Surduc: Primarul Alin Băbănaș își prezintă raportul de activitate 2016-2020

Primarul Comunei Surduc, profesorul Alin Băbănaș va prezenta în perioada următoare, în mai multe episoade, toată activitatea realizată în cei patru ani din primul mandat. Alături de o echipă de consilieri locali profesioniști și dedicați, primarul Alin Băbănaș a realizat și demarat o serie de proiecte de investiții majore, care vor schimba radical imaginea comunei și vor crește nivelul de trai în fiecare localitate din Surduc.

DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA STRUCTURII EDILITARE SI DE MEDIU

  1. În anul 2018 a fost finalizata decolmatarea Văii Solona, pe o lungime de 1,3 km ce traverseaza localitatea Surduc, iar în cursul lunii august 2020 au început lucrările privind decolmatarea Văii Solona între  localitățile Surduc – Solona pe o lungime de 2,5 km.
  1. S-a realizat intăbularea terenurilor unde vor fi amplasate rezervoarele de apă în vederea realizării obiectivului ,,aducțiune de apă in localitățile Surduc, Tihău si Cristolțel”. Acest proiect a fost început în anul 2009 de către Compania de apa Somes S.A. cu sediul in Cluj-Napoca, iar în data de  21.09.2020 va avea loc deschiderea ofertelor privind procedura de achiziție a lucrărilor de aducțiune de apă și în comuna Surduc.
  1. Am finalizat lucrările privind intăbularea terenului unde va fi amplasată stația de epurare pentru următorul obiectiv ,respectiv ,,canalizare in localitatile Surduc, Tihau si Cristoltel”. Acest studiu de fezabilitate care are o valoare de aproximativ 10 milioane de euro, a fost finalizat și în cursul lunii august 2020 a fost depus către Compania Națională de Investiții pentru obținerea de fonduri în vederea realizării lui. Odată finalizată aducțiunea de apă și canalizare în cele trei sate, vom demara un proiect de extindere a rețelelor de apa și canalizare pentru celelalte sate ale comunei.
  1. Au început lucrările de înregistrare sistematica pentru sectoarele cadastrale din comuna Surduc, respectiv întăbularea gratuită a terenurilor situate in extravilanul localităților comunei, lucrare care se va realiza treptat până la finalizarea intăbulării tuturor imobilelor (parcelelor de teren) din comuna Surduc.
  1. Au fost finalizate lucrările privind:

           -Reparații si consolidare șanț pe DC  47 in localitatea Solona, lucrare care în  anul 2018 a fost realizată pe o lungime de 90 ml și în anul 2019 pe o lungime  de 96 ml.

           -Decolmatare șanț in localitatea Tihău pe o lungime de 1000 ml,

           -Reparații împrejmuire primărie pe o lungime de 34,5 ml,

           -Împrejmuirea Căminului cultural din localitatea Cristolțel,

           -Împrejmuirea  Căminului cultural din localitatea Surduc, aplicare pavaj in curtea  clădirii Căminului cultural din localitatea Surduc, precum si achiziționarea mobilierului pentru această clădire, respectiv mese și scaune

          -Repararea acoperișurilor la căminele culturale din localitatile Tihău, Solona si

Cristolțel precum si schimbarea invelitorilor acestora,

         -Au fost construite un număr de 8 stații de autobuz,

         -Achiziționarea de  utilaje pentru dotarea buldoexcavatorului,  respectiv o  sălăriță necesară pe timp de iarnă pentru împrăștierea materialului antiderapant și o cositoare pentru cositul șanțurilor de pe marginea drumurilor comunale,

        -Întăbularea în domeniul public al comunei al terenului aferent construcțiilor  proprietate, situat  în locul numit,,Uzină”din localitatea Surduc,  demararea lucrării de  trecere a acestor terenuri din domeniul public  în domeniul privat al comunei precum și

  • -Întăbularea acestor terenuri  în domeniul privat al comunei(lucrare care este depusă la OCPI Sălaj, urmând ca până cel târziu în data de 10.09.2020 să fie admisă) pentru ca ulterior aceste terenuri  să poată  fi vândute proprietarilor de locuințe pentru ca aceștia să poată să-și întăbule în cartea funciară dreptul de proprietate atât asupra locuințelor cât și a terenului de sub construcții.Această lucrare a fost începută în urmă cu doi ani de zile și numai acum este aproape în totalitate rezolvată,

      – Montarea  indicatoarelor rutiere în toată comuna precum și montarea unui  număr de 27 camere de supraveghere în comună,scopurile principale ale unui astfel de sistem fiind  de a proteja populatia impotriva faptelor antisociale si de a ajuta autoritătile, pentru a interveni cu rapiditate in cazuri de urgență  fie că este vorba de situatii de natură criminală sau fenomene naturale grave,  inundatii. Totodată se poate monitoriza traficul rutier, ordinea publică sau se pot dovedi diferite fapte ce țin de gospodarirea comunală,

       -Realizare lucrări de împădurire pe o suprafață de 1,00 ha teren forestier în localitatea Surduc, unde am fost nevoiți a tăia lemnul existent care s-a înregistrat ca și lemn accidental și care prezenta pericol pentru acea zonă,

      -A fost plantat puiet forestier tot în localitatea Surduc,în locul numit,,POGOR”pe  o suprafață tot de 1,00 ha teren aflată în afara fondului forestier, acel teren prezentând pericol de alunecare.

    – Dat fiind faptul că Primăria comunei Surduc deține o suprafață de 235 ha pădure, încă din primul an de mandat am asigurat vânzarea  lemnului  de foc către populație.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.