ITM Sălaj: Acțiune de control privind riscurile legate de expunerea la agenți chimici periculoși la locul de muncă

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj a desfășurat în ultimele luni ale anului trecut o serie de controale, pe raza județului, în cadrul unei acțiuni care a vizat ”modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici periculoşi la locul de muncă.”

Agenţii chimici periculoşi generează riscuri majore la adresa securității şi a sănătății lucrătorilor, deoarece pericolele sunt adesea invizibile sau nu sunt bine înțelese, putând fi cauzate de vapori, de pulberi sau de expuneri accidentale și de multe ori acestea nu sunt combătute corespunzător.

Prin această acțiune se readuce în atenția angajatorilor  obligația de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății lucrătorilor și a mediului în care lucrează, inclusiv promovarea unor metode alternative pentru evaluarea pericolelor pe care le prezintă agenții chimici periculoși, de a ține seama și de a aplica la locul de muncă dispozițiile reglementate prin HG nr.1218 / 2006 – privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici precum și prin HG nr. 1093 / 2006 – privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lurătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenții cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Angajatorul are obligaţia de a efectua evaluarea riscurilor și de a se asigura că lucrătorii sunt protejaţi și că li se oferă informaţii  și instruire adecvată cu privire la utilizarea în condiţii de siguranţă a substanţelor chimice la locul de muncă, pe baza informaţiilor desprinse de pe etichete și din fișele cu date de securitate.

Totodată, angajatorii trebuie  să respecte o ierarhie specifică a măsurilor de prevenire: eliminarea, substituţia, măsurile tehnice, măsurile organizatorice și, în final, protecţia individuală.

Acțiunile de control au urmărit :

  • verificarea deținerii de către toţi angajatorii a Fişelor cu date de securitate actualizate pentru toţi agenţii chimici periculoşi prezenţi la locurile de muncă şi punerea acestora la dispoziţia lucrătorilor;
  • asigurarea purtării de către toţi lucrătorii expuşi la agenții chimici periculoşi a echipamentelor individuale de protecţie adecvate;
  • monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la agenți chimici periculoşi.

În total au fost desfășurate opt controale la angajatorii din diverse domenii de activitate, care deţin sau utilizează agenţi chimici periculoşi la locul de muncă, în urma cărora s-au constatat 6 de deficiențe pentru care s-au aplicat o amendă în cuantum de 4.000 lei și 5 avertismente. De asemenea, au fost  dispuse  măsuri pentru remedierea deficiențelor.

Cele mai frecvente neconformități constatate în cadrul controalelor au fost următoarele:

  • lipsa certificatului de conformitate pentru echipamentele de muncă care sunt utilizate în mediu exploziv;
  • nu s-a efectuat măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de împământare de la rezervorul de motorină;
  • unitatea nu a transmis lista cu substanțele și preparatele chimice periculoase pe care le deține conform prevederilor Legii nr.360/2003 ;
  • evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale, respectiv planul de prevenire și protecție nu au fost actualizate pentru toate posturile de lucru, cu specificarea echipamentelor de muncă și a echipamentului individual de protecție utilizat.

Luminița Elena Nemeș,                                                       

Inspector șef       

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *