Iluminat public modern în municipiul Zalău

Astăzi, 15 noiembrie 2022, a fost demarată procedura de recepție a obiectivului de investiții „Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău etapa I”, proiect finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritarǎ 3 – Sprijinirea Tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operatiunea C Iluminat public. Valoare finală a lucrărilor executate este de 21.031.843,52 lei inclusiv TVA.
În urma lucrărilor realizate s-a modernizat și eficientizat sistemul de iluminat public stradal din municipiul Zalău prin montarea a 737 stălpi și 1060 de corpuri de iluminat, iar mai multe treceri de pietoni vor fi iluminate după ce s-au montat alți 62 de stâlpi.
În acest context, 20 de străzi, bulevardul Mihai Viteazul (zona centru – Pensiunea Ramona) și Centura Ocolitoare Zalău vor avea iluminat public modern. Mai mult decât atât, consumul de energie electrică va scădea cu minin 44% față de situația actuală pe cele 22 de străzi.
Prin acest proiect de investiții s-a urmărit realizarea următoarelor obiective:
1. Ameliorarea securităţii, siguranţei şi confortului cetăţenilor pe timp de noapte, prin aducerea iluminatului stradal la valorile cantitative şi calitative din prescripţiile SR-EN 13201/2015;
2. Limitarea impactului asupra mediului prin:
– reducerea consumului de energie electrică cu minim 44% faţă de situaţia actuală;
– alegerea de produse care utilizează mai puţine materii prime, respectiv produse alcătuite din materiale recuperabile în procent ridicat;
– limitarea poluării luminoase realizând un iluminat de calitate, în sensul dirijării luminii doar spre locul în care este necesară şi doar acolo unde este dorită;
– atenţia acordată durabilităţii produsului privit ca un serviciu şi nu doar ca un obiect, prin utilizarea de aparate de iluminat care permit optimizarea cheltuielilor de întreţinere;
3. Realizarea unui iluminat dinamic corelat cu ritmul oraşului (modificarea dinamică a nivelului luminanţei şi/sau a iluminării ca urmare a monitorizării traficului auto şi/sau pietonal) conducând la economii de energie electrică;
Aducerea iluminatului stradal la valorile cantitative şi calitative din prescriptiile naţionale şi internaţionale în domeniu, cu diminuarea cheltuielilor reale de funcţionare a sistemului de iluminat public, a fost realizat prin:
• Modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea aparatelor de iluminat existente şi completarea cu aparate de iluminat cu tehnologie LED, care să asigure clasa de iluminat corespunzatoare străzilor pe care le deservesc;
• Lucrări de extindere a reţelei de iluminat, în zonele în care este necesar;
• Optimizarea consumului şi a controlului sistemului de iluminat prin implementarea unui sistem de telegestiune care să preia şi să îmbunătăţeasca o serie de funcţiuni ale serviciului.
Principalele lucrări executate, pentru eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public din Municipiulul Zalău, sunt următoarele:
– demontarea aparatelor de iluminat şi a elementelor conexe acestora;
– montarea pe stâlpii existenţi a aparatelor de iluminat cu surse LED şi a elementelor conexe;
– extinderea reţelei cu cablu subteran şi stâlpi metalici stradali şi montarea, pe aceştia, a aparatelor de iluminat cu surse Led şi a elementelor conexe;
– realizarea iluminatului pentru un numar de 31 de treceri de pietoni cu un numar de 62 de stâlpi metalici echipaţi cu aparate de iluminat cu distribuţie asimetrică şi kit-uri fotovoltaice;
– toţi stâlpii metalici montaţi în cadrul proiectului sunt prevăzuţi cu priză de pământ şi cutie de conexiuni echipată cu siguranţe;
– a fost implementat un sistem de telegestiune pentru monitorizarea şi controlul centralizat al aparatelor de iluminat şi monitorizarea punctelor de aprindere;
– au fost montati un numar de 737 de stâlpi şi 1060 corpuri de iluminat.
În paralel cu lucrările privind modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public – etapa I au fost executate şi alte lucrări:
– realizarea canalizaţiilor de curenţi slabi;
– introducerea în subteran a reţelei de curent, montarea de firide şi racordarea prin subteran a proprietăţilor, demolarea vechii reţele.
– modernizarea principalelor coridoare de mobilitate urbană, amenajare carosabil, trotuare, piste de biciclete, mobilier stradal, staţii de autobuz moderne etc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *