Guvernul decontează banii cheltuiți pentru ajutorarea refugiaților din Ucraina

Primăria Municipiului Zalău aduce în atenția opiniei publice faptul că persoanele fizice care găzduiesc cetățeni proveniți din zona conflictului armat din Ucraina beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana (20 de lei/zi/persoana) și cazarea (50 de lei /zi/persoana) pentru refugiați.
Pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor trebuie indepliniți mai mulți pași după cum urmează:
-persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la Primăria Municipiului Zalău o cerere în care precizează următoarele:
1. numărul persoanelor găzduite,
2. numele și prenumele acestora,
3. localitățile din care aceștia declară că provin
4. intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana;
-cererea trebuie însoţită de:
1) declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere,
2) copia actului de identitate al solicitantului,
3) documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele.
Cererea de decont și declarația pe propria răspundere se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Zalău, camera 4 CRP, iar formularele se găsesc pe site-ul Primăriei Municipiului Zalău, în secțiunea formulare ONLINE.
De menționat că, Primăria Municipiului Zalău va întocmi şi va certifica pentru realitate situațiile centralizatoare care cuprind numele și prenumele fiecărei persoane fizice solicitante, numărul cetăţenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina gazduiți, numărul de zile de găzduire, precum și suma solicitată de fiecare persoană fizică.
În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea situațiilor centralizatoare certificate pentru realitate, ISU Sălaj virează sumele cuvenite în conturile Primăriei Municipiului Zalău.
Primăria Municipiului Zalău, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor, plătește sumele cuvenite persoanelor fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.
Primăria Municipiului Zalău, prin Direcția de Asistență Socială sau/şi Poliţia Locală poate efectua verificări privind realitatea informatiilor din cererile depuse de persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.
Persoanele fizice care doresc să pună la dispoziţie, gratuit, un spaţiu de cazare pentru cetăţenii din Ucraina au la dispoziţie platforma https://unacoperis.ro/ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *