Zalău: Raport 2016-2020 privind investițiile realizate din bugetul local

„Municipiul Zalău trebuie să se dezvolte, iar acest lucru nu poate fi făcut altfel decât gradual. Acordăm atenție fiecărui domeniu de activitate și ne concentrăm pe urgențele care trebuie rezolvate. Principala sursă de finanțare a proiectelor de modernizare a orașului sunt fondurile europene, iar în momentul de față, în municipiu sunt cuprinse pentru finanțare domenii importante: mobilitate urbană, infrastructură școlară, spații verzi și creșterea eficienței energetice pentru clădiri publice și rezidențiale. Valorificăm toate sursele financiare pe care le putem atrage și alocăm sume din bugetul local numai pentru proiectele care nu se califică pentru finanțare din fonduri europene. Totodată, pentru modernizarea orașului folosim la maxim resursa umană și logistica Societății Citadin și alocăm sume consistente dedicate lucrărilor de investiții, prin intermediul cărora reușim să oferim o altă imagine orașului”, a transmis Ionel Ciunt, primarul municipiului Zalău.

O categorie importantă de lucrări care contribuie la dezvoltarea orașului sunt realizate cu sume alocate din bugetul local. Promotorul acestor lucrări este SC Citadin SRL, societate aflată în subordinea Primăriei Municipiului Zalău, care are ca obiect de activitate:

Administrarea domeniului public – administrare, întreținere si reparații străzi, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, mobilierului urban, fântânilor arteziene și decorative, statuilor și monumentelor aferente domeniului public și privat;

Servicii de salubrizare – măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea lor în funcțiune;

Administrare sistem de canalizare – activitatea de evacuare a apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţii, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnicoedilitară aferentă serviciilor;

Serviciul de ecarisaj – activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân constând în capturare, adăpostire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, adopție și eutanasiere și adăpostirea câinilor fără stăpân, realizată în adăpost amenajat.

De asemenea, lucrări de modernizare au fost realizate și prin intermediul unor firme care s-au calificat în urma procedurii de licitație la proiectele inițiate de către Primărie. Astfel, în ultimii patru ani, prin intremediul sumelor alocate din bugetul local pentru dezvoltarea municipiului au fost realizate investiții importante, care completează proiectele mari demarate prin intermediul altor surse de finanțare.

✅Pentru modernizarea orașului, în ultimii patru ani Societatea Citadin a intervenit cu lucrări pentru reabilitarea infrastructurii stradale, materializate prin:

• Reparații capitale și investiții străzi în valoare de 8.840.016,29 lei;

• Reparații prin plombări asfaltice în valoare de 2.606.904,86 lei

• Reparații carosabil, trotuare, ziduri de sprijin, borduri și platforme carosabile și pertonale în valoare de 10.924.929,73 lei;

• Amenajarea străzilor pietruite prin reprofilare cu autogrederul și adăugare balast, piatră spartă și asfalt frezat în valoare de 3.897.130,23 lei.

✅Modernizarea părții carosabile pe Bulevardul Mihai Viteazul

Reabilitarea Bulevardului Mihai Viteazul a fost efectuată de Societatea Citadin, pe tronsonul situat între intersecția cu str. Lupului și zona Scala. Prin intermediul acestei investiții în valoare de 8.999.149,95 lei au fost efectuate lucrări de modernizare a părții carosabile și a scuarurilor dintre cele două sensuri de circulație, fondurile fiind asigurate din bugetul local.

Inițial, Primăria Municipiului Zalău a dorit modernizarea bulevardului din fonduri europene, însă proiectul nu era eligibil pentru finanțare deoarece ghidurile europene prevedeau amenajarea unei benzi dedicate transportului în comun, iar renunțarea la una din benzile de circulație existente ar fi afectat fluența circulației pe bulevard. Astfel, a fost luată decizia ca acest tronson să fie reabilitat cu fonduri din bugetul local.

✅Transformarea în bine a Municipiului Zalău a început odată cu finalizarea următoarelor proiecte:

– Modernizarea zonei centrale (Piața Iuliu Maniu, strada Unirii, zona Complexului Silvania)

– Modernizarea accesului la Hala Agroalimentară

– Modernizarea zonei Spitalului de Boli Infecțioase

– Modernizarea cartierului Dumbrava Nord (străzile Simion Bărnuțiu, I. Nechita, Voievod Gelu)

– Modernizarea zonei Uz Casnic (intersecția Bd-lui Mihai Viteazul cu str. Armoniei)

– Modernizarea intrării în municipiu dinspre Cluj

– Modernizarea intersecției din zona autogării (intersecția Bd-lui M. Viteazul cu str. Tudor Vladimirescu)

– Reabilitarea fântânii arteziene de pe strada 22 Decembrie 1989 și amenajarea fântânilor de pe Bulevardul Mihai Viteazul

– Amenajarea unui pod pietonal pe strada Cetății din cartierul Ortelec.

Siguranța cetățenilor reprezintă o preocupare constantă pentru administrația locală, motiv pentru care în șapte zone din municipiu au fost amenajate treceri de pietoni noi. Au fost realizate lucrări de înlocuire a 480 de indicatoare de circulație și au fost instalate 32 de indicatoare cu lentile de avertizare în zona trecerilor de pietoni.

De asemenea, prin intermediul proiectului de extindere și modernizare a sistemului de iluminat public, finanțat din fonduri europene, 32 de treceri de pietoni vor beneficia de iluminat mult îmbunătățit.

În municipiul Zalău, în ultimii patru ani, numărul de parcări nou amenajate a fost suplimentat cu 1.590, iar pentru toate parcările publice au fost refăcute marcajele anual.

În vederea suplimentării numărului de locuri de parcare a fost demarată acțiunea de demolare a punctelor termice aflate în stare avansată de degradare. Primele construcții care vor fi demolate sunt PT 35 de pe strada Dacia și PT 14 de pe strada Lt. Col. Teofil Moldoveanu. Totodată, în vederea amenjării de noi parcări, în zonele din municipiu în care sunt programate lucrări de modernizare au fost demolate și o parte din garaje, urmând ca aceaste acțiuni să continue. De asemenea, odată cu lucrările de investiții la proiectele de mobilitate urbană (pe străzile Simion Bărnuțiu, Voievod Gelu, Gheorghe Doja, Avram Iancu, Corneliu Coposu, 22 Decembrie 1989) vor fi amenajate și va fi suplimentat numărul de parcări.

În parcările cu plată din municipiu au fost amplasate cinci noi automate pentru eliberarea tichetelor de parcare, iar în luna mai 2018 a fost implementat sistemul de plată electronic, prin SMS sau card bancar, al parcărilor publice cu plată.

Pentru îmbunătățirea aspectului punctelor gospodărești, 17 zone au fost modernizate prin amenajarea de platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere, investiție cu o valoare de 939.708,15 lei. Suplimentar, a fost achiziționată o pompă hidraulică, în valoare de 5.155 lei, predată către SC Citadin Zalău SRL pentru a acționa în caz de urgență la platformele subterane.

De asemenea, au fost înlocuite coșurile de gunoi stradale din zona centrală cu 100 de coșuri din beton și au fost achiziționate 150 de coșuri din metal care au fost amplasate pe stâlpi.

În vederea extinderii cimitirului municipal, Primăria Municipiului Zalău a demarat procedurile necesare în vederea extinderii suprafeței. Astfel, au fost identificate terenurile învecinate și a fost întocmită documentația pentru Planul Urbanistic Zonal. În urma demersurilor înaintate au fost achiziționate terenuri în suprafață de 13.873 mp, cu valoare de 751.472,23 lei, și este în derulare procedura de expropriere a două parcele în suprafață de 3.328 mp.

Una dintre măsurile luate de Primăria Municipiului Zalău, care vizează dezvoltarea sănătoasă a copiilor, a fost amenajarea a 11 noi locuri de joacă. Locurile de joacă beneficiază de spațiu verde și echipamente de joacă (leagăne, tobogane și figurine pe arc), iar nouă dintre aceste locații au în dotare inclusiv aparate de fitness pentru adulți. Valoarea acestor investiții este de 752.547,24 lei.

În Poienile Aghireș, Citadin Zalău realizează în această perioadă lucrări pentru amenajarea unei zone de picnic. Această investiție constă în amenajarea unei platforme pietonale și a unei platforme cu foișoare și barbeque, trotuare de acces și 10 foișoare de diferite dimensiuni. Valoarea investiției este de 521,932 mii lei, iar termenul de finalizare este luna august 2020.

✅Reabilitarea clădirii de patrimoniu de pe strada Unirii nr. 15

La acest obiectiv de investiții, care face parte din Lista Monumentelor Istorice, s-a intervenit cu lucrări de reabilitare a acoperișului, inclusiv montare sistem parazăpezi, reabilitarea fațadei și schimbarea tâmplăriilor neconforme, compartimentări interioare și finisaje la pereți și tavane, dotare cu echipamente de instalații sanitare, termice și electrice. Valoarea lucrărilor este de 1.560.508,90 lei, recepția fiind efectuată în luna noiembrie 2019.

✅Reabilitarea soclurilor statuilor/busturilor din municipiu

În semn de prețuire pentru istorie și pentru marile noastre pesonalități, prin Scietatea Citadin Zalău am realizat lucrări de reabilitare a soclurilor statuilor/ busturilor de pe raza municipiului: Al. Papiu Ilarian, Iuliu Maniu, Corneliu Coposu, Lupa Capitolina. Valoarea lucrărilor de reabilitare a fost de 126.500 lei.

✅Monument dedicat Eroilor Revoluției Române din Decembrie 1989

Pentru curajul și jertfa Eroilor Revoluției din Decembrie 1989, dar și pentru faptul că vechea Troiță ridicată în memoria lor a fost desființată, Primăria Municipiului Zalău a finanțat realizarea unui monument. Monumentul Eroilor a fost realizat din piatră de către apreciatul sculptor sălăjean, Marius Tutovan, și a fost amplasat la intrarea în Parcul Central Municipal.

✅Reabilitarea Punctului Termic nr. 9 – transformare în Centru Social de Urgență

La Punctul Termic nr. 9, a cărui destinație este Centru Social în regim de Urgență, au fost executate lucrări de reabilitare a clădirii, amenajări exterioare și canalizare menajeră. Valoarea lucrărilor este de 889.724,10 lei.

✅Reabilitarea Punctului Termic nr. 7 – transformarea în Arhivă

La acest obiectiv au fost efectuate lucrări de recompartimentare a clădirii și refuncționalizare, înlocuirea tâmplăriilor, realizarea și refacerea finisajelor interioare, termoizolarea clădirii, refacerea trotuarelor de protecție, realizarea instalațiilor de funcționare a clădirii și amenajare spații verzi și locuri de parcare. Valoarea investiției este de 625.700,82 lei.

✅Modernizarea, dezvoltarea și echiparea Stadionului Municipal

La Stadionul Municipal au fost realizate lucrări de reparații capitale în valoare de 1.011.627,89 lei. Principalele lucrări au constat în desființarea și demolarea gradenelor (tribunelor), împrejmuirea perimetrală a stadionului, înlocuirea porților de acces, amenajarea unui trotuar și locuri de parcare și reabilitarea/reamenajarea aleii existente, situate în zona dinspre gradene și pistele de alergare, prin înlocuirea acesteia cu pavaje.

✅Amenajarea parcării și amenajarea peisagistică pentru Piața Agroalimentară Centrală

Zona aferentă Pieței Agroalimentare de pe strada Simion Oros a trecut printr-un amplu proces de amenajare, astfel că zona beneficiază acum de un aspect complet nou.

Pentru început, au fost efectuate lucrările de refacere a acoperirii Văii Zalăului, în valoare de 800.033,66 lei, care au constat în desfacerea grinzilor prefabricate existente, consolidarea malurilor văii, turnarea unui strat de beton pe fundul văii, refacerea acoperirii cu grinzi noi și refacerea infrastructurii carosabile.

După finalizarea acestor lucrări au fost demarate investițiile la obiectivul ”amenajare parcare și amenajare peisagistică” a zonei, în valoare de 1.459.724,01 lei, care cuprinde amenajarea unei parcări destinate autoturismelor, asfaltarea aleilor pietonale și carosabile de pe străzile Prunilor și Simion Oros, amenajare peisagistică (spații verzi, fântână arteziană, bănci), reabilitarea/modificarea sistemului de canalizare pluvială existent, realizarea rețelelor de iluminat exterior, dotări și mobilier stradal.

✅Modernizarea Pieței Astralis

În cadrul acestui obiectiv de investiții, în valoare de 2.559.300,13 de lei, a fost prevăzută construcţia unei hale agroalimentare cu o suprafaţă construită de 858,46 mp, cu regim de înălţime parter, 16 spații modulare și construcţia unui grup sanitar, asigurarea utilităţilor (alimentare cu apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială și alimentare cu energie electrică), amenajarea unui corp de clădire anexă în exteriorul halei agroalimentare, în care funcționează centrala termică, precum şi un punct de colectare a deșeurilor.

✅Modernizarea Sălii de căsătorii

Pentru ca ceremoniile de stare civilă să ofere un spațiu elegant, modern, în ton cu însemnătatea evenimentului, în Sala de căsătorii din cadrul Primăriei Municipiului Zalău au fost efectuate lucrări de reparații și recondiționare.

✅Amenajarea altarului de vară pentru căsătorii

Prin intermediul Societății Citadin au fost realizate lucrări de amenajare a unui altar de vară dedicat căsătoriilor în Parcul Central Municipal. Lucrările au cuprins amenajarea terenului, realizarea fundației, drenarea apelor, lucrări de construcții și instalații, montaj, amenajarea instalațiilor de iluminat, amplasarea mobilierului urban, amenajarea peisagistică.

✅Restaurare soclu la Monumentul Wesselenyi

Proiectul cuprinde lucrări de rezistență (restaurare postament), lucrări în jurul postamentului, lucrări de reabilitare postament, lucrări de restaurare și reabilitare a componentelor din piatră. Valoarea lucrărilor este de 476.702,10 lei cu TVA, iar termenul de finalizare este în luna august 2020.

✅Statuia lui Mihai Viteazul

În fața Cinematografului Scala, la intersecția străzii Simion Bărnuțiu cu B-dul Mihai Viteazul va fi amplasată o statuie ecvestră, din bronz, care îl reprezintă pe Mihai Viteazul pe cal. În vederea realizării acestei investiții a fost demarată procedura pentru întocmirea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru reglementarea zonei, iar după finalizarea acestei proceduri va fi demarată procedura de achiziție a statuii, care se va finaliza în baza unui concurs de soluții.

✅Achiziție de utilaje

Pentru eficientizarea activității SC Citadin Zalău SRL a fost achiziționat un încărcător frontal, un buldoexcavator, un cilindru vibrocompactor, două autobasculante echipate cu lamă de zăpadă și răspânditor de material antiderapant, o mașină pentru măturat străzi, 4 tractoare, 4 remorci și lamă pentru zăpadă. Valoarea totală a achizițiilor este de 1.964.540 lei.

De asemenea, din profit și cota de dezvoltare, societatea a achiziționat utilaje și mașini și a modernizat stația de asfalt. Valoarea investițiilor este de 632.515 lei.

✅Serviciul de coșerit

Începând din 1 noiembrie 2019, în cadrul societății Citadin Zalău a devenit operațional serviciul de coșerit care are ca activități principale inspectarea și curățarea coșurilor de evacuare a fumului. Lucrările de coșerit se execută de către personal calificat în domeniu.

✅Serviciul de salubrizare și întreținere a terenurilor

Prin serviciul nou creat, Societatea Citadin prestează activități de întreținere și înfrumusețare a clădirilor, curților și împrejurimilor acestora, a spațiilor verzi din curți și dintre clădiri, a arborilor și arbuștilor decorativi.

✅Achiziție autobuze și microbuze noi

Parcul auto al SC Transurbis SA a fost înnoit prin achiziția a cinci autobuze nearticulate, două autobuze nearticulate și a șase microbuze, în valoare de 2.560.915, 26 lei.

✅Achiziție de mobilier pentru stațiile de autobuz

Pentru a asigura confort cetățenilor care utilizează mijloacele de transport în comun, 18 stații de autobuz din municipiu au beneficiat de mobilier urban nou. Valoarea investiției este de 139.944 lei.

✅Wireless în autobuzele SC Tranusrbis SA

Un alt pas în asigurarea confortului cetățenilor a constat în dotarea cu sistem Wi-Fi a tuturor autobuzelor și microbuzelor SC Transurbis SA încă din luna august a anului 2016.

✅Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public

Cu privire la serviciul de iluminat public din municipiu, în cursul anului 2017 a avut loc fuziunea dintre SC Uzina Electrică Zalău SA și SC Citadin Zalău SRL. Activitatea desfășurată de prestatorul de servicii cuprinde 74 de investiții în rețele noi de iluminat, pe o lungime de 16,2 km, în valoare de 2.000.330,01 lei.

✅Extinderea rețelei de iluminat festiv

Sistemul de iluminat festiv a fost îmbunătățit prin achiziția de noi decorațiuni și extinderea zonelor de amplasare a acestora în municipiu. Iluminatul festiv, amplasat atât pe Bulevardul Mihai Viteazul, cât și pe străzile din cartiere, a fost bogat în ornamente și decorațiuni specifice, bannere, plase, șiruri și figurine luminoase. Valoarea decorațiunilor achiziționate este de 472.768,85 lei.

✅Instalație de iluminat nocturn la Baza de tenis

Cele două terenuri de tenis de la Baza de tenis a Municipiului Zalău beneficiază de instalație de iluminat nocturn nouă. Investiția cuprinde 60 de corpuri de iluminat echipate cu lămpi de 120W și elemente electrice aferente pentru a asigura buna funcționare. Valoarea investiției este de 11.841,67 lei.

✅Extinderea instalației pentru iluminarea pistei de alergare din Stadionul Municipal

Pista de alergare din cadrul Stadionului Municipal beneficiază de rețea de iluminat extinsă, în valoare de 33.485,76 lei. Prin intermediul acestei investiții au fost montați stâlpi de iluminat stradal și corpuri de iluminat cu LED și au fost realizate instalații de racordare la curent.

✅Investiții realizate cu sume alocate din bugetul local

În momentul de față, în domeniul Educației, Primăria Municipiului Zalău are în execuție lucrări de investiții la cinci licee și o grădiniță, construirea unei creșe și amenajarea unui centru de zi pentru copii. Toate aceste investiții menționate sunt realizate cu surse atrase din fonduri europene.

Primăria Municipiului Zalău are o preocupare constantă pentru modernizarea infrastructurii școlare și creșterea calității actului educațional. Astfel, la unitățile de învățământ care nu sunt cuprinse în lista celor care sunt modernizate prin intermediul investițiilor cu finanțare europeană au fost alocate sume pentru reparații curente și reparații capitale. Din anul 2016, la unitățile de învățământ din municipiu a fost alocată suma de 3.228.500 lei pentru reparații curente, 5.216.810 lei pentru reparații capitale și 3.108.300 pentru dotări.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.