VEZI proiectele care urmează să fie dezbătute în Consiliul Local Zalău

Ordinea de zi a sedintei extraordinare, desfășurată online, a Consiliului Local al Municipiului Zalău, din data de 15 mai 2020

1.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a documentației de urbanism Planul Urbanistic General al Municipiului Zalău și Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 117 din 17.05.2010.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru modificare PUZ Dochia pentru parcelele cu nr. cad. 68830, nr. cad. 69248 privind utilizarea funcțională a terenurilor și reglementări urbanistice” pentru imobilul format din terenuri proprietăți private a numitei S.C. RADU CONSTRUCT S.R.L., respectiv S.C. CRIȘAN REZIDENȚIALE S.R.L.

3.Proiect de hotărâre privind completarea anexelor privind bunurile de retur transmise în concesiunea SC Citadin Zalău SRL în baza contractului de delegare nr. 36269/2010 și în administrarea SADP Zalău în baza contractului de administrare nr.36254/2010, cu bunurile recepționate în urma finalizării obiectivului de investiții “Amenajare sens giratoriu la intersecția str. General Dragalina cu B-dul Mihai Viteazul”.

4.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 91 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Constantin Dobrogeanu Gherea și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Zalău și bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe trimestrul II 2020.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației de hrană pentru beneficiarii Centrului Social de Urgență Zalău dată fiind starea de alertă instituită la nivel național.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.