Anunț de mediu – Primăria Bobota

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Comuna Bobota, titular al proiectului: “ Modernizare drumuri de exploatațieagricolă, în comuna Bobota, județul Sălaj ”, anunţă publicul interesat asupra luării decizieietapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul proceduriide evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Modernizare drumuri deexploatație agricolă, în comuna Bobota, județul Sălaj”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj,comuna Bobota, Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultatela următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei deîncadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet aautorității competente pentru protecția mediului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *