ITM Sălaj a făcut peste 60 de controale în centrele de asistență socială: 2 amenzi, 14 avertismente

Campania națională desfășurată  în perioada 27 octombrie – 15 decembrie 2023 a vizat acțiuni de control pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și în domeniul  securității și sănătății în muncă, de către angajatorii care desfăşoară următoarele activități: centre rezidențiale medico-sociale, centre rezidențiale de îngrijiri paliative, cămine pentru persoane vârstnice, centre de tip respiro/centre de criză, locuințe protejate, centre de îngrijire și asistență, centre de abilitare și reabilitare, precum și centre pentru viață independentă.

Obiectivele acestei campanii au vizat  identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează atât domeniul relațiilor de muncă cât și a securității și sănătății în muncă.

O atenție deosebită s-a acordat  informării și conștientizării angajatorilor și  lucrătorilor  cu privire la  consecințele sociale și economice pe care le poate genera nerespectarea prevederilor legale din ambele domenii.

În domeniul relațiilor de muncă au fost verificate în mod deosebit aspecte referitoare la:  timpul de muncă și munca suplimentară, repausuri periodice, sărbători legale, munca de noapte, respectarea programului de lucru în cazul contractelor de muncă cu timp parțial.

În același context,  inspectorii din domeniul securității și sănătății în muncă au verificat condițiile de muncă asigurate lucrătorilor, având în vedere gama largă de riscuri legată de: utilizarea echipamentelor electrice, a centralelor termice, a lifturilor, organizarea intervenției în caz de pericol grav și iminent ( măsurile de prim ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor), controlul medical și psihologic al lucrătorilor, evaluarea riscurilor, în special a celor biologice, echipamentele individuale de protecție, asigurarea  semnalizării de securitate și sănătate în muncă la toate locurile de muncă.

Ca rezultat al acțiunii desfășurate la un număr de 62 centre de asistență socială  din cadrul a 23 de angajatori,  au  fost  aplicate  2 amenzi în cuantum total de 7.000 lei, 14  avertismente și dispuse 34 de măsuri obligatorii de remediere a neconformităților constatate.

Deficiențele constatate  pe parcursul controalelor au fost următoarele:

 • dispozițiile legale privind repausul săptămânal nu sunt respectate;
 • nu se respectă dispozițiile legale privind repausul zilnic, munca de noapte, sărbătorile legale și munca suplimentară;
 • nerespectarea obligației de repartizare a programului de lucru în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial;
 • stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispoziţiilor legale;
 • nu se respectă termenul de transmitere a modificării elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților în format electronic
 • la nivelul unității nu s-a efectuat evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională;
 • în fișa  postului  nu  sunt  consemnate  atribuțiile  lucrătorului din  punct  de  vedere  al securității și sănătății în muncă corespunzător funcției exercitate;
 • nu s-a efectuat o instruire suficientă şi adecvată a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ;
 • evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale nu s-a realizat pentru toate posturile de lucru;
 • nu s-a elaborat programul de instruire-testare a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • netransmiterea către ITM a proceselor verbale de la întrunirile comitetului SSM.

Pentru toate neconformitățile constatate, în ambele domenii de competență, au fost dispuse măsuri obligatorii de remediere cu termen fix sau permanent.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *