Școala Gimnazială „Lucian Blaga” din Jibou reabilitată cu fonduri europene

La data de 16 iulie, la sediul ADR Nord-Vest Cluj a fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga”, Jibou”, Beneficiar: UAT Oraș Jibou, cod SMIS 122851.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 -Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Perioada de implementare a Proiectului este de 73 luni, respectiv între data 28.12.2017 și data 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 7,182,020.38 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Devoltare Regională este de 6,051,547.83 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.