Sute de sălăjeni amendați de DSP pentru necompletarea Formularului digital de intrare în România

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, în vederea identificării contacților unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 și pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID-19, cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, persoanele au obligația de a completa Formularul digital de intrare în România. În vederea completării Formularului digital de intrare în România se utilizează Sistemul informatic integrat Formular digital de intrare în România – SII-FDIR.
Aplicaţia web plf.gov.ro permite completarea, în format digital, cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, a formularului prin accesarea adresei web plf.gov.ro.
Formularul se completează individual, în format digital, de către fiecare persoană care intră pe teritoriul României în condiţiile prevăzute, iar pentru persoanele care se prezintă în punctele de trecere a frontierei fără să deţină un formular, acestora le revine obligativitatea de a completa formularul în maximum 24 de ore de la intrarea în ţară.
Prin excepţie de la prevederile referitoare la obligaţia fiecărei persoane de a completa individual formularul, în cazul în care membrii unei familii călătoresc împreună, acesta poate fi completat de un singur membru adult pentru toţi membrii familiei.
Prin excepţie de la prevederile referitoare la obligaţia fiecărei persoane de a completa individual formularul, pentru minorii care intră pe teritoriul României, obligaţia revine părinţilor, tutorelui sau reprezentatului legal.
Nerespectarea de către persoana care intră pe teritoriul României a obligaţiei de a completa Formularul digital de intrare în România în termen de 24 de ore de la intrarea în ţară constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute se realizează, pe baza datelor şi informaţiilor furnizate de Sistemul informatic integrat Formular digital de intrare în România – SII-FDIR, de către personalul din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Salaj, împuternicit să efectueze activităţi de inspecţie sanitară de stat.
Contravenţiei prevăzute îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. S-a procedat la aplicarea sancțiunilor începând cu data de 25.12.2021, respectiv în termen de 10 zile de la publicarea O.U.G. nr. 129/2021 în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1190 din 15 decembrie 2021.
În perioada 25.12.2021 – 17.01.2022 s-a procedat la constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în număr de 789.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *