Încep lucrările de alimentare cu apă în șapte comune din județul Sălaj

Luni, 12 Octombrie a.c. la sediul Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa (ADI) din Zalău va avea loc semnarea contractului de lucrări “Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Vârșolț – Crasna – Ban – Cizer”, derulat de Compania de Apă Someș S.A., în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.
La eveniment au participar Sorin Maxim – primarul Comunei Bănișor, Florian Sur – primarul Comunei Horoatu Crasnei, Ioan Pătcaș – primarul Comunei Cizer, Boncidai Csaba – primarul Comunei Pericei și Bogya Miklos – primarul Comunei Crasna. Au mai luat parte la acest eveniment important pentru Sălaj, Robert Szilagyi – vicepreședinte al CJ Sălaj, dar și Marcel Zaharia – directorul general al Companiei de Apă Zalău.
Contractul are o valoare de 49.359.713,22 Lei fără TVA, cu o durată de execuție de 24 luni. Lucrările vor viza înființarea a peste 121 km de conducte de aducțiune și rețele de distribuție, cu 2494 branșamente, construirea a 5 stații de pompare și 7 rezervoare cu o capacitate totală de 1300 mc. Rețelele sunt prevăzute cu SCADA în vederea integrării în sistemul de monitorizare automată existent la nivel regional.
Lucrările la infrastructura de apă și canalizare propuse se vor executa pe raza Unităților Administrativ Teritoriale din Vârșolț, Crasna, Horoatu Crasnei, Bănișor, Cizer, Pericei, Meseșenii de Jos, respectiv în 14 localități aparținătoare.
Acest contract de lucrări, ca dealtfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM Cluj-Sălaj va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.
Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul lui are o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA). Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Un credit bancar de 7,82% va fi asumat de Compania de Apă Someș S.A. pentru cofinanțarea Proiectului.
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.