situației și finalizarea licitației. Dl. Bode știe foarte bine că stă în pixul CNAIR această deblocare și mai știe că din noiembrie până acum, în preajma alegerilor, a tăcut în privința proiectului și nu s-a văzut niciun rezultat concret!

În ciuda „vântului” semănat vineri cu coada de Ministru, vă demonstrez că eforturile tuturor factorilor implicați nu au fost deloc puține și, în acest moment, faza la care s-a ajuns cu Varianta de ocolire a Municipiului Zalău – Etapa 2 este cea de ATRIBUIRE a CONTRACTULUI de PROIECTARE și EXECUȚIE. Din 25 mai 2019, când a fost lansată de către CNAIR prima licitație pe SICAP, licitația s-a amânat din LIPSA OFERTANȚILOR, NU din cauza etapelor parcurse până atunci! LIPSA OFERTANȚILOR NU DIMINUEAZĂ cu nimic IMPORTANȚĂ ETAPELOR ȘI CALITATEA DOCUMENTAȚIILOR ÎNTOCMITE ȘI APROBATE DE TOȚI CEI AVIZAȚI din MINISTER sau GUVERN!

Cunosc îndeaproape stadiul actual al evaluării ofertei depuse, din informații primite direct de la CNAIR, nu din răspunsurile ministrului sălăjean, și tot ce îmi doresc este ca, în cel mai scurt timp posibil, utilajele să fie pe șantierul șoselei de ocolire a Municipiului Zalău. Dintr-o promisiune, Varianta de ocolire a Municipiului Zalău – Etapa 2 este o CERTITUDINE în acest moment și, indiferent de semnătura de pe contractul de atribuire a lucrărilor, NU ESTE meritul ministrului Bode, care, probabil, va declara un alt „moment istoric”, ca cel de vineri. A uitat că și licitația, ca de altfel toate celelalte etape parcurse pentru tronsoanele Autostrăzii Transilvania, au fost parcurse și lansate de cei care, vremelnic, au deținut portofolii în MT înaintea sa.

Înainte să vă redau CALENDARUL etapelor proiectului „Varianta de Ocolire a Municipiului Zalău – Etapa 2”, vreau să vă asigur pe toți de faptul că, în limita atribuțiilor funcției de Secretar de stat în Ministerul Transporturilor (pe care vremelnic am deținut-o la fel ca alții) am sprijinit îndeaproape TOATE PROIECTELE de infrastructură rutieră și feroviară din Zalău și din județul Sălaj. Proiectul „Varianta de ocolire a Municipiului Zalău – Etapa 2” a parcurs următorii pași grei și foarte importanți de la momentul preluării funcției de Secretar de stat în MT (luna martie 2018)

Desfasurare si stadiu contract nr. 18/5002/ 20.02.2018
Situatie la data de 16.10.2019
Denumirea proiectului: Reactualizare STUDIU DE FEZABILITATE, intocmire PROIECT TEHNIC si DETALII DE EXECUTIE pentru “Varianta de Ocolire a Municipiului Zalau, Etapa 2, intre DN 1F km 79+625-DJ 191 C”
Amplasament: Judet Salaj
Lungimea de construit: 5.515 km
Finantare: POIM-FEDR 2014-2020- contract nr 14/20.08.2018

DATE REFERITOARE LA CONTRACT
• Proiectant: Asocierea SEARCH CORPORATION SRL -BEST CONSULTING &DESIGN SRL
• Data semnarii contractului: 20 Februarie 2018
• Valoarea Contractului de prestare: 3.396.505,99 lei ( fara TVA )
• Valoarea Contractului de prestare actualizata: 3.392.900,05 lei ( fara TVA )
• Garantia de buna executie: -339.650,60
• Ordin de incepere Etapa 1 Reactualizare SF: 07.03.2018
• Perioada de prestare initiala a contractului: 7 luni
• Incheiere act aditional nr. 1- de prelungire a perioadei contractuale pentru etapa 1 cu 55 zile si de corectie a pozitiei km din 76+625 in km 79+625: incheiat la data de 06.07.2018, cu predare SF Final la data de 31.08.2018
• Incheiere act aditional nr. 2- de prelungire a perioadei contractuale pentru etapa 1 cu 38 zile incheiat la data de 28.08.2018, cu predare SF Final la data de 08.10.2018
• Incheiere act aditional nr. 4 – modalitatea de actualizare privind ajustarea pretului contractului de servicii.
• Incheiere act aditional nr. 5 – referitor la incetarea duratei de contract incepand cu data de 02.10.2019. Obiectul contractului se considera indeplinit la finalizarea etapei 1 (Intocmirea Studiului de Fezabilitate)

2. LISTA SERVICIILOR PREVAZUTE IN CONTRACT
1. ETAPA I: Studiul de Fezabilitate final a constat in principal in:
– Obtinere Certificat de Urbansim (C.U.);
– Studii , investigatii, analize,etc. ;
– Studiu de Fezabilitate (cu prezentarea variantelor de traseu ), cu aprobarea variantei optime de catre beneficiar;
– Expropieri 1: Finalizarea documentatiei pentru promovare H.G. de expropriere si H.G. de transfer, dupa caz;
– Intocmirea documentatiilor, inclusiv a proiectelor pentru mutari si protejari de retele edilitare, in faza de proiectare solicitata de detinatorul acesteia, in vederea emiterii avizelor asumate asa cum sunt descrise in HG 907/2016 si obtinerea avizelor si acordurilor (mentionate in C.U.);
– Asistenta acordata Beneficiarului in intocmirea, depunerea si sustinerea aplicatiei de finantare.
Etapa I s-a finalizat cu EMITEREA HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici prezentati in Studiul de fezabilitate final aprobati prin HG nr. 547/2019, publicat in M. Of. Nr. 640/02.08.2019.

SERVICII REALIZATE SI FINALIZATE PANA LA DATA DE 02.10.2019
• Studiul Alternativelor de traseu – predat la data de 20.04.2018 prin PV nr. 1442 si inregistrat la DRDP Cluj cu nr. 19253/20.04.2018;
• Aviz negativ MAPN pentru traseele analizate in cadrul S.A.T. la data de 24.04.2018!!!

• DRDP Cluj solicita Prestatorului la data de 31.05.2018 revizia documentatiei Studiul Alternativelor de Traseu prin adresa nr. 25090, cu aplicarea modificarilor stabilite conform sedintei din 11.05.2018 de la Primaria Mun. Zalau – MOMENTUL ZERO!

• Studiul Alternativelor de traseu Revizia 1 predat la data de 14.06.2018 prin PV nr. 2344
• 19.06.2018, la solicitarea Secretarului de stat Calin-Cristian Fort, a avut loc o sedinta la sediul Ministerului Transporturilor la care a participat: MAPN, Academia Tehnica Militara, reprezentanti CNAIR, Proiectant, unde s-a stabilit ca in vederea obtinerii avizului favorabil MAPN, Proiectantul sa incheie un contract pt. realizare studiul balistic in urma caruia se vor stabili solutii de protectie a centurii fata de Poligonul de trageri Aghires.
• Aviz principiu MAPN pentru traseu rosu ASF1 obtinut la data de 20.06.2018 prin adresa nr. DT4217/20.06.2018, conditionat de realizarea studiului balistic intre Prestator si Academia Tehnica Militra si implementarea in cadrul SF si executiei protectiilor necesare stabilite in urma raportului balistic
• 28.06.2018 DRDP Cluj emite punctul de avizare prin actul nr. 29204/28.06.2018 pentru traseul rosu ASF1, din cadrul documentatiei Studiul Alternativelor de traseu Revizia 1;
• Transmitere documentatie Studiul Alternativelor de traseu Revizia 1 pe 29.06.2018 catre CTE CNAIR pentru avizarea variantei optime de traseu;
• 13.07.2018 Prestatorul semneaza contractul pentru studiul balistic cu Academia Tehnica Militara din cadrul MAPN,
• 13.07.2018 se depune la Primaria Zalau documentatia pt obtinere CU (cu poz km corectata) iar pe data de 18.07.2018 se elibereaza C.U. nr 862/17.07.2018
• In urma obtinerii CU, proiectantul a intocmit documentatiile pentru avize si in urma depunerii acestora la institutiile emitente s-au obtinut toate avizele solicitate, cu exceptia acordului de mediu, pentru care s-a demarat procedura in luna iulie 2018 si au fost parcurse toate etapele supuse procedurii
• 23.07.2018 DRDP solicita Search revizia 2 a studiului privind alternativele de traseu, in urma corectiei poz km din actul aditional nr 1; documentatia refacuta este predata la DRDP pe 30.07.2018, s-a refacut punctul de avizare DRDP Cluj prin act nr 36426/03.08.2018 si pe data de 06.08.2018 s-a trimis din nou documentatia SAT Revizia 2 la CTE CNAIR pt avizarea variantei optime de traseu.
• Se constata ca finalizarea studiului balistic depaseste termenul stabilit prin actul aditional nr 1, astfel, este oportuna si necesara semnarea actului aditional nr. 2. In baza notei de fundamentare DRDP Cluj nr. 40586/28.08.2018, se prelungeste durata contractuala pentru Etapa 1 cu 38 de zile, semnandu-se actul aditional nr. 2, cu prelungire de timp de la data de 31.08.2018 si pana la data de 08.10.2018.
• 03.09.2018 Directia Tehnica transmite DRDP Cluj adresa nr. 16/1220/03.09.2018 prin care este de acord cu varianta de traseu rosie ASF1, solicitand insa mici completari la vol. Studiu Geotehnic Preliminar din cadrul Studiul Alternativelor de Traseu Revizia 2 .
• Predare SF Final la data de 16.10.2018, cu adresa nr. 3827/16.10.2018 si P.V. predare primire nr. 51009/17.10.2018
• 26.10.2018 are loc la DRDP Cluj sedinta CTE pentru emiterea punctului de avizare catre CNAIR, insa documentatia necesita o revizie si completari, astfel, documentatia SF este returnata Prestatorului, la data de 31.10.2018 in vederea completarii si corectarii si inaintata adresa CTE cu nr. 54422/31.10.2018;
• 14.11.2018 Prestatorul retransmite documentatia SF Revizia 1, prin adresa inaintare nr. 4133/14.11.2018;
• 19.11.2018 are loc din nou sedinta CTE la DRDP Cluj pentru emiterea punctului de avizare catre CNAIR si emite documentul de avizare nr. 62998/28.11.2018 catre CTE CNAIR;
• CTE DRDP Cluj emite adresa nr. 62998/28.11.2018 catre CTE CNAIR SA, prin care inainteaza si propune spre avizare documentatia S.F. a VO Zalau, cu mentiunea de completari a studiului geotehnic;
• 20.12.2018 Directia Tehnica CNAIR transmite la DRDP Cluj adresa nr. 16/2725/20.12.2018, in urma analizei documentatiei SF, cu observatii legate de Studiul Geotehnic cu preponderenta, devizul general si analiza cost beneficiu;
• 14.01.2019 Directia Tehnica emite o noua adresa de observatii privind Siguranta Circulatiei cu nr.16/171/14.01.2019, respectiv amenajarea sensurilor giratorii cu DN1F si DJ191C. Aceasta a fost inaintata Prestatorului, cu termen de implementare 23.01.2019.
• 23.01.2019 prestatorul inainteaza revizia 2 prin adresa nr 149/23.01.19.
• 05.02.2019 s-a intrunit comisia CTE DRDP Cluj care a emis punctul de avizare prin act nr. 8926/06.02.2019 cu propunere de avizare Varianta 3: solutia maximala de protectie balistica, structuri monolite si varianta de amenajare a sensurilor giratorii cu 1 banda in cale inelara.
• DRDP Cluj a transmis la 06.02.2019 la CNAIR catre Serviciul CTE Revizia 2 a Studiului de fezabilitate, prin adresa nr. 8930/06.02.2019.
• 13.02.2019 are loc avizarea SF in sedinta CTE CNAIR, cu aviz nr. 4818/13.02.19 si ulterior s-a emis avizul CT Siguranta Circulatiei cu nr.92/10927/15.02.19.
• 06.03.2019 s-a inaintat documentatia la ARR pentru realizarea auditului de siguranta stadiul 1
• 11.03.2019 a avut loc avizarea indicatorilor in sedinta Consiliului Tehnic si Economic al Ministrului Transporturilor!!!
• 20.03.2019 a fost emis de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Salaj, Acordul de mediu nr. 1/20.03.2019.
• 10.04.02019, se obtine Avizul favorabil de la Consiliul Interministerial de avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte
• 25.05.2019, a fost lansata pe SICAP lucrarea Proiectare si executie “Varianta de ocolire a Municipiului Zalau –etapa 2, intre DN 1F km 79+625 si DJ 191C”
• 02.08.2019 s-a emis HG nr. 547/2019, publicat in M.O. Nr. 640/02.08.2019 prin care s-au aprobat Indicatorii Tehnico-Economici.
• 07.10.2019 s-a reluat licitatia pentru lucrarea Proiectare si executie “Varianta de ocolire a Municipiului Zalau –etapa 2, intre DN 1F km 79+625 si DJ 191C”, cu termen limita de depunere a ofertelor data de 29.10.2019, ora 15.00.

Acestea sunt FAPTELE, NU VORBE!

Galerie foto de la prezentarea proiectului de investitii „Varianta de ocolire a Municipiului Zalau – etapa 2” pentru aprobare in Consiliul Tehnic si Economic al Ministerului Transportului, unde am detinut calitatea de presedinte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.