Apelul Companiei de Apă Someș SA către populație, în contextul lucrărilor din județul Sălaj

Compania de Apă Someș S.A. vă informează că, în județul Sălaj sunt în curs de execuție lucrări de extindere a rețelelor de apă și canalizare menajeră, prin „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”.

Execuția rețelelor se face exclusiv de către operatori economici în baza contractelor de lucrări semnate. La finalizarea lucrărilor, acestea se vor preda pe baza unui proces verbal de recepție, spre întreținere, operatorului Compania de Apă Someș S.A., Sucursala Zalău.

Facem un apel tuturor cetățenilor care vor beneficia de extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă și asigurarea colectării și epurării apelor uzate să NU EXECUTE ÎN NICIUN FEL BRANȘĂRI / RACORDĂRI LA REȚEAUA DE APĂ ȘI/SAU CANALIZARE nou realizate.

Compania de Apă Someș S.A., Sucursala Zalău va notifica prin anunțuri distribuite la fiecare nou beneficiar momentul în care veți putea depune documentele necesare în vederea branșării, respectiv racordării la Biroul Tehnic Dezvoltare din cadrul instituției.

 Vă rugăm insistent să respectați prevederile legale în vigoare, în caz contrar se vor lua măsuri de punere în aplicare a acestora și anume: Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice:

 Art. 47, litera b: ”Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei racordarea la sistemele de utilităţi publice fără acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de branşare/racordare eliberat de operator”;

Ordinul 88/2007 privind Regulamentul Cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare:

Art. 109, alin (4): ”Realizarea de branşamente / racorduri fără avizul operatorului este considerată clandestină şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării”.

     Conducerea Companiei de Apă Someș SA Zalău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *