Președintele Consiliului Județean a prezentat informații despre principalele investiții derulate în județ

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Tiberiu MARC, a susținut o conferință de presă azi, 27 august 2020, începând ora 10:00, la sediul Consiliului Județean Sălaj, în aer liber.

Principalele subiecte dezbătute au fost despre:

 • – Îmbunătățirea stării de viabilitate, modernizarea drumurilor județene și conectarea cu arterele naționale și europene de transport
 • – Îngrijirea mai bună a sănătății în cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău
 • – Accesibilitatea și valorizarea patrimoniului cultural
 • – Protecția grupurilor dezavantajate
 • – Echiparea teritoriului pentru gestionarea deșeurilor și modernizarea infrastructurilor de apă și apă uzată
 • – Consiliul Județean Sălaj: cifre-cheie 2020

1. Îmbunătățirea stării de viabilitate, modernizarea drumurilor județene și conectarea cu arterele naționale și europene de transport

August 2020 – situația drumurilor județene este următoarea:

 • Rețeaua de drumuri județene aflată în administrarea Consilului Județean Sălaj este întăbulată 100%, problematica delimitării proprietății fiind așadar rezolvate, însumând o lungime totală de 605 km, din care:
 • – peste 240 km (aprox. 39 % din rețeaua totală) – intervenții de tipul lucrărilor de modernizare, cu contracte de finanțare semnate din fonduri europene și naționale (1 proiect PNDL I) fie încheiate, fie în derulare;
 • – 340 km (aprox. 56% din rețeaua totală)– intervenții de tipul lucrărilor de executare a covoarelor bituminoase, cel puțin o astfel de intervenție;
 • – puțin peste 25 km (aprox. 5 % din rețeaua totală) – au realizate documentațiile tehnice necesare anterior executării lucrărilor realizate, aflându-se în faza de identificare a unor soluții de finanțare (DJ 108 S: DN 1C – Zalha – Bezded – Cernuc), DJ 191G (Crasna – Marin – Valcău de Jos) și DJ 109P (Camăr – lim.județ Satu – Mare).

 

 • Valoarea totală a investițiilor Consiliului județean pentru drumurile județene:
  • – finanțare europeană nerambursabilă contractată: peste 590 milioane lei, respectiv peste 128 milioane euro (perioada de finanțare 2007-2013 – peste 188 miloane lei, iar în actuala perioadă 2014-2020 peste 400 milioane lei) la care se adaugă și aproape 19,5 milioane lei finanțare națională nerambursabilă (Programul Național de Dezvoltare Locală I).
  • – finanțare de la bugetul județului: peste 41 de milioane lei, doar în ultimii 2 ani pentru mai bine de 170 km (în principal destinate executării covoarelor bituminoase și alte reparații).

*2004 – au fost demarate documentații tehnice, urmând ca lucrările pentru primul drum județean Ciucea-Crasna-Vîrșolț să fie contractate și finanțate prin fonduri nerambursabile, reabilitarea și modernizarea acestuia fiind finalizată în anul 2011 iar în 2020 să fie finalizată și execuția unui covor bituminos pe întreaga lungime a traseului acestui drum

2. Îngrijirea mai bună a sănătății în cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău (SJUZ)

August 2020 – Spitalul Județean de Urgență Zalău numără:

 • Infrastructura modernizată și extinsă:
  • – clădirea centrală a SJUZ (atât pentru serviciile de spitalizare cât și pentru cele în regim ambulatoriu)
  • – spații funcționale pentru farmacia SJUZ, serviciul de medicină legală și servicii administrative
  • – pavilioanele secțiilor exterioare – n.n. spital vechi (secția de pneomoftiziologie și boli infecțioase)
 • – dotare cu echipamente medicale performante – peste 39 milioane lei
 • – amenajarea infrastructurii suport și de acces pentru pacienți – parcarea și spațiu agrement (șantier deschis)
 • Investiții publice cu finanțarea contractată și aflate în achiziția publică:
  • – Extindere, modernizare și dotare UPU – SMURD la SJUZ
  • – Dotare cu aparatură medicală a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul SJUZ
  • – Reabilitare, modernizare, extindere și dotare secție psihiatrie din cadrul SJUZ
 • Investiții publice cu documentațiile tehnice (diferite faze) elaborate
  • – Extindere ambulatoriu, spitalizare de zi și bloc operator la SJUZ
  • – Extindere și dotare ambulatoriu de specialitate din cadrul SJUZ (prevazută o sală de intervenții –angiografie pentru secția de cardiologie
 • Proiect depus spre finanțare nerambursabilă europeană 07/07/2020: Dotarea – spitalelor din județul Sălaj cu echipamente necesare pentru tratatrea pacienților COVID -19
 • Valoarea totală a investițiilor destinate SJUZ:
  • – peste 238 milioane lei, respectiv peste 51,8 milioane euro, din care peste 99 milioane lei reprezintă fonduri europene nerambursabile.

*2011: la momentul preluării managementului unității spitalicești de către Consiliul Județean Sălaj, printre primele intervenții ale autorității județene a fost aceea de a aloca fonduri pentru achiziția de către SJUZ de medicamente și materiale sanitare necesare pacienților, la acea vreme aceștia fiind obligați să le susțină din surse proprii;

 

 • Consiliul Județean Sălaj – Inspectoratul pentru Situații de Urgență”Porolissum”al județului Sălaj
  • – una dintre cele mai complexe dotări din Transilvania de Nord cu mașini și echipamente de intervenție terestră, aeriană și acvatică realizată în ultimii ani
  • timpii de reacție reduși, șanse mai mari de salvare a vieții și bunurilor populației
  • investiții pentru subunitățile de pompieri care deservesc întreaga populație a județului.
  • – investiții pentru punctul aeromedical Jibou – hangar elicopter SMURD
  • autovehicule de intervenție și alte echipamente suport
  • – investiții susținute prin fonduri europene și bugetul județului

  ✓ Cofinanțare CJ Sălaj: aproape 13 milioane lei

3. Accesibilitatea și valorizarea patrimoniului cultural

 • Investiții realizate privind reabilitarea și modernizarea clădirilor de patrimoniu aflate în proprietatea CJ Sălaj
  • Cazarma Dragalina, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și Galeriile de Artă Ioan Sima;
 • Investiții realizate pentru îmbunătățirea accesibilității obiectivelor de patrimoniu cultural și istoric (drumuri de acces, parcări, iluminat, grupuri sanitare, lucrări de conservare primară, puncte de informare etc.)
  • – Castrele romane de la Porolissum și Buciumi
  • – Bisericile de lemn din Baica, Poarta Sălajului, Fildu de Sus, Sînmihaiu Almașului, Bîrsa;
 • Investiții privind restaurarea ansamblului Castel Beldy (Jibou) – proiect propus spre finanțare nerambursabilă europeană (programare financiară 2021-2027);
 • Valoarea totală a investițiilor destinate patrimoniului cultural: peste 67 milioane lei, respectiv peste 14,6 milioane euro cu sursa de finanțare nerambursabilă europeană
 • – au fost încheiate Acorduri de cooperare cu universități din țară și străinătate pentru valorizarea și gestionarea patrimoniului cultural din județ;
 • – au fost realizate demersuri de promovare și recunoaștere a valorii personalităților istorice sălăjene peste hotare (amplasarea unei plăci comemorative Simion Bărnuțiu la Universitatea din Pavia, Italia);
 • – parteneri asociați în proiectul de cooperare teritorială europeană din regiunea Dunării -ISTER – Conectarea regiunilor din arealul Dunării prin rețeaua de drumuri romane, alături de alți parteneri europeni din Germania, Austria, Ungaria, Slovenia, Bulgaria, România, Italia etc. (01/07/2020);
 • – alocările de subvenții către instituțiile de cultură subordonate Consiliului județean au fost la nivelul solicitărilor acestora, facilitând astfel accesul publicului local la actul de cultură, finanțarea unor programe culturale etc.

4. Protecția grupurilor dezavantajate

 • Servicii sociale cât mai aproape de beneficiari – investiții în infrastructura acestor servicii
  • – în prezent sunt promovate pentru realizarea prin finanțare europeană nerambursabilă 5 proiecte pentru acomodarea serviciilor pentru protecția copiilor în case de tip familial din Centrele de Servicii Sociale Cehu Silvaniei, Zalău, Jibou și Șimleu Silvaniei, anterior Complexe instituționalizate – reabilitate și modernizate prin investiții promovate de către Consiliul Județean Sălaj (finalizate 2011) cu sursă de finanțare nerambursabilă europeană (peste 6,9 milioane lei valoarea proiectelor prin care acestea au fost reabilitate și modernizate);
  • – de asemenea, toate clădirile în care funcționează servicii sociale destinate adulților *neuropsihici au fost fie modernizate, fie au fost realizate construcții noi.
 • Program anual propriu Consiliului județean pentru finanțarea unor servicii de asistență socială
 • Învățământ special – susținerea cheltuielilor necesare funcționării celor două centre destinate acestui tip de beneficiari
 • Impact bugetar la nivelul județului +50 % din totalul secțiunii de funcționare a bugetului județului, respectiv 50-60 milioane lei/an.

5. Echiparea teritoriului pentru gestionarea deșeurilor și modernizarea infrastructurilor de apă și apă uzată

 • Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj realizat
  • Investiții – valoare de peste 109 milioane lei, respectiv peste 25,7 milioane euro – finanțare europeană nerambursabilă
   • – Construire și dotare Centrul de management integrat al deșeurilor Dobrin – stație de sortare, stație de tratare mecano-biologică, stație de epurare, stație biogaz, drumuri de incintă, 6 caminoane de transport etc.)
   • – Construire și dotare 3 stații de transfer (Crasna, Sînmihaiu Almașului, Surduc)
   • – Închidere ecologică 4 depozite urbane neconforme (Zalău – Crișeni, Cehu Silvaniei, Jibou, Șimleu Silvaniei)
  • Gestiunea serviciului de salubrizare delegată
  • Recunoașterea internațională a demersului Consiliului Județean Sălaj pentru promovarea unui mediu înconjurător de calitate și o dezvoltare durabilă a comunităților

  Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020 – contractat, sursă de finanțare nerambursabilă europeană

  • Investiții din cadrul proiectului cofinanțate de către Consiliul Județean Sălaj
   • Aducțiune nouă și rețea nouă de distribuție apă potabilă – 278,9 km și respectiv 5,4 km
   • Valoarea totală: peste 79,8 milioane euro, peste 1,3 milioane de euro reprezentând valoarea cofinanțării acestora de la bugetul județului
   • Stadiu: în procedura de achiziție publică (evaluare oferte)

Consiliul Județean Sălaj cifre-cheie august 2020

✓ valoarea patrimoniului județului administrat de către Consiliul județean (valoarea adăugată a investițiilor publice realizate de către Consiliul Județean Sălaj) – creștere de 47 de ori:

 • 31.12.2005: peste 9 milioane euro
 • 31.07. 2020: peste 426,4 milioane euro

✓ 34 proiecte finanțate prin fonduri nerambursabile europene

✓ peste 200 milioane de euro atrași de către CJ Sălaj pentru finanțarea investițiilor publice – finanțare nerambursabilă europeană

✓ peste 579 km drumuri județene încadrați în intervenții de modernizare sau covoare bituminoase care să le poată asigura o stare de viabilitate bună și foarte bună

✓ peste 8, 6 milioane euro investiți în echipamente medicale performante

✓ 11 șantiere deschise, cu o valoare de aproape 200 milioane lei, mai bine de 43,3 milioane euro

 • 9 – drumuri județene
 • 1 – Spitalul Județean de Urgență Zalău
 • 1 – altele

✓ 7 proiecte de investiții publice aflate în achiziții publice, cu o valoare estimată de peste 170 milioane lei, respectiv peste 36,9 milioane euro

 • 3 – drumuri județene
 • 4 – Spitalul Județean de Urgență Zalău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.