Anunț de participare – Primăria Bobota

Comuna Bobota invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, HCL nr. 58/29.09.2022 să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul: Activități de tineret, culturale și educative.

 Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul: Activități de tineret, culturale și educative pe anul 2022 este prevazută de Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

  1. Sursa de finanțare a contractului și valoarea: Bugetul local – 30.000 lei pentru Activități de tineret, culturale și educative.
  2. Durata proiectelor: anul 2022.
  3. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 07.11.2022, ora 16,00.
  4. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Comuna Bobota, loc. Bobota, nr. 82/a, jud. Sălaj.
  5. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 08.11.2022-11.11.2022.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *