Consiliul Județean împrumută 65 milioane lei pentru dezvoltarea județului într-un ritm accelerat

Interesul major al Consiliului Județean Sălaj în demararea și implementarea cu succes a
tuturor proiectelor de investiții de interes public județean, este de a asigura avantaje populației de pe raza județului Sălaj. Instituția a reușit sa atragă resursele financiare pentru o parte din investițiile de interes public județean, însă pentru responsabilitățile ce îi revin în perioada viitoare cu privire la dezvoltarea județului, este necesara o creștere a lichidităților financiare disponibile la nivelul bugetului local al Județului Sălaj.

La nivelul Județului Sălaj se află în diverse stadii de implementare o serie de proiecte de
investiții care beneficiază de fonduri europene nerambursabile sau sunt propuse pentru obținerea de finanțare nerambursabila. Dintre acestea, șase au impact major la nivelul comunității din Județul Sălaj și vizează investiții în infrastructura sanitară și rutieră, cu o valoare totală a acestor obiective de investiții de aproximativ 404,50 milioane lei. Implementarea acestor obiective de investiții presupune asigurarea cofinanțării și susținerii cheltuielilor neeligibile, a căror valoare a crescut semnificativ ca urmare a majorării costurilor materialelor de construcții, de la bugetul local. Se creează astfel o presiune importantă la nivelul bugetului local, fiind necesară constituirea de noi surse de finanțare.

Ținând cont de capacitatea de plată a Județului Sălaj, de contractul de credit aflat în
derulare, de necesitățile de finanțare pentru implementarea obiectivelor publice de interes județean, instituția este interesata să deruleze o procedura de contractare a unui împrumut în valoare de 65.000.000 lei, asigurând astfel resursele financiare pentru realizarea proiectelor de investiții în termenele asumate. Totodată, o astfel de abordare integrată va permite finanțarea unor proiecte cu impact asupra dezvoltării de ansamblu a județului, cât si a zonei înconjurătoare.

Având în vedere art. 61 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, consiliile județene pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu și lung, pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale.

Contractarea și garantarea împrumuturilor se realizează în baza hotărârii Consiliului județean și cu avizul Comisie de Autorizare a Împrumuturilor Locale, conform H.G. nr. 9/ 2007. Prevederile art. 63 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, precizează ca împrumuturile contractate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și cele contractate de operatorii economici și de serviciile publice din subordinea acestora pot fi garantate de către acestea prin veniturile proprii.

La această dată, gradul maxim de îndatorare a Județului Sălaj este de aproximativ 10%, în
condițiile în care legislația în vigoare impune ca limita maximă de îndatorare din veniturile proprii să nu depășească 30%. De la condiția încadrării în limita de îndatorare sunt exceptate împrumuturile contractate și/sau garantate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanţării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și post aderare de la Uniunea Europeană.

Astfel, ținând cont de prevederile:
– prevederile art. 173 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit.b), alin. (5), din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin care Consiliul Județean exercita atribuții privind dezvoltarea economică-socială a județului;
– art. 20 alin. (1) lit. f) si g) și ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare;
– Hotărârii Guvernului nr. 9/2007, privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările si completările ulterioare, propun spre aprobare contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 65.000.000 lei, în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (2) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre, cu anexa la acesta.

PREŞEDINTE, Dinu Iancu-Sălăjanu

Având în vedere aprobarea acestui împrumut de 65.000.000 lei, datoria publică a județului crește de la 10% până la maxim 23%, sub limita de 30% prevăzută de lege. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *