ITM Sălaj, activitate în noiembrie: 124 firme controlate și 10 amenzi aplicate

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj se desfășoară în baza Programului Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii stabilit pentru anul 2023, precum și a Programului Propriu de Acțiuni al instituției pentru anul în curs.

Pe parcursul lunii noiembrie 2023, s-au desfășurat controale privind respectarea legislației în vigoare în domeniile de competență: relații de muncă și securitate și sănătate în muncă.

Control relații de muncă

Acțiunile întreprinse au avut ca obiectiv în principal identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată, dar și a celor care încalcă alte prevederi ale legislației din domeniul relațiilor de muncă referitoare la timpul de muncă și de odihnă, ore suplimentare, munca în repaus săptămânal și în sărbători legale, etc.

Au fost controlați 85 agenți economici, din care 23 au fost sancționați, aplicându-se 5 amenzi în cuantum total de 41.000 lei și 31  avertismente.

Neconformitățile constatate  pe parcursul controalelor au fost următoarele:

 • nu se respectă dispozițiile legale privind repausul săptămânal, munca de noapte, sărbătorile legale și munca suplimentară;
 • la locul de muncă organizat al angajatorului nu sunt păstrate copiile contractelor  individuale de muncă pentru toți salarații;
 • nu se respectă obligația de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
 • nu se respectă termenele de transmitere a elementelor contractului individual de muncă, a modificării, respectiv a suspendării acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic;
 • registrul electronic se completează cu date eronate sau incomplete;
 • neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite;
 • nerespectarea obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă documentele și informațiile solicitate, necesare controlului, la termenele stabilite.

Control securitate și sănătate în muncă

Controalele efectuate au vizat în special respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, H.G nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum și  altor acte normative specifice din domeniu.

În cursul lunii inspectorii de muncă au  verificat 39 agenți economici fiind aplicate 19 sancțiuni contravenționale, din care 5 amenzi  în valoare totală de 24.000 lei  și 14 avertismente.

În cadrul controalelor au fost constatate o serie de deficiențe, după cum urmează:

 • lipsa certificatului de examinare „in situ” pentru instalațiile care funcţionează în mediu potenţial exploziv;
 • nerespectarea termenului de depunere la ITM a dosarului de cercetare a evenimentului;
 • evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale nu s-a realizat pentru toate posturile de lucru;
 • prevederile legale privind comunicarea evenimentelor nu sunt respectate;
 • lipsa dispozitivelor de protecție pentru delimitarea, îngrădirea și semnalizarea zonelor periculoase;
 • planul de prevenire și protecție nu a fost actualizat pentru toate posturile de lucru cu specificarea echipamentelor de muncă și a echipamentului individual de protecție utilizat;
 • nu s-a elaborat programul de instruire-testare a lucrătorilor la nivelul unității;
 • reviziile tehnice periodice ale echipamentelor de muncă care au stabilite termene de valabilitate a funcționării nu se efectuează la termen ;
 • reprezentanții lucrătorilor cu atribuții specifice în domeniul SSM nu au urmat un program de pregătire conform prevederilor legale;
 • la nivelul unității nu s-a organizat serviciul intern de prevenire și protecție;
 • nu s-a efectuat măsurarea rezistenței de dispersie a prizelor de împământare la recipientul GPL;
 • unitatea nu a transmis lista cu substanțele și preparatele chimice periculoase pe care le deține conform prevederilor Legii nr.360/2003.

La angajatorii la care s-au constatat nereguli au fost aplicate, în ambele domenii de competență, sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor, totodată, fiind dispuse măsuri obligatorii de remediere a neconformităților constatate.

 • Luminița Elena Nemeș                                            
 • Inspector șef     

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *