VIDEO. Bugetul general al Municipiului Zalău, prezentat în cadrul unei conferințe de presă

Primarul Municipiului Zalău, Ionel Ciunt, împreună cu viceprimarii Teodor Bălăjel și Nicolae Fazakas, au susținut miercuri, 14 aprilie, o conferință de presă în cadrul căreia au prezentat propunerea de buget pe anul 2021, care urmează să fie supusă votului consilierilor locali în ședința de Consiliu Local din data de 15 aprilie.
La întocmirea bugetului general din acest an, administrația locală a avut în vedere trei piloni în baza cărora au fost repartizate sumele:
➡I. Continuarea dezvoltării Municipiului Zalău (alocarea unei sume mai mare în cadrul secțiunii de dezvoltare față de secțiunea de funcționare);
➡II. Păstrarea taxelor și impozitelor la nivelul anului 2016, în ultimii cinci ani nefiind majorate doar cu rata inflației, conform legii;
➡III. Menținerea scutirilor, bonificațiilor, gratuităților și facilităților fiscale la nivelul anului 2020.
Bugetul anului 2021 are două componente: VENITURI și CHELTUIELI și este în valoare de 328,43 milioane lei, aproximativ 67 milioane euro.
🔘VENITURI
Veniturile prgnozate sunt de 249,35 milioane lei și cuprind următoarele surse: venituri proprii din taxe/impozite și cote din sume defalcate din impozitul pe venit; sume defalcate din TVA, provenite de la bugetul de stat pentru plata indemnizației persoanelor cu handicap și a salariilor pentru însoțitorii acestora, plata burselor școlare și sume pentru asigurarea trasnportului gratuit pentru elevi și o altă sursă este împrumutul accesat de Primăria Municipiului Zalău, folosit NUMAI pentru proiectele de dezvoltare ale municipiului.
🔘CHELTUIELI
Cheltuielile totale se împart în două secțiuni: cheltuieli de funcționare și cheltuieli de dezvoltare. Secțiunea de funcționare este de 128,93 milioane lei, iar secțiunea de dezvoltare este de 199,49 milioane lei, ceea ce înseamnă 70,55 milioane lei mai mult pentru DEZVOLTARE.
➡În cadrul secțiunii de funcționare sunt cuprinse cheltuielile de persoanal pentru angajații din Primărie și unitățile subordonate, pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap și pentru plata indemnizației pentru persoanele cu handicap. De asemenea, la această secțiune este inclusă asigurarea de sume pentru burse școlare, tichete de creșă, cheltuieli materiale la unitățile de învățământ (cheltuieli cu utilități, reparații curente și capitale la cele 33 de unități), gratuitate la transport pentru elevi și pensionari, serviciile de asisență socială, activitățile de salubrizare, amenajare zone verzi, reparații străzi, iluminat public, etc.
➡La secțiunea de dezvoltare, suma prevăzută în acest an pentru investiții este de 199,2 milioane lei, respectiv 40,7 milioane euro.
Această sumă va fi utilizată pentru finalizarea următoarelor proiecte: cinematograful Scala; planetariu; construire creșă în cartier Meseș; reabilitare carosabil, pistă de biciclete, trotuare și refacerea sistemului de preluare a apelor pluviale pe străzile Simion Bărnuțiu, Voievodul Gelu, Gheorghe Doja, Avram Iancu; dotarea Centrului de zi pentru copii; modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public, etapa I; servicii publice electronice, respectiv digitalizarea Primăriei Municipiului Zalău; achiziția celor 20 de autobuze electrice și stații de încărcare; amenajarea a zece locuri de joacă pentru copii și modernizarea infrastructurii școlare.
Totodată, vor fi demarate și noi proiecte de dezvoltare, respectiv: reabilitarea străzii Corneliu Coposu; construire bazin didactic de înot; construirea a două baze sportive; construire creșă; creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe; extinderea rețelei de iluminat în cartiere; regenerare urbană zona CET; finalizarea Planului Urbanistic General; amenajare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice; amenajare puncte gospodărești subterane; reabilitarea DJ 191 C; pietonizarea străzii Unirii; reparații capitale în cartiere (3,9 milioane lei alocați societății Citadin pentru lucrări); modernizarea culoarului de mobilitate Valea Miții-strada Mihai Eminescu; pădure urbană, pictură murală; amenajare stații de depozitare mașini neutilizate; amplasare statuie Sziksai Lajos; creșterea numărului de locuri de parcare, inclusiv amenajarea de parcări supraetajate, cât și demararea altor proiecte de investiții din fonduri europene.
✅Scutiri, bonificații și gratuități
În acest an, Primăria Municipiului Zalău a acordat și acordă următoarele tipuri de scutiri, gratuități și bonificații:
1. Persoanele fizice care au plătit taxele și impozitele până la 31 martie au beneficiat de bonificație de 10%, iar persoanele juridice au beneficiat de bonificație de 5%;
2. Gratuitate pentru elevi și pensionari pentru transportul în comun.
3. Menținerea cotei aplicate asupra valorii impozabile la clădiri (aceasta fiind redusă în 2016) pentru persoane fizice de la 1,3% la 0,3%, iar pentru persoane juridice de la 1,3 la sută la 1%.
4. Scutiri de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pentru 11 categorii de clădiri și terenuri.
Pe de altă parte, pentru clădirile și terenurile neîngrijite impozitul rămâne majorat cu 300%, la fel ca în anul 2020.

Primăria Municipiului Zalău organizează dezbatere publică asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pentru anul 2021, pe capitole, subcapitole, articole și alineate, în data de 15 aprilie 2021, ora 8.00, la sediul Primăriei Municipiului Zalău, în sala de ședințe „Avram Iancu”. Dezbaterea va fi organizată cu respectarea normelor de sănătate publică și în limita locurilor disponibile în sală.


https://www.youtube.com/watch?v=-clEpv6iWDM

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.