Primarul Augustin Văscan a semnat două contracte pe PNRR de 2,5 milioane lei pentru Poiana Blenchii

Comuna Poiana Blenchii formată din satele Fălcușa, Gostila, Măgura și Poiana Blenchii (reședința). La alegerile locale din septembrie 2020 a fost ales primar social-democratul Augustin Vășcan, aflat la primul mandat.

Primarul Augustin Vășcan are 53 de ani, este căsătorit, iar de profesie este inginer. Viceprimarul comunei Poiana Blenchii ales din rândul consilierilor locali este profesorul Teglaș Liviu, tot de la PSD.

Digitalizare cu fonduri europene, finanțare câștigată pe PNRR

Recent, primarul Comunei Poiana Blenchii, Augustin Văscan, a semnat la București două contracte de finanțare în valoare de circa 2,5 milioane lei (25 miliarde lei vechi), fonduri europene din PNRR.

„Sunt preocupat de dezvoltarea Comunei Poiana Blenchii, iar împreună cu angajații din Primărie și colaboratorii noștri, încercăm să atragem cât mai multe fonduri pentru investiții. Fondurile europene sunt o mare oportunitate pentru noi și am reușit să semnez două contracte de finanțare în valoare de circa 2,5 milioane lei pe PNRR, dar nu ne vom opri aici.

Avem o finanțare de aproape 2 milioane de euro câștigată pe Anghel Saligny pentru introducerea rețelei de apă și canalizare în satul Gostila. Mai avem pregătite documentațiile pentru construirea a trei poduri. Lucrurile se mișcă în direcția bună, așteptăm finalizarea procedurilor de licitație și demararea lucrărilor. 

În continuare căutăm soluții și pregătim proiecte noi pentru a accesa fonduri europene sau guvernamentale pentru dezvoltarea comunei noastre”, a transmis primarul Augustin Văscan.


Comuna Poiana Blenchii a obținut finanțare prin PNRR pentru elaborarea documentelor de amenajarea a teritoriului și transpunerea în format GIS

Este vorba despre proiectul „Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în comuna Poiana Blenchii în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS (Sistem de informații geografice) a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urban” prin care se vor întocmi documentațiile de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în comuna Poiana Blenchii. Ulterior întocmirii și aprobării, aceste documentații vor fi  transpuse în sistem GIS și transmise pentru integrarea în Observatorul Teritorial, în cadrul platformei digitale urbane de date interoperabil la nivel național.

Obiectivul acestui proiect, respectiv elaborarea în format GIS a PUG- ului pentru comuna Poiana Blenchii,  vizează eficientizare procesului de autorizare a construcțiilor  la nivelul localității,  de a oferi astfel mai multă stabilitate și transparență investițiilor prin actualizarea în timp real a informațiilor privind mediul construit și de a crește accesul digital la documentele de amenajare a teritoriului și de urbanism aferente comunei Poiana Blenchii.

Obiectivul acestei investiții aferente Componentei 10 – Fondul local, Investiția I.4., din cadrul PNRR,  care este în implementare la nivelul comunei Poiana Blenchii este în primul rând realizarea unei baze de date GIS care să permită posibilitatea de consultare a documentațiilor de urbanism (PUG), precum și îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor furnizate de către administrația publică a localității, precum și  reducerea duratei de livrare a serviciilor publice în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, respectiv autorizării construcțiilor, avizării documentațiilor de urbanism de tip PUZ, PUD ca urmare a solicitărilor cetățenilor și instituțiilor, și de a oferi mai multa stabilitate si transparenta investițiilor prin actualizarea in timp real a informațiilor privind mediul construit si de a creste accesul digital la documentele de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Actualul Plan Urbanistic General al comunei Poiana Blenchii a fost aprobat în anul 2006. Conform legislației în domeniu, valabilitatea acestui tip de documentații este de 5-10 ani, prin urmare este imperativ necesară actualizarea acestuia. Noul plan urbanistic general va reactualiza baza de date a comunei ținând cont de direcțiile de dezvoltare ale acesteia în context județean și regional. Se va ține cont, în propunerile formulate, de necesitatea modernizării si înființării de noi rețele tehnico-edilitare și de transport și de armonizarea nevoilor de extindere a localităților cu vasta problematică de protecție a mediului, de protecție a resurselor naturale cât și a celor construite. Se va urmări utilizarea cât mai rațională și echilibrată a terenurilor necesare funcțiunilor urbanistice. Este necesară precizarea zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundații, neomogenități geologice, reducerea vulnerabilității fondului construit existent etc.).

Valoarea totală a acestui proiect accesat de comuna Poiana Blenchii  este de 527.221,17 lei, din care 443.043,00 lei valoare eligibilă din PNRR și 84.178,17 lei valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR.

Proiectul se derulează pe durata a 24 de luni în perioada 10.11.2022- 10.11.2024.


Comuna Poiana Blenchii a obținut peste 1.000.000 de lei, fonduri nerambursabile din PNRR pentru asigurarea infrastructurii TIC de management local.

Este vorba despre proiectul „Asigurarea infrastructurii TIC pentru asigurarea sistemelor inteligente de management local în comuna Poiana Blenchii, județul Sălaj, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2. – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC” prin care se va asigura infrastructura necesară și se vor dezvolta servicii și structuri de sprijin specializate și digitalizate pentru administrația publică. Mai exact este vorba despre achiziția de echipament și aplicații, tehnologii pentru managementul local.

În prezent, la nivelul comunei Poiana Blenchii nu există implementată o infrastructură TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor)  iar interacțiunea cu locuitorii comunei se realizează prin prezența fizică la ghișeu, ceea ce îngreunează procesul de solicitare/eliberare a documentelor, crește timpul de răspuns la solicitările primite, gradul de colectare a taxelor și impozitelor este mai redus, cetățenii sunt mai puțin informați cu privire la problemele comunitare apărute. Mai mult, pentru un bun management public local, comuna Poiana Blenchii are nevoie de infrastructură TIC în raport cu celelalte autorități publice locale și centrale în contextul mai  larg al digitalizării administrației publice din România, în primul rând pentru a asigura locuitorilor servicii publice locale eficiente.

Oportunitatea de a realiza toate acestea a reprezentat-o posibilitatea de a accesa fondurilor europene alocate României prin mecanismul de Redresare și Reziliență, mai exact fondurile alocate în cadrul componentei 10 – Fondul Local, din cadrul PNRR. Investiția permite achiziționarea de sisteme TIC ce vor contribui atât la îmbunătățirea managementului local si interacțiunii cu cetățenii cât și la monitorizarea mai eficientă a situației curente de la nivelul administrației publice locale. Este vorba despre extinderea sistemului WiFi în spațiile publice – pentru a oferi acces tuturor cetățenilor la internet; sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public – montarea de echipamente video performanțe; aplicație de tip ghișeu unic pentru mediul de afaceri care va contribui la reducerea timpului de așteptare prin depunere de cereri online, reducerea numărului de documente solicitate, obținerea automată în timp real a datelor solicitate; platforma pentru comunicarea cu cetățenii și formarea inițiativelor comunitare pentru a spori gradul de transparență în comunicarea cu cetățenii; aplicație de tip funcționar public virtual, care va simplifica accesul la serviciile administrației publice locale; servicii „Cloud” – platforma cloud online pentru utilizare de către administrația publică – pentru siguranța stocării datelor și facilitarea accesului la date; platforma de servicii publice digitale ce va permite o interacțiune mai eficientă în livrarea serviciilor publice către cetățeni; sistem de înregistrare și emitere a documentelor  care permite înregistrarea și emiterea documentelor online cu ajutorul semnăturii electronice; aplicație pentru plata online a taxelor si impozitelor, soluție pentru a evita deplasările la ghișeu în vederea reducerii timpului de așteptare.

Proiectul se derulează pe durata a 24 de luni în perioada 04.01.2023- 04.01.2025.

Valoarea totală a proiectului este de 1.902.506,59 lei, din care 1.598.745,03 lei valoare eligibilă din PNRR și 303.761,56 lei valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR.


Proiect de 2 milioane de euro câștigat pe Anghel Saligny pentru rețea de apă și canalizare în Gostila

Modernizare și extindere rețea de apă și canalziare în localitatea Gostila, valoare 9,2 milioane lei (2 milioane euro)

În prezent se lucrează la documentația tehnică în vederea demarării lucrărilor.

În cadrul proiectului va fi construită o rețea de alimentare cu apă în lungime de 7 kilometri și o rețea de canalizare de circa 13 kilometri. Sursa de apă va fi locală prin forarea unui puț. Proiectul prevede și o stație de pompare, stație de pompare ape uzate și un rezervor de acumulare. Branșamentele sunt cuprinse în proiect și vor fi realizate din sumele obținute din finanțare. De acest proiect beneficiază aproximativ 220 de gospodării.

La finalul lucrărilor rețeaua de canalizare de la Gostila va fi conectată la rețeaua de canalizare existentă în Poiana Blenchii și va fi deservită de stația de epurare de la Gâlgău. De această

Localitatea Poiana Blenchii are rețea de apă și canalizare.

„Utilitățile publice sunt o normalitate, astfel că am reușit să obținem o finanțare majoră de aproximativ 2 milioane de euro. Este o investiție importantă pentru dezvoltarea comunei Poiana Blenchii, respectiv asigurarea accesului la rețeaua de apă și canalizare a cetățenilor din satul Gostila”, declară primarul Augustin Vășcan. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.