Compania de Apă Someș S.A. semnează contractul aferent județului Cluj din cea mai lungă aducțiune de apă potabilă din România

În data de 16 martie 2022, la sediul Companiei de Apă Someș S.A., este anunțată semnarea contractului de lucrări “CL1 – Conducta de aducțiune Cluj – Sălaj: tronson Cluj – Zalău” în cadrul proiectului major de investiții implementat de operatorul regional pentru județele Cluj și Sălaj și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

Contractul are o valoare de 222.563.828,00 lei fără TVA cu o durată de execuție de 27 luni, acesta fiind cel de-al douăzecișișaptelea contract, și poate cel mai important din punctul de vedere al impactului social, adjudecat de Compania de Apă Someș S.A. din cele 34 care compun “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”.

Realizarea aducțiunii Cluj-Sălaj, probabil cea mai lungă aducțiune de apă potabilă din România, se va face prin două contracte de lucrări, aferente județelor Sălaj și Cluj, azi semnându-se contractul aferent secțiunii aflate pe teritoriul județului Cluj.

Directorul general al Companiei, dr.ing. Călin Vasile Neamțu, a apreciat că „Este cea mai importantă lucrare din cadrul întregului proiect major POIM Cluj-Sălaj, nu doar prin complexitate dar mai ales prin beneficiile sociale și economice pe care le va aduce calității vieții, cetățenilor și afacerilor din multe localități din județul Cluj și practic din întreg județul Sălaj”.

Lungimea totală a aducțiunii principale Cluj-Sălaj va fi de 164 km, din care secțiunea care se va realiza prin acest contract va fi în lungime totală de 95,72 km Dn 600-700 mm, împărțită în 25 tronsoane. Se vor realiza, de asemenea, o stație de pompare și o gospodărie de apă la Deușu, respectiv o stație de clorinare. Traseul aducțiunii va trece pe teritoriul a 11 unități administrativ-teritoriale din județele Cluj și Sălaj, 4 UAT-uri din județul Cluj și 7 UAT-uri din județul Sălaj.

Aducțiunea Cluj-Sălaj va avea rolul de a crește semnificativ nervura sistemului regional centralizat Cluj-Sălaj deservit de Compania de Apă Someș S.A., va asigura alimentarea cu apă potabilă de o excelentă calitate a localităților din județele Cluj și Sălaj în care s-au construit, tot prin acest proiect major, rețele de distribuție locale și, de asemenea, va elimina vulnerabilitatea sistemelor locale din localitățile care au deja sisteme de distribuție, dar se alimentează din surse care pot fi afectate de secetă, ploi torențiale, îngheț s.am.d. Se va asigura astfel un deziderat important pentru politica de operare a societății, respectiv continuitatea serviciului cu o apă potabilă de calitate.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul lui are o valoare totală de 1.640.654.623,98 lei (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Cofinanțarea Proiectului este asigurată astfel: 6% prin credit bancar contractat de către Compania de Apă Someș SA, iar restul de 1.82% este asigurată de la bugetul de stat conform OUG 172/2020.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *