Primăria Municipiului Zalău a realizat în 2021 lucrări și investiții în valoare de 18,4 milioane euro

Primăria Municipiului Zalău, sub conducerea primarului Ionel Ciunt (PSD) a finalizat în anul 2021 o serie de proiecte importante pentru comunitate. Au fost atinse aproape toate domeniile, de la infrastructură la învățământ, de la zone verzi la reabilitări de blocuri și școli.
În anul 2021, pentru investiţii a fost alocată suma de 165.446,63 mii lei, din care 15.125,09 mii lei din bugetul local de dezvoltare, 26.144,08 mii lei din excedent, 49.088,09 mii lei din surse atrase, 74.999,66 mii lei din credit, iar suma de 89,71 mii lei din veniturile proprii ale unor unităţi din subordinea Consiliului Local (SADP, unităţi de invăţământ).
Realizările totale sunt de 91.306,77 mii lei (55,19%) (adică peste 18 milioane euro), din care 12.242,49 mii lei din bugetul local de dezvoltare (80,94%), 17.604,76 mii lei din excedent (67,34%), 39.956,52 mii lei din surse atrase (81,40%), 21.418,54 mii lei din credit (28,56%) şi 84,45 mii lei din venituri proprii (94,15%).
Detaliată pe capitole bugetare, situaţia investiţiilor se prezintă astfel:
1. La capitolul bugetar 51.02.Autorităţi executive – Primărie a fost alocată suma de 3.397,23 mii lei, din care 1.401,36 mii lei din bugetul local de dezvoltare, 31,38 mii lei din excedent, 1.909,34 mii lei din surse atrase, 55,15 mii lei din credit, realizările fiind de 2.558,15 mii lei (75,30%), din care 867,78 mii lei din bugetul local de dezvoltare (61,92%), 31,38 mii lei din excedent (100,00%), 1.603,85 mii lei din surse atrase (84,00%) şi 55,14 mii lei din credit (99,98%).
Principalele investiţii realizate la acest capitol sunt:
1. Reparaţii capitale clǎdirea Primǎriei municipiului Zalǎu;
2. Reparatii capitale bloc C10-11 din Aleea Nazuintei, nr. 6 – bloc de locuinte sociale – executarea unor lucrari de hidroizolatie la terasa blocului;
3. SPECIAL Zalǎu – Servicii publice electronice de calitate şi integrate pentru administraţia localǎ din Municipiul Zalǎu;
4. Echipamente TIC (unitate calculator-45 buc, laptop cu licente Windows si Office-5 buc, scaner A4-1 buc, switch retea-1 buc, hard disk BACKUP 4 TB-4 buc, imprimante simple si multifunctionale-22 buc);
5. Planificare Strategica si Management Educational Modern in Municipiul Zalau (proiect POCA);
6. Sistem integrat de conferință cu vot electronic în sala “Avram Iancu” din cadrul Primăriei municipiului Zalău;
7. Serviciu pentru dezvoltarea unui modul de încasare a impozitelor, taxelor și amenzilor cu care figurează în debit contribuabilii, prin intermediul rețelelor de stații de plată.
Sumele necheltuite se localizează la proiectele “Planificare Strategica si Management Educational Modern in Municipiul Zalau (proiect POCA)” şi “Sistem integrat de conferință cu vot electronic în sala “Avram Iancu” din cadrul Primăriei municipiului Zalău”, aflate în implementare, cu termen de finalizare în anul 2022.
2. La capitolul bugetar 54.02. S.A.D.P. a fost alocată suma de 120,00 mii lei din bugetul local de dezvoltare. Realizările totale sunt de 114,75 mii lei (95,63%).
Principalele investiţii realizate la acest capitol sunt:
1. Reparatii capitale sediu administrativ Zalau, B-dul M.Viteazul, nr. 68;
2. Pompa de vopsea airless.
3. La capitolul bugetar 61.02. Poliţia locala şi Protecţia civilǎ a fost alocată suma de 8,45 mii lei din bugetul local de dezvoltare. Realizările totale sunt de 7,70 mii lei (100,00%).
Principala investiţie realizatǎ la acest capitol este:
Realizare site Politia Locala.
4. La capitolul bugetar 65.02 – Invăţământ a fost alocată suma de 17.740,02 mii lei, din care 2.136,08 mii lei din bugetul local de dezvoltare, 3.057,62 mii lei din excedent, 5.717,31 mii lei din surse atrase, 6.799,01 mii lei din credit, iar suma de 30,00 mii lei din venituri proprii. Realizările totale sunt de 14.086,85 mii lei (79,41%), din care 1.991,64 mii lei din bugetul local de dezvoltare (93,24%), 2.921,20 mii lei din excedent (100,00%), 4.285,83 mii lei din surse atrase (74,96%), 4.858,18 mii lei din credit (71,45%) şi 30,00 mii lei din venituri proprii (100,00%).
Principalele investiţii realizate la acest capitol sunt:
1) Creşterea eficienţei energetice a Liceului de Artǎ Ioan Sima din municipiul Zalǎu;
2) Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu Program Sportiv Avram Iancu din municipiul Zalǎu;
3) Creşterea eficienţei energetice a Liceului Ortodox Sf. Nicolae din municipiul Zalǎu;
4) Grădiniță cu program prelungit și creșă, cart. Meseș, str. Al. Lăpușneanu din municipiul Zalău – etapa I Creșă;
5) Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unitǎţii de învǎţǎmȃnt Liceul tehnologic Mihai Viteazul din municipiul Zalǎu-etapa I Internat”;
6) Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unitǎţii de învǎţǎmȃnt preşcolar Gradiniţa cu program prelungit nr. 5 din municipiul Zalǎu;
7) Lucrǎri de refacere a acoperişului şi de înlocuire a paratrǎsnetului la corpul A al clǎdirii Liceului tehnologic Voievodul Gelu din Municipiul Zalǎu;
😎 Reparaţii capitale la unitățile de învățământ (Lic. Ortodox „Sf. Nicolae”, Grădinița nr.1, Școala Gimnazială George Coşbuc, Colegiul tehnic API, Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Grădinița Piticii Isteţi, Lic. Tehnologic V. Gelu);
9) Dotări la unitățile de învățământ (Lic. Tehnologic V. Gelu, Grǎdiniţa Voinicel, Grǎdiniţa nr.1, Grǎdiniţa nr.7, Grǎdiniţa Pinochio);
10) Actualizarea documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investitii – Creșterea eficienței energetice a Liceului Pedagogic Gheorghe Șincai Zalău – cantina.
Sumele necheltuite se localizează la lucrări pentru „Creşterea eficienţei energetice a unitǎţilor de învǎţǎmȃnt: Liceul de Arta Ioan Sima, Liceul cu Program Sportiv Avram Iancu, Liceul Ortodox Sf. Nicolae, Grădiniță cu program prelungit și creșă, cart. Meseș– etapa I Creșă din municipiul Zalǎu şi Gradiniţa cu program prelungit nr. 5 din municipiul Zalǎu”, cu finanţare din fonduri europene nerambursabile, aflate în execuţie, cu termen de finalizare în anul 2022.
5. La capitolul bugetar 66.02 –Servicii de sǎnǎtate publicǎ a fost alocată suma de 34,00 mii lei, din bugetul local de dezvoltare, realizările fiind de 33,98 mii lei (99,94%).
Principala investiţie realizatǎ la acest capitol este:
Dotǎri: Dotari cabinet medical stomatologic Scoala Iuliu Maniu – unitate dentara (scaun dentar).
6. La capitolul bugetar 67.02 – Cultură, sport a fost alocată suma de 2.030,82 mii lei, din bugetul local de dezvoltare, realizările fiind de 1.476,64 mii lei (72,71%).
Principalele investiţii realizate la acest capitol sunt:
1. Reabilitarea, modernizarea, dotarea si extinderea Cinematografului Scala din municipiul Zalau, judetul Salaj (executarea lucrarilor ce cad in sarcina UAT Zalau);
2. Restaurare soclu la Monumentul Wesseleny din Municipiul Zalǎu, inclus în lista monumentelor istorice emisǎ de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, cod SJ-III-m-B-05151;
3. Dotǎri: Program informatic Sport Club Municipal, Dotari Casa Municipala de Cultura, Camera video pentru Sport Club Municipal;
4. Reparatii capitale Stadion Municipal Zalău.
Sumele necheltuite sunt la lucrǎri pentru Reabilitarea, modernizarea, dotarea si extinderea Cinematografului Scala din municipiul Zalau, judetul Salaj (executarea lucrarilor ce cad in sarcina UAT Zalau), cu termen de finalizare în anul 2022.
7. La capitolul bugetar 68.02 – Asistenţă socială a fost alocată suma de 461,49 mii lei din care 204,00 mii lei din bugetul local de dezvoltare, 233,03 mii lei din excedent şi 24,46 mii lei din surse atrase. Realizările totale sunt de 237,79 mii lei (51,53%), din care 172,73 mii lei din bugetul local de dezvoltare (84,67%) şi 65,06 mii lei din excedent (27,92).
Principalele investiţii realizate la acest capitol sunt:
1. Amenajare Centrul de zi pentru copii în municipiul Zalǎu, prin schimbarea destinaţiei punctului termic PT17;
2. Reparaţii capitale la Centrul Social de Urgenta, Aleea Toamnei, nr. 9 (instalare paratrasnet) şi la clǎdire DAS, Piaţa Iuliu Maniu, nr. 4-6
3. Elaborare documentatie tehnico-economica, faza PT şi asistenţǎ tehnicǎ pentru „Reabilitarea blocului de locuinte sociale-Bl. C3 din municipiul Zalau” str. Dumbrava, nr. 48;
4. Dotǎri Asistenta sociala (program informatic si alte dotari).
8. La capitolul bugetar 70.02 – Gospodărie Comunală a fost alocată suma de 39.760,58 mii lei, din care 1.283,35 mii lei din bugetul local de dezvoltare, 8.352,59 mii lei din excedent, 18.212,73 mii lei din surse atrase şi 11.911,91 mii lei din credit. Realizările totale sunt de 25.413,63 mii lei (63,92%), din care 985,27 mii lei din bugetul local de dezvoltare (76,77%), 8.352,59 mii lei din excedent (100,00%), 12.367,99 mii lei din surse atrase (67,91%) şi 3.707,78 mii lei din credit (31,13%).
Principalele investiţii realizate la acest capitol sunt:
1. Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalau. Etapa I (POR 3.1C);
2. Amenajarea de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalau-etapa I (POR 4.2);
3. Lucrări pentru „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe I58 şi SB34, S18, bl. 18, P15, M6 şi D22, P+8 şi V1, G164 şi bl. 80 (scara A), A16, bl. Scala şi SB15, P40 şi D111, C, SB42 şi 1B din municipiul Zalău” cu finanţare din fonduri europene nerambursabile;
4. Lucrări de extindere a reţelelor de iluminat public în municipiul Zalău – execuţie şi proiectare, conform contract de delegare – gestiune;
5. Studii: Documentaţie tehnico economicǎ faza SF cu elemente specifice din DALI şi PT „Pietonizare str. Unirii”; PUG – Aviz OSPA – Studiu clasa de calitate OSPA; P.U.Z. şi Regulament local de urbanism pentru realizare accese la proprietǎţi, reglementarea reţelelor stradale raportate la situaţia existentǎ şi revizuirea funcţiunilor zonei la P.U.Z. Parc industrial Zalǎu Vest; Evaluare mediu pentru actualizare PUG 2010;
6. Dotǎri: Achizitie centrala de incendiu adresabila cu doua bucle, inclusiv instalare.
7. Sumele necheltuite se localizează la lucrări pentru “Amenajarea de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalau – etapa I” şi „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe I58 şi SB34, P+8 şi V1, G164 şi bl. 80 (scara A), A16, bl. Scala şi SB15, P40 şi D111, C, SB42 şi 1B din municipiul Zalău”, cu finanţare din fonduri europene nerambursabile, aflate în execuţie, cu termen de finalizare în anul 2022.
9. La capitolul bugetar 74.02 – Salubritate a fost alocată suma de 328,16 mii lei din bugetul local de dezvoltare, realizările fiind de 263,95 mii lei (80,43%), pentru investiţia ”Modernizarea punctelor de colectare a deseurilor menajere din Municipiul Zalau, în varianta de amplasare subterana a acestora”.
10. La capitolul bugetar 83.02 – Agricultură a fost alocată suma de 177,00 mii lei, din bugetul local de dezvoltare, realizările sunt de 176,83 mii lei (99,90%), pentru “Achizitionarea unei remorci auto forestiere“.
11. La capitolul bugetar 84.02 – Transport a fost alocată suma de 101.349,17 mii lei, din care 7.421,87 mii lei din bugetul local de dezvoltare, 14.469,46 mii lei din excedent, 23.224,25 mii lei din surse atrase şi 56.233,59 mii lei din credit. Realizările totale sunt de 46.918,79 mii lei (46,29%), din care 6.187,57 mii lei din bugetul local de dezvoltare (83,37%), 6.234,53 mii lei din excedent (43,09%), 21.698,85 mii lei din surse atrase (93,43%) şi 12.797,44 mii lei din credit (22,76%).
Principalele investiţii realizate la acest capitol sunt:
1. Reabilitare traseu de drum județean DJ191C Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău, str. 22 Decembrie 1989 – Tronson I (PNDL);
2. Modernizare coridoare de mobilitate urbanǎ Zalǎu 2023 (Trotuare şi pista de biciclete B-dul Mihai Viteazul şi Modernizare coridor integrat de mobilitate urbana axa est-vest: str. Simion Barnuţiu – Voievod-Gelu);
3. Mobilitate urbanǎ durabilǎ Zalǎu 2023 (Modernizare coridor integrat de mobilitate urbanǎ axa est-vest: str. Corneliu Coposu – Avram Iancu, Modernizare coridor integrat de mobilitate urbanǎ axa est-vest: str. Gheorghe Doja, Modernizare coridor integrat de mobilitate urbanǎ axa sud: str. 22 Decembrie 1989) şi (Autobuze urbane cu propulsie electrică și podea total coborâtă, sistemul de e-ticketing și sistemele conexe, stațiile de încărcare cu energie electrică a autobuzelor electrice);
4. Realizare spatii de garare acoperite, pentru autobuze electrice;
5. Mobilitate urbana durabila Zalau 2023. Etapa II (Pietonizare strada Unirii si Modernizarea DJ191C);
6. Reparatii capitale executate de S.C. CITADIN ZALAU S.R.L., in baza Contractului de delegare nr. 36269/2010;
7. Studii: Documentație tehnico-economică, faza (SF+PT+DTAC) pentru „Modernizarea culoar de mobilitate str. V. Mitii – str. M. Eminescu, municipiul Zalau”;
8. Dotari: S.C. Citadin Zalau S.R.L. – autospeciala cu platforma de lucru la înǎlţime.
9. Sumele necheltuite se localizează la lucrǎri pentru: Reabilitare traseu de drum județean DJ191C Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău, str. 22 Decembrie 1989-Tronson I (PNDL); Modernizare coridoare de mobilitate urbanǎ Zalǎu 2023 – Trotuare şi pista de biciclete B-dul Mihai Viteazul şi Modernizare coridor integrat de mobilitate urbanǎ axa est-vest: str. Simion Barnuţiu-Voievod Gelu; Modernizare coridor integrat de mobilitate urbanǎ axa est-vest: str. Corneliu Coposu -Avram Iancu, Modernizare coridor integrat de mobilitate urbanǎ axa est-vest: str. Gheorghe Doja, Modernizare coridor integrat de mobilitate urbanǎ axa sud: str. 22 Decembrie 1989; Autobuze urbane cu propulsie electrică și podea total coborâtă, sistemul de e-ticketing și sistemele conexe, stațiile de încărcare cu energie electrică a autobuzelor electrice, Mobilitate urbana durabila Zalau 2023. Etapa II (Pietonizare strada Unirii si Modernizarea DJ191C), Reparatii capitale executate de S.C. CITADIN ZALAU S.R.L. in baza Contractului de delegare nr. 36269/2010, lucrǎri aflate în derulare, termenul de finalizare fiind în anul 2022.
Total achizitii derulate (301), in urma carora s-au incheiat contracte/comenzi in valoare totala de 38.708.573,73 lei cu TVA, din care:
a. Achizitii de lucrari = 25, in baza carora s-au incheiat contracte/comenzi in valoare de 25.035.627,65 lei cu TVA;
b. Achizitii de servicii = 136, in baza carora s-au incheiat contracte/comenzi in valoare de 10.687.255,87 lei cu TVA;
c. Achizitii de produse = 140, in baza carora s-au incheiat contracte/comenzi in valoare de 2.985.690,21 lei cu TVA.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *