Blocul D111 din cartierul Brădet a fost reabilitat

Astăzi, 12 mai 2022, la sediul Primăriei Municipiului Zalău, a fost demarată procedura de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe D111 din municipiul Zalău”, proiet realizat prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale.

 

Valoarea finală a lucrărilor executate este de 526.672,54 lei cu TVA (din care 61.078,08 lei cu TVA – valoarea ajustării prețurilor la materiale), investiția fiind finanţată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, bugetul de stat şi buget local.

 

Prin acest proiect s-a urmărit scăderea consumului anual specific de energie la blocul de locuințe D111 din Municipiul Zălau cu cel puțin 50%. și creșterea numărului de gospodarii cu o clasficare mai bună a consumului de energie de la 0 la 15.

De asemenea, după implementarea acestui proiect se așteaptă ca nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră să fie de 27,41 tone CO2, numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie să fie 15, consumul anual de energie primară să fie 167.522,91 KWh/an, consumul anual specific pentru încălzire să fie 64,48 KWh/mp/an, consumul anual specific de energie să fie 136,27 KWh/mp/an.

Investiţia realizată prin proiect cuprinde lucrări de eficiență energetică a blocului de locuințe, inclusiv reabilitare termică a anvelopei clădirii și a schimbării corpurilor de iluminat de pe casa scării blocului de locuinţe D111 din municipiul Zalău, str. Gh. Doja nr. 89.

 

Principalele lucrări executate:

 

Lucrări de reabilitare termică a anvelopei

a.izolarea termica a fatadelor, parte opaca cu o grosime a termoizolatiei de 15 cm.

b. inchiderea balcoanelor si/sau logiilor cu tamplarie termoizolanta, inclusiv izolarea termica a parapetilor și a accesului în bloc.

c. termohidroizolarea acoperisului tip terasa, cu o grosime a termoizolatiei de 20 cm.

 

Alte activitati suplimentare de eficienta energetica

a. inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, aferente părților comune ale blocului de locuințe.

 

Măsuri conexe, care nu conduc in mod direct la cresterea eficientei energetice:

a. inlocuirea circuitelor electrice in partile comune, casa scării.

b. repararea acoperisului tip terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei.

c. demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/ terasa blocului de locuinţe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie.

d. refacerea canalelor de ventilatie din apartamente in scopul ventilarii natural a spatiilor ocupate.

e. repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltartiilor la infrastructura blocului de locuinte.

f. crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu disabilitati – rampa de acces

g. refacerea finisajelor interioare aferente spatiilor commune din bloc (casa scarii), inclusiv reparatii locale.

h. montarea sistemului automatizat de desfumare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *