Inspectorii ITM Sălaj verifică stațiile PECO din tot județul

În cadrul Campaniei Naționale de prevenire a accidentelor de muncă în stațiile de distribuție a carburanților auto, desfășurată pe parcursul trimestrelor II și III ale anului 2023, inspectorii de muncă din cadrul ITM Sălaj  desfășoară controale la angajatorii care realizează activități în stațiile de distribuție a carburanților auto, situate pe raza județului.

Acțiunea se desfășoară la nivel national  și are ca obiectiv principal verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor de către angajatorii care depozitează și comercializează carburanți auto precum și eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea acestora.

În stațiile de distribuție a carburanților auto sunt comercializate diferite sortimente de benzină, motorină și gaz petrolier lichefiat (GPL), precum și  butelii cu gaz petrolier lichefiat pentru utilizare casnică. Toate aceste produse sunt extrem de inflamabile și pot forma cu aerul amestecuri explozive care în contact cu surse de aprindere pot genera explozii cu consecințe grave, atât pentru lucrători cât și pentru clienți.

Având în vedere că exploziile și incendiile pot provoca pierderi umane, daune materiale și au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjurător, evaluarea riscului de explozie și incendiu, precum și stabilirea măsurilor adecvate de reducere a acestora la nivele acceptabile, sunt de o importanță deosebită pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor

Întrucât principalele riscuri în domeniul securității și sănătății în muncă pentru stațiile de distribuție a carburanților auto sunt legate de activitățile de comercializare  inspectorii de muncă verifică respectarea tuturor cerințelor legislative în domeniu, printre care: deţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toate activităţile desfăşurate, evaluarea riscurilor specifice, întocmirea planului de prevenire şi protecţie, evidenţierea zonelor cu risc ridicat şi specific, existența instrucţiunilor scrise emise de angajator privind folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă, efectuarea instruirii adecvate în domeniul SSM, asigurarea echipamentului individual de protecţie, asigurarea semnalizării de securitate şi sănătate la locul de muncă, inclusiv pentru locurile unde pot aparea atmosfere explozive, respectarea interdicției de depozitare de materiale combustibile sau incombustibile pe o distanță de 3 metri în jurul depozitelor de butelii.

Participanții la procesul muncii, atât angajați cât și lucrători, au obligația de a respecta toate dispozițiile care vizează protecția muncii, aceasta fiind  o condiție esențială pentru un mediu de lucru sănătos, pentru protejarea vieții, pentru eliminarea riscurilor de producere a evenimentelor de natură să pună în pericol sănătatea, integritatea fizică sau chiar viața angajaților.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *