ITM Sălaj: Reguli de securitate și sănătate în muncă pentru agenții de pază

Paza proprie se organizează în raport cu natura obiectivelor, a bunurilor şi valorilor ce urmează a fi păzite, cu amplasarea, întinderea şi vulnerabilitatea pe care le prezintă unele unităţi şi locuri din incinta acestora, cu numărul de schimburi în care se desfăşoară activitatea, punctele de acces şi cu alte criterii specifice.

Potrivit prevederilor Legii nr.319/2006, în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au o serie de obligaţii, printre care și cea de elaborare a instrucţiunilor proprii pentru completarea şi aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă.

Instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă pentru agenții de pază, sunt reglementări specifice cu aplicabilitate internă, obligatorii, care cuprind prevederi și măsuri de eliminare sau diminuare a pericolelor de accidentare și îmbolnăvire profesională, specifice acestui tip de activitate, ținând cont și de riscurile legate de : lovire, alunecare, cădere, electrocutare, temperaturi extreme, intemperii, efort dinamic la efectuarea patrulării,  stres psihic legat de pericolul de agresiune din partea infractorilor, etc.

Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate.

În timpul serviciului, personalul de pază este obligat:

 1. a) să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţilor păzite;
 2. b) să păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi să asigure integritatea acestora;
 3. c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne.

În domeniul securității și sănătății în muncă, lucrătorului angajat ca agent de pază îi revin  următoarele obligații:

 • să nu vină la serviciu bolnav, obosit sau sub influență băuturilor alcoolice;
 • să nu intervină în locuri periculoase (gaze, diferite utilaje, instalații electrice de joasă sau înalta frecvența) care nu au tangență cu atribuțiile de serviciu;
 • să folosească zilnic, în mod corect și numai la postul încredințat, echipamentul de protecție, armamentul și mijloacele tehnice în conformitate cu prevederile legale;
 • să nu plece din schimb sau tură decât după predarea serviciului;
 • să respecte întocmai regulile de circulație din obiectivul căruia asigura pază;
 • să nu folosească instalații de iluminat sau de încălzire defecte;
 • să încunoştinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;
 • să desfășoare activități, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnavire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
 • să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 • să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
 • să comunice imediat angajatorului orice situație de muncă pe care o consideră un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;
 • să coopereze cu angajatorul pentru a-i permite acestuia să se asigure ca mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Luminița Elena Nemeș

Inspector șef

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *