Ionel Ciunt: ZALĂUL, prioritatea mea!

FONDURI EUROPENE ȘI ALTE SURSE DE FINANȚARE

Din 2016, de când am preluat mandatul de Primal al Municipiului Zalău, FONDURILE EUROPENE sunt principala sursă de finanțare a proiectelor de dezvoltare a Municipiului.

În acești patru ani, am adus în orașul nostru aproape 100 milioane de euro din fonduri europene, am valorificat posibilitatea accesării fondurilor guvernamentale și nu am crescut taxele și impozitele locale.

Continuăm să atragem fonduri pentru:

 • Organizarea transportului public la nivel periurban (Municipiul Zalău și comunele Meseșeni, Hereclean, Mirșid și Crișeni)
 • Sistem SMART în transportul public – management al traficului, prioritizare transport public, sisteme de informare în stații și furnizare în timp real
 • Sistem inteligent de management al parcărilor și construirea de noi locuri de parcare
 • Modernizare și implementare de soluții smart pentru punctele de colectare a deșeurilor
 • Instalație de producere a energiei electrice din surse regenerabile, solare – SoArE Zalău
 • Management inteligent al energiei în clădiri publice
 • Renovarea clădirilor publice și rezidențiale în vederea îmbunătățirii eficienței energetice
 • Digitalizarea serviciilor publice la nivel local
 • Sisteme SMART în gestionarea activității de relații cu publicul în Primăria Zalău și alte servicii subordonate
 • Smart economy- harta interactivă cu terenuri pentru investiții, incubator de afaceri inovatoare și industrii creative

SĂNĂTATE / SOCIAL

Pentru mine și echipa mea, SĂNĂTATEA este un domeniu prioritar! Demersurile administrației locale se îndreptată, mai ales acum, asupra protejării sănătății cetățenilor și se concretizează în măsuri care vin în sprijinul oamenilor.

În această perioadă dificilă, atenția mea a fost concentrată asupra identificării și implementării celor mai bune măsuri sanitare pentru cetățeni și acordarea de sprijin persoanelor vulnerabile.

Pentru o comunitate sănătoasă, continuăm cu:

 • Sistem de monitorizare a calității aerului
 • Înființarea de cabinete școlare moderne
 • Sprijinirea mediului de afaceri pentru crearea de noi locuri de muncă
 • Acordarea de sprijin familiilor tinere
 • Dezvoltarea sistemului de asistență medicală la domiciliu
 • Centru rezidențial pentru persoanele vârstnice
 • Amenajare Centru de zi pentru persoane cu deficiențe de auz, prin schimbarea destinației P.T. 37
 • Reabilitarea Pieței din Dumbrava Nord
 • Încurajarea medicilor să opteze pentru Zalău, prin asigurarea de locuințe de serviciu
 • Reabilitarea locuințelor sociale – (C3, C11-12)
 • Construirea de blocuri ANL
 • Parteneriat între Primărie, Colegiul Medicilor Sălaj și Inspectoratul Școlar Județean pentru educație sanitară în școli
 • Radiografii dentare gratuite pentru elevi
 • Parteneriat cu Centrul “Acasă” în vederea efectuării de examene medicale pentru depistarea deviațiilor de coloană la copii

EDUCAȚIE / CULTURĂ

Asigurarea unui cadru propice dezvoltării tinerei generații reprezintă formula de succes pentru un viitor frumos și sigur. Știm cu toții că lumea poate fi schimbată prin Educație și Cultură, iar orice ban alocat pentru învățământ sau cultură nu este o cheltuială, ci mai degrabă o investiție cu cea mai bună dobândă.

În acești patru ani am reușit să redăm o nouă imagine unităților de învățământ din municipiu, clădirilor de patrimoniu și monumentelor istorice, prin intermediul unor ample lucrări cu finanțare din fonduri europene și bugetul local.

Am început, continuăm:

 • Reabilitarea, modernizarea, echiparea și dotarea unităților de învățământ din municipiu
 • Investițiile în infrastructura din domeniul cultural
 • Școala SMART, ateliere prototipare – implementare sisteme moderne de predare, iluminat inteligent și sistem smart de gestionare a utilităților la nivelul rețelei de educație din Zalău
 • Construire Grădiniță cu Program Prelungit în Cartierul Meseș
 • Modernizarea sălilor de sport de la unitățile de învățământ din municipiu
 • Susținerea dezvoltării culturale a Zalăului
 • Parteneriat cu Asociația Pro Teatru
 • Amplasarea statuii domnitorului Mihai Viteazul

URBANISM

Municipiul Zalău trece zilnic printr-un amplu proces de modernizare cu fiecare investiție nouă care este demarată sau finalizată.

Șantierele existente astăzi în Municipiu înseamnă dezvoltarea infrastructurii rutiere și pietonale, reabilitarea unor zone abandonate sau degradate și modernizarea rețelei de iluminat public.

DA! Continuăm!

 • Asfaltarea tuturor străzilor din municipiu
 • Extinderea rețelei de canalizare în toate cartierele
 • Pietonizarea străzii Unirii
 • Amenajarea de noi culoare de mobilitate urbană durabilă
 • Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public
 • Construirea unui terminal intermodal Gară-Autogară
 • Modernizarea autobazei Transurbis (modernizare platforme și clădiri) și achiziția de echipamente și dotări pentru asigurarea mentenaței optime a autobuzelor
 • Amenajare parcare terană și supraterană în parcarea adiacentă Primăriei Municipiului Zalău
 • Amenajarea de puncte subterane de colectare a deșeurilor
 • Modernizarea zonelor degradate din municipiu

SPORT / TIMP LIBER / TURISM

O preocupare constantă este aceea de a oferi copiilor și tinerilor din Municipiu un mediu propice în care să se dezvolte și să crească sănătos.

Astfel, avem în execuție proiecte care au ca obiectiv crearea unui ambient plăcut și prietenos pentru petrecerea timpului liber. Aceste proiecte au efect benefic asupra creșterii calității vieții și a nivelului de trai.

Pentru TINERI, continuăm cu:

 • Finalizarea lucrărilor la Cinematograful Scala
 • Amenajarea de noi locuri de joacă pentru copii și modernizarea celor existente
 • Amenajare Dino Parc în Parc Pădure Brădet
 • Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului de masă (terenuri de sport în două cartiere, două bazine de înot)
 • Realizarea de piste de biciclete între Municipiul Zalău și localitățile limitrofe – Hereclean, Crișeni, Meseșeni, Moigrad
 • Regenerare urbană zona CET
 • Regenerare urbană în Cartierul Dumbrava I și II
 • Regenerare urbană în Cartierul Brădet
 • Amenajare și marcare trasee turistice pe Meseș
 • Finalizarea lucrărilor la zona de picnic

ÎMPREUNĂ, AM REUȘIT

 • Bugetul Municipiului Zalău, dublat
 • Zalău, oraș atractiv pentru mediul de afaceri
 • Sănătate, Educație și Cultură – domenii în care am investit pentru viitor
 • Urbanism, artere rutiere reabilitate și transport public modern
 • Proiecte pentru tineri și familii tinere
 • Social, sprijin pentru vârstnici și categorii vulnerabile

 Din punct de vedere al resursei financiare,

Bugetul Municipiului Zalău, dublat

– anul 2016, 116 milioane lei – 27,7 milioane euro;

– anul 2020, 248 milioane lei – 51,3 milioane euro.

Buget de DEZVOLTARE, de patru ori mai mare

 • anul 2016 – 6,1 milioane euro, buget de dezvoltare 22 la sută, buget de funcționare 78 la sută;
 • anul 2020 – 27,2 milioane euro, buget de dezvoltare 53 la sută, buget de funcționare 47 la sută.

 Împreună cu o echipă de oameni care au făcut performanță în domeniile lor de activitate, voi continua să muncesc pentru Zalău!

 AVEȚI ÎNCREDERE ÎN NOI!

Continuăm ÎMPREUNĂ!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.