Anunț de mediu – Comuna Meseșenii de Jos

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Comuna Meseșenii de Jos, titular a proiectului Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Meseșenii de Jos, județul Sălaj’’, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Meseșenii de Jos, județul Sălaj’’, propus a fi amplasat în com. Meseșenii de Jos, intravilan și extravilan, jud. Sălaj

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *