Acțiuni și măsuri întreprinse de către Serviciul de Sănătate și Bunăstare Animală din cadrul DSVSA Sălaj în anul 2022

COMUNICAT DE PRESĂ

Prin prezenta, vă comunicăm următoarele acțiuni și măsuri întreprinse de către Serviciul de Sănătate și Bunăstare Animală din cadrul DSVSA Sălaj în anul 2022:

SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE ANIMALĂ

 1. Organizarea activităţii:

S-a realizat prin  60 circumscripţii sanitare veterinare (CSV) cu un total de 52 medici veterinari de liberă practică împuterniciți titulari, din care:

– 43 CSV – uri sunt cu contracte de concesiune,

– 17 CSV – uri sunt cu acord cadru de servicii, cu finalitatea contractelor în anul în curs și 8 consilieri de specialitate medici veterinari angajați în cadrul SCOSBA

De menționat că NU există CSV neacoperite de contract la finele anului 2022.

 1. Situaţia epizootologică aferentă anului 2022

Pesta porcină africană la porci domestici: 2022

Data
confirmarii
Animale
receptive
Animale afectate Animale
moarte
Animale
ucise
Localitate Închis
13.01.2022 13 13 3 10 Zalau 14.02.2022
20.01.2022 5 5 1 4 Valea Ciurenilor 09.03.2022
03.02.2022 12 12 1 11 Valea Ciurenilor 09.03.2022
14.04.2022 2 2 2 0 Cutis 16.05.2022
14.04.2022 11 11 1 10 Somes Odorhei 16.05.2022
23.06.2022 6 6 2 4 Fizes 25.07.2022
04.10.2022 2 2 0 2 Dersida 03.11.2022
03.11.2022 4 4 4 0 Archid 04.12.2022
10.11.2022 2 2 0 2 Mesesenii de Jos 15.12.2022
23.11.2022 3 3 3 0 Sarmasag 19.01.2023
16.12.2022 1 1 1 0 Buciumi 20.01.2023
19.12.2022 77 77 7 70 Sarmasag 19.01.2023
12 focare 138 138 25 113

 

Pesta porcină africană la mistreți 2022:

Cazuri mistreți CONFIRMAȚI

Nr.

crt.

Fond de vânătoare Mistreți morți

2022

Mistreți vânați

2022

1 F.V 30 – CARASTELEC 4
2 F.V 22 – PANIC 1
3 F.V 31 – LAPIŞ 1
4 F.V 23 -TRANIȘ 4
5 F.V 33 Tusa 2
6 FV. 10 Dragu 3
7 F.V. 5 Clit 2
8 F.V. 1 Galgau 1
9 FV 4 Zalha 1
10 FV 3 Cormeniș 1
11 FV 19 Mirsid 1
12 FV 25 Cehu Silvaniei 1
13 FV 7 Jibou 3
14 FV 24 Soimus 1
15 FV 27 Magura 2 3
TOTAL 2 29

 

Alte boli declarabile:

Nr.

Crt.

Boala Focare declarate în 2022

 

Animale afectate –

Specia

Focare stinse

/ an

1. AIE 1/01.03.2022/loc. Mal 1 cap cabalină 1/2022
2. AIE 1 / 01.03.2022/loc.Derșida 2 capete asini

 

1/2022
3. Varooză 1/12.04.2022/loc. Jibou 120 familii de albine 1/2022
4. Tuberculoză bovină 1/15.12.2022/loc.Aluniș, 1 cap bovină 1/2023
5. Septicemia hemoragică virală 1/26.08.2022/loc.Sfăraș 943153 cap. păstrăvi 1/2023

 

Au mai rămas nestinse, următoarele cazuri de pestă porcină africană la mistreț:

53 cazuri de Pestă porcină africană la mistreți în Fondurile cinegetice din 2019:  30 Carastelec, 31 Lapiș, 27 Măgura, 22 Panic, 26 Șamșud

125 cazuri de Pestă porcină africană la mistreți în Fondurile cinegetice din 2020: 30 Carastelec, 31 Lapiș, 27 Măgura, 32 Plopiș, 33Tusa, 23Traniș, 10Dragu

82 cazuri de Pestă porcină africană la mistreți în Fondurile cinegetice din 2021: 33 Tusa, 9 Bălan, 2 Ileanda, 25 Cehu Silvaniei, 8 Gârbou, 5 Cliț, 7Jibou,10 Dragu, 17 Stârciu, 1 Gâlgău, 20 Zalău, 19 Mirșid, 16 Meseș, 28 Chieșd, 14Fildu, 4 Zalha, 6 Băbeni, 29 Huseni, 12 Ruginoasa, 15 Buciumi, 18 Moigrad.

– 31 cazuri de Pestă porcină africană din 2022 la mistreți în Fondurile cinegetice: 30 Carastelec, 31 Lapiș, 22 Panic, 23 Traniș, 33 Tusa, 10 Dragu, 5 Cliț, 1 Gâlgău, 4 Zalha, 3 Cormeniș

 1. Planul cifric privind acțiunile sanitare veterinare efectuate în anul 2022 s-a efectuat în conformitate cu ultimele completări ale Ordinului ANSVSA nr. 35/2016, survenite prin Ordinul ANSVSA nr. 73/2022, pe efectivele de aimale existente.

S-a continuat Programul de creșterea rezistenței ovinelor la scrapie, în cadrul programului stabilindu-se conduita prin care serviciile veterinare intervin pentru  genotiparea berbecilor care sunt înregistrați în registrele genealogice, urmată de selectarea berbecilor rezistenți genetic pentru a fi folosiţi la montă, măsurile specific veterinare care trebuie  aplicate, precum şi responsabilităţile de implementarea acestor măsuri.

Prin program s-a urmărit:

-evaluarea incidenţei genotipurilor ovinelor sensibile la EST şi implicit susceptibile de a dezvolta boli prionice şi  eliminarea acestora din efectiv;

-constituirea unei populaţii iniţiale de ovine cu genotip cunoscut, rezistente la scrapie, în vederea eradicării acestei boli;

-creşterea frecvenţei aleleiARR în cadrul efectivelor participante, reducând, în acelaşi timp, prevalenţa alelelor a căror contribuţie la susceptibilitatea la EST a fost demonstrată.

Demararea programului s-a efectuat în anul 2017 un număr de 2 exploatații nonprofesionale depunând cereri în acest sens, fiind genotipațiîn anul 2018 un număr de 43 berbeci (24+19).

În anul 2019– s-a continuat genotiparea produșilor în cele 2 exploatații, fiind genotipate un număr de 156 ovine (87+69).

În anul 2020:– s-au mai înscris pentru genotipare alte 2 exploatații, fiind testați un număr de 34 berbeci (19+15)

– a continuat genotiparea produșilor din exploatațiile inițiale pe un număr de 306 ovine (221+85)

În anul 2021:s-a continuat genotiparea produșilor la 2 exploatatii, fiind testate 177 ovine (167+10). A refuzat continuarea programului 1 exploatație, dar s-a înscris în program o altă exploatație.

      În anul 2022: in cadrul programului de genotipare au participat patru exploatații, fiind genotipate 212 ovine (berbeci: 34, femele: 178).

Berbecii și produșii genotipați care nu au corespuns genotipurilor ce conferă rezistență la scrapie au fost eliminați de la reproducție prin castrare sau sacrificare.

 1. DESPĂGUBIRI acordate proprietarilor de animale în conformitate cu prevederile HG 1214/2009, privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor: 

Total: 90.706 lei, din care:

 • Pestă porcină africană: 550 lei, de menționat că 70 capete porcine, aparținând unui proprietar, au fost ucise fără acordarea de despăgubiri, nerespectând condițiile de biosecuritate.

  –         Tuberculoză bovină: 3 cap. bovine sacrificate în scop de diagnostic, în valoare de : 15.756 lei

–         Anemie Infecțioasă Ecvină : 2 cap. asini, în valoare de : 7.400 lei.

S-au respectat întocmai prevederile Normelor Sanitare Veterinare specifice, cu privire la diagnosticarea, declararea, întocmirea Anchetei epidemiologice şi a Programelor de combatere şi asanare pentru fiecare focar.

 1. Instruiri efectuate (cu personalul din subordine, cu reprezentanți ai fondurilor de vânătoare, asociaţiilor, operatorilor economici, etc.): 15, din care:

Pesta porcină africană (PPA):5

– 1 INSTRUIRI prevenirea și controlul PPA la mistreți (Vânători)

– 3 INSTRUIRI prevenirea și controlul PPA la porcii domestici (fermieri, MVLPI, MVO)

– 1 INSTRUIRE în cascadă: MVO-MVO CSVSAO-MVLPI

Inspecții în exploatații: 1

1 INSTRUIRE modalitatea de efectuare a inspecțiilor în exploatațiile non profesionale (MVO, MVLPI)

Encefalopatii spongiforme transmisibile (EST):2

-2 INSTRUIRI Programul de supraveghere, control și eradicare a EST (MVO, MVLPI)

IA:5. – prevenirea apariției influienței aviare

 • 3 instruiri cu reprezentanții exploatațiilor comerciale de păsări
 • 1 instruiri cu medicii veterinari ce asigură asistența în exploatațiile comerciale de păsări, MVO
 • 1 instruire cu reprezentanții fondurilor de vânătoare

Salmoneloze aviare: 1 – prevenirea apariției bolii și recoltări de probe în cadrul programului de autocontrol

 • 1 cu reprezentanții exploatațiilor comerciale de păsări

Tuberculoza bovină: 1 – program cifric și tehnica de tuberculinare și interpretare a reacțiilor la TCS

 • 1 cu MVLPI

    Rabie: 3

– 1INSTRUIRI prevenirea și controlul rabiei la 33  FONDURI DE VANATOARE (vânători)

– 1 INSTRUIRI prevenirea și controlul rabiei la 7 CSVCAO (fermieri, MVLPI, MVO)

-1 INSTRUIRE în cascadă: MVO-MVO CSVSAO-MVLPI

 1. Neconformități identificate și măsurile aplicate pentru neconformitățile constatate:
 • Deconturi cf OUG nr. 117/2020, 679 deconturi verificate, penalități aplicate în valoare totală de615 lei, pentru încetarea contractului de prestări servicii/concesiune între medicul veterinar și DSVSA Sălaj.
 • Controale pe domeniul sănătății și bunăstării animalelor
Unitati inregistrate de catre DSVSA conform Ordinului ANSVSA nr. 16/2010 Numar total controale planificate 2022 Numar total controale realizate in 2022 MASURI Deficiente
Numar total sanctiuni valoare totala Numar total avertismente Numar recontroale
Cresterea bovinelor  6 20 4 11200 –          cumpărare bovine fara documente

–          introducere intarziata in BND

–          nerespectarea programului strategic

Cresterea ovinelor 1 6 1 1200 –          vanzare ovine fara documente
Cresterea porcinelor 15 70 1 1200 1 1 –          nerespectarea măsurilor de biosecuritate
Centre colectare animale 5 51 1 6000 1 –          introducere animale fără documente
Cresterea altor animale 30 31 1 1200 –          deplasarea în stupăritul pastoral, înainte de sosirea rezultatului BApentru varooză, loca am.
Targuri  de animale 0 4 1 2400 –          Închise – evoluția PPA

–          Vânzare păsări fără documente

Exploatatii nonprofesionale 1200 3597 21 28900 2 –          cumpărare porcine fără documente

–           vânzare bovine fără documente

–          înstrăinare cabalină anemopozitivă aflată sub restricții

–          nerespectarea condițiilor de biosecuritate

CSVS Asistenta 60 81 1 2400 –          eliberare de documente în alte condiții decât cele prevăzute de legislație
Total sancțiuni 31 54500 4 1 –           

 

 • Controale pe domeniul farmacovigilenței
Tipul unității controlate Nr. controale programate Nr. controale realizate Amenzi / valoare totală Avertismente Tipul deficienței constatate
Farmacii veterinare 16 16 9/9000 –          Comercializare produse medicinale veterinare fara prescripție medicala

 

 1. Petiții: 10 , din care:

Solutionate in termen, privind:

– 1 abandonarea unui cadavru de bovina pe pasune,

-1  neoperare in BND a modificarilor survenite in efectivul de animale

S-au aplicat un numar de 2 sancțiuni în cuantum de 1800 lei și 0 avertismente scrise , in conformitate cu  prev.OUG. nr.2/2001,motivul fiind abandonarea unui cadavru de bovina pe pasune, neoperare in BND a modificarilor survenite

– 1 petitie pentru nerespectarea Legii138/2022, cuparea urechilor cainelui de catre proprietar, cumparat cu ani in urma. S-a constatat ca nu era o interventie chirurgicala recenta – AVERTISMENT  SCRIS.

– 3 petitii, nerespectarea ordinii publice si a Legii205/2004 art.5 pct.1 lit.e) privind asigurarea asistentei medicale. S-a constatat ca cele inscrise in petitie nu erau reale.

– 2 petitii, care s-au soluționat prin controale comune cu I.P.J. Salaj- Poliția Animalelor privind comert on-line cu caini periculosi si agresivi, in conformitate cu prev .OUG nr.55/2002. S-au intocmit doua dosare penale de catre IPJ Salaj-Birou Politia Animalelor.

S-au efectuat un numar de 2  controale in comun cu IPJ Salaj, in doua locatii in baza Protocolului de Cooperare  dintre DSVSA si IPJ alaj, pentru detinerea de caini nevaccinati antirabic, conform legislatiei sanitare veterinarew in vigoare si capturarea altor caini din judetul Salaj, din judetele limitrofe și din UCRAINA. Sanctiunile au fost aplicate in 02.02.2023.

 DIRECTOR EXECUTIV, Dr. Adrian Mircea MARTIN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *