Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice ,,Tinerețe fără Bătrânețe”, locul unde seniorii se simt ACASĂ

M
Primăria municipiului Zalău prin Direcția de Asistență Socială Zalău vine în ajutorul persoanelor vârstnice printr-o serie de servicii menite să îmbunătățească calitate vieții acestora.
Toate serviciile destinate seniorilor sunt cuprinse în Centrul de Zi pentru Persoane Vărstnice ,,Tinerețe fără Bătrânete”.
Centrul de zi oferă servicii integrate de îngrijire şi asistenţă socio-medicală pentru persoane vârstnice, scopul acestor servicii îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice, prevenirea instituţionalizării acestora prin dezvoltarea serviciilor alternative.
Obiectivele Centrul de Zi pentru Persoane Vărstnice ,,Tinerețe fără Bătrânete”
1. Promovarea unui sistem performant de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice din municipiul Zalau;
2. Combaterea riscului de excluziune socială a persoanelor vârstnice cu impact asupra creşterii calităţii vieţii acestora;
3. Promovarea participării persoanelor vârstnice la viaţa socială şi cultivarea relaţiilor interumane;
Pentru atingerea obiectivelor propuse, în cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice „Tinerețe fără bătrânețe”, beneficiarii vor avea acces la următoarele servicii:
a) Servicii de asistența socială – realizate de către un asistent social, concretizate prin următoarele:
• consiliere în ceea ce privește cadrul normativ de protecție socială în general și în special, cel de protecție al persoanelor vârstnice;
• identificarea serviciilor din domeniul asistenței sociale specifice pentru nevoile provocate de incapacități personale sau dependența beneficiarilor;
• menţinerea legăturii cu familia şi intermedierea incluziunii în familie/comunitate, unde este cazul;
• facilitatea accesului la evenimentele comunităţii: reuniuni religioase, spirituale, de prieteni, manifestări culturale etc;
• orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru a depăşi situaţia de nevoie socială;
b) Servicii de asistenţă medicală primară – acordate de către un medic și un asistent medical:
• asistență medicală în specialitatea medicină generală / medicină de familie;
• asistență medicală de urgență în limitele competentelor profesionale ce revin din autorizația de libera practică a profesioniștilor;
• menţinerea legăturii şi sesizarea medicului de familie ori de câte ori apar modificări ale stării de sănătate;
• sprijin în administrarea tratamentelor medicale prescrise;
• facilitarea unui consult medical (minim o dată pe lună);
• facilitarea unor servicii medicale primare (injecţii, controlul tensiunii, glicemiei, greutății);
c) Servicii de consiliere psihologică – acordate de către un psiholog:
• activarea resurselor proprii ale beneficiarilor ;
• identificarea modalităților optime de a face față problemelor;
• Identificarea unor soluții de a reduce timpul marcat de situația de risc;
d) Servicii de consiliere juridică – acordate de către un jurist :
• consiliere în probleme de drept, Codul Muncii, Codul familiei;
• reprezentarea intereselor beneficiarilor în relația cu instituțiile statului, autoritatea publică locală, instanțele de judecată de drept comun, economice și administrative;
• expertiza juridica a documentelor si a situatiilor litigioase;
• participarea la negocieri și exercitarea funcției de advocacy;
e) Servicii de socializare și activităţi de petrecere a timpului liber – prin:
• întâlniri cu alte persoane, vizionare TV, presă, auditii, proiectii , acces Internet, citit;
• formarea/stimularea/ menţinerea unor abilităţi specifice terapiei ocupaţionale: tricotat, cusături, pictura, desen etc. ( în funcţie de situaţie, de abilităţile beneficiarului şi de posibilităţile personalului/institutiei).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *