Primarii municipiilor solicită Guvernului PNL sprijin financiar și transparență decizională

Asociația Municipiilor din România (AMR) – asociație din care face parte și Municipiul Zalău, solicită Guvernului PNL să le acorde sumele cuvenite pentru primele 4 luni din an, dar și să fie consultate în vederea aprobării unor eventuale măsuri urgente:

– solicită Guvernului repartizarea sumelor ce revin fiecărui municipiu, aferente lunilor ianuarie-aprilie 2020 prin emiterea unei HG si totodata amendarea în regim de urgență a prevederilor OUG nr. 50/2020 si completarea cu reglementări tranzitorii, care să prevadă modalitatea concretă de repartizare a cotei de 3% reglementată anterior la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr.5/2020;

– atrage atenția Guvernului privind nerespectarea flagrantă în această perioadă a prevederilor art. 86 din Codul Administrativ, cu privire la consultarea obligatorie a structurilor asociative ale administrației publice locale cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de aprobarea oricărui act normativ cu caracter urgent care priveşte în mod direct administraţia publică locală şi/sau care are impact asupra colectivităţilor locale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.