ITM Sălaj: situația accidentelor de muncă în perioada 2019 – 2021 – 103 accidente și 4 decese

M

În cadrul ședinței lunare a Colegiului Prefectural, reprezentanții ITM Sălaj au prezentat o statistică a accidentelor de muncă în perioada 2019 – 2021. În cei trei ani analizați s-au petrecut 103 accidente de muncă, în urma cărora patru muncitori au decedat la locul de muncă.

1. Situaţia accidentelor de muncă produse în anul 2019

 În anul 2019 au fost înregistrate un număr de 33 accidente de muncă cu 33 accidentați, 29 urmate de incapacitate temporară de muncă trei mortale și unul devenit cu invaliditate:

Indicele de frecvenţă (numărul de accidentaţi care revine la 1.000 de lucrători) a fost de 0,52 ‰  pentru totalul persoanelor accidentate.

Repartizarea accidentaților în muncă pe sectoare ale economiei naționale, la nivelul județului, este următoarea:

CAEN 24 – Industria metalurgică  = 7 accidentaţi

( 21,2 % din totalul accidentaților );

CAEN 31 – Fabricare de mobilă = 7 accidentați

( 21,2 % din totalul accidentaţilor);

CAEN 25 – Industria construcțiilor metalice = 3 accidentați

( 6,1 % din totalul accidentaţilor )

CAEN 14 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte = 2 accidentați

( 6,1 % din totalul accidentaţilor);

CAEN 23 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice = 2 accidentați

( 6,1 % din totalul accidentaţilor);

CAEN 41 – Construcții = 2 accidentați

( 6,1 % din totalul accidentaţilor);

CAEN 46 – Comerț cu ridicata = 2 accidentați

( 6,1 % din totalul accidentaţilor );

CAEN 47 – Comerț cu amănuntul = 2 accidentați

( 6,1 % din totalul accidentaţilor );

CAEN 28 – Fabricarea de mașini,utilaje și echipamente n.c.a. = 1 accidentat

( 3,0 % din totalul accidentaţilor );

CAEN 33 – Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor = 1 accidentat

( 3,0 % din totalul accidentaţilor);

CAEN 38 – Colectarea deșeurilor = 1 accidentat

( 3,0 % din totalul accidentaţilor);

CAEN 49 – Transporturi terestre = 1 accidentat

( 3,0 % din totalul accidentaţilor )

CAEN 84 – Administrație publică = 1 accidentat

( 3,0 % din totalul accidentaţilor );

CAEN 85 – Învățământ = 1 accidentat

( 3,0 % din totalul accidentaţilor ).

În anul 2019, au încheiat incapacitatea temporară de muncă 33 accidentaţi , dintre care 10 din accidente produse în anul 2018.

Pentru anul 2019 indicele de durată medie ( numărul de zile pierdute, în medie, de un accidentat ) este de 50,04 zile, iar indicele de gravitate (numărul total de zile de incapacitate de muncă, raportat la 1.000 de angajaţi) este 0,02 ‰ .

Din punctul de vedere al vârstei persoanelor accidentate, analiza accidentelor de muncă a evidențiat următoarele:

 • Accidentați cu vârsta cuprinsă între 21 – 30 ani – 6 cazuri ( 18,2 % );
 • Accidentați cu vârsta cuprinsă între 31 – 40 ani – 10 cazuri ( 30,3 % );
 • Accidentați cu vârsta cuprinsă între 41 – 50 ani – 8 cazuri ( 24,2 % );
 • Accidentați cu vârsta cuprinsă între 51 – 60 ani – 8 cazuri ( 24,2 % );
 • Accidentați cu vârsta mai mare de 60 ani – 1 caz ( 3,0 % ).

Analiza accidentelor din punctul de vedere al vechimii la locul de muncă relevă faptul că:

 • Accidentați cu vechime la locul de muncă:
  • sub 5 ani – 23 cazuri ( 69,7 % );
  • 6 – 10 ani – 6 cazuri ( 18,2 % );
  • 11 – 20 ani – 2 cazuri ( 6,0 % );
  • Peste 21 ani – 2 cazuri ( 6,0 % ).

Ocupațiile accidentaților sunt după cum urmează:

–         muncitor necalificat – 8 cazuri ( 24,2 % din total );

–         şofer   – 4 cazuri ( 12,1 % din total );

–         strungar – 2 cazuri ( 6,0 % din total );

–         manipulant – 2 cazuri ( 6,0 % din total );

 • șef serviciu, agent vânzări, îngrijitor animale, morar, stivuitorist, finisor laminate, electromecanic, controlor calitate, mașinist, operator, șef atelier, forjor, gestionar, încărcător – descărcător, automatist, electrician, tâmplar    –  câte un caz   ( 3,0 % din total fiecare ).

Avizare dosare de cercetare pentru firme cu sediul în alte judeţe: 

 1. C. MICHELIN S.A. pl. Zalău , se înregistrează la ITM Ilfov;
 2. Compania de apă SOMEȘ S.A., se înregistrează la ITM Cluj;
 3. RNP ROMSILVA S.A., se înregistrează la ITM București;
 4. C. WOODEN TECHNIC PRODIMPEX S.R.L., se înregistrează la ITM Cluj;
 5. C. EVOCA MANUFACTURING ROMANIA S.R.L. se înregistrează la ITM Cluj;
 6. C. CARO JIBOU S.R.L. se înregistrează la ITM Cluj;
 7. C. TERABIT S.A. se înregistrează la ITM Cluj;
 8. C. EUREST ROM S.R.L. se înregistrează la ITM București.

Avizare dosare de cercetare, accidente în afara muncii:

 1. C. TEFISALL GROUP S.R.L. Zalău;

Dosare de cercetare accidente mortale:

 1. C. MULTIPROD S.A. Crasna, jud. Sălaj – în afara muncii ;
 2. C. BRANTNER ENVIRONMENT S.R.L. Sibiu, pl. Zalău – de muncă;
 3. C. REMAT INVEST S.R.L. Cluj, pl. Zalău- în afara muncii;
 4. C. KULCSARCONF S.R.L. Cehu Silvaniei – de muncă ;
 5. C. CHIRILĂ S.R.L. Pericei – de muncă.

2. Situaţia accidentelor de muncă produse în anul 2020

În anul 2020 au fost înregistrate un număr de 36 accidente de muncă cu 36 accidentați, 35 urmate de incapacitate temporară de muncă și unul devenit cu invaliditate.

Indicele de frecvenţă (numărul de accidentaţi care revine la 1.000 de lucrători) a fost de 0,60 ‰  pentru totalul persoanelor accidentate.

Repartizarea accidentaților în muncă pe sectoare ale economiei naționale, la nivelul județului, este următoarea:

CAEN 24 – Industria metalurgică  = 6 accidentaţi

( 16,7 % din totalul accidentaților );

CAEN 41 – Construcții = 5 accidentați

( 13,9  % din totalul accidentaților );

CAEN 25 – Industria construcțiilor metalice = 4 accidentați

( 11,1 % din totalul accidentaţilor )

CAEN 49 – Transporturi terestre = 3 accidentați

( 8,3  % din totalul accidentaţilor )

CAEN 13 – Fabricarea produselor textile  = 2 accidentați

( 5,5 % din totalul accidentaţilor);

CAEN 56 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație = 2 accidentați

( 5,5  % din totalul accidentaților );

CAEN 31 – Fabricare de mobilă = 2 accidentați

( 5,5  % din totalul accidentaţilor);

CAEN 28 – Fabricarea de mașini,utilaje și echipamente n.c.a. = 2 accidentați

( 5,5  % din totalul accidentaţilor );

CAEN 84 – Administrație publică = 2 accidentați;

( 5,5  % din totalul accidentaţilor );

CAEN 43 – Lucrări speciale de construcții = 1 accidentat

( 2,7  % din totalul accidentaților );

CAEN 42 – Lucrări de geniu civil  = 1 accidentat;

( 2,7  % din totalul accidentaților );

CAEN 20 – Fabricarea substanțelor și a produselor chimice = 1 accidentat

( 2,7  % din totalul accidentaților );

CAEN 22 –Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice = 1 accidentat

( 2,7  % din totalul accidentaţilor);

CAEN 46 – Comerț cu ridicata = 1 accidentat

( 2,7  % din totalul accidentaţilor );

CAEN 85 – Învățământ = 1 accidentat

( 2,7  % din totalul accidentaților );

CAEN 16 – Prelucrarea lemnului = 1 accidentat;

( 2,7  % din totalul accidentaţilor );

CAEN 86 – Sănătate = 1 accidentat;

( 2,7  % din totalul accidentaţilor );

În anul 2020, au încheiat incapacitatea temporară de muncă 33 accidentaţi , dintre care 4 din accidente produse în anul 2019.

Pentru anul 2020 indicele de durată medie ( numărul de zile pierdute, în medie, de un accidentat ) este de 58,18 zile, iar indicele de gravitate (numărul total de zile de incapacitate de muncă, raportat la 1.000 de angajaţi) este 38,57 ‰ .

Din punctul de vedere al vârstei persoanelor accidentate, analiza accidentelor de muncă a evidențiat următoarele:

 • Accidentați cu vârsta cuprinsă între 21 – 30 ani – 6 cazuri ( 16,7 % );
 • Accidentați cu vârsta cuprinsă între 31 – 40 ani – 6 cazuri ( 16,7 % );
 • Accidentați cu vârsta cuprinsă între 41 – 50 ani – 12 cazuri ( 33,3 % );
 • Accidentați cu vârsta cuprinsă între 51 – 60 ani – 11 cazuri ( 30,5 % );
 • Accidentați cu vârsta mai mare de 60 ani – 1 caz ( 2,8 % ).

Analiza accidentelor din punctul de vedere al vechimii la locul de muncă relevă faptul că:

 • Accidentați cu vechime la locul de muncă:
  • sub 5 ani – 23 cazuri ( 63,8 % );
  • 6 – 10 ani – 7 cazuri ( 19,4 % );
  • 11 – 20 ani – 4 cazuri ( 11,1 % );
  • Peste 21 ani – 2 cazuri ( 5,6 % ).

Ocupațiile accidentaților sunt după cum urmează:

–         muncitor necalificat – 10 cazuri ( 27,8 % din total );

–         operator,finisor laminate și șofer–câte 3 cazuri ( 8,3 % din total fiecare );

–        laminator țevi – 2 cazuri  ( 5,6 % din total );

–         șef secție, șef șantier, strungar, lăcătuș, lucrător bucătărie, săpător manual, vânzător, tâmplar, tehnician chimist, ambalator, mecanic agricol, macaragiu, femeie de serviciu, infirmier, șef serviciu –  câte un caz   ( 2,7 % din total fiecare ).

Avizare dosare de cercetare pentru firme cu sediul în alte judeţe:

– S.C. MICHELIN S.A. pl. Zalău , se înregistrează la ITM Ilfov;

– S.C. RCS&RDS S.A. se înregistrează la ITM București;

– S.C. CARREFOUR ROMANIA S.A. se înregistrează la ITM București;

– S.C. DEDEMAN S.R.L. se înregistrează la ITM Bacău;

– S.C. CEMACON S.A. se înregistrează la ITM Cluj;

– S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. se înregistrează la ITM București;

Dosare de cercetare accidente devenite cu invaliditate

 – S.C. SAL HDC ART S.R.L. Zalău – invalid gr. III

Dosare de cercetare accidente mortale:

– S.C. KANALBAU  S.R.L. Cluj – de muncă;

– S.C. CRONOS IMPEX S.R.L. Zalău – în afara muncii;

3. Situaţia accidentelor de muncă produse în anul 2021

În anul 2021 au fost înregistrate un număr de 34 accidente de muncă cu 34 accidentați, după cum urmează:

 • 33 accidente cu incapacitate temporară de muncă cu 33 accidentaţi;
 • 1 accident de muncă mortal.

Indicele de frecvenţă (numărul de accidentaţi care revine la 1.000 de lucrători) a fost de 0,57 ‰  pentru totalul persoanelor accidentate.

Repartizarea accidentaților în muncă pe sectoare ale economiei naționale, la nivelul județului, este următoarea:

CAEN 41 – Construcții = 4 accidentați ( 11,7 % din totalul accidentaților );

CAEN 86 – Sănătate = 3 accidentați ( 10,34 % din totalul accidentaților );

CAEN 01 – Agricultură = 3 accidentați ( 8,8 % din totalul accidentaților );

CAEN 14 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte = 2 accidentați ( 5,9 % din totalul accidentaților );

CAEN 31 – Fabricare de mobilă = 2 accidentați ( 5,9 % din totalul accidentaţilor) ;

CAEN 38 – Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor = 2 accidentați ( 5,9 % din totalul accidentaților );

CAEN 26 – Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice = 2 accidentați ( 5,9 % din totalul accidentaților );

CAEN 24 – Industria metalurgică  = 2 accidentați ( 5,9 % din totalul accidentaților );

CAEN 49 – Transporturi = 2 accidentați ( 5,9 % din totalul accidentaților );

CAEN 32 – Alte activități industriale n.c.a. = 1 accidentat ( 2,9 % din totalul accidentaților );

CAEN 25 – Industria construcțiilor metalice = 1 accidentat ( 2,9 % din totalul accidentaților );

CAEN 42 – Lucrări de geniu civil = 1 accidentat ( 2,9 % din totalul accidentaților );

CAEN 43 – Lucrări speciale de construcții = 1 accidentat ( 2,9 % din totalul accidentaților );

CAEN 46 – Comerț cu ridicata = 1 accidentat ( 2,9 % din totalul accidentaților );

CAEN 47 – Comerț cu amănuntul = 1 accidentat ( 2,9 % din totalul accidentaților );

CAEN 27 – Fabricarea echipamentelor electrice = 1 accidentat ( 2,9 % din totalul accidentaților );

CAEN 10 – Industria alimentară = 1 accidentat ( 2,9 % din totalul accidentaților );

CAEN 33 – Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor = 1 accidentat ( 2,9 % din totalul accidentaților );

CAEN 22 – Fabricarea produselor din cauciuc = 1 accidentat ( 2,9 % din totalul accidentaților );

CAEN 71 – Activități de arhitectură și inginerie = 1 accidentat ( 2,9 % din totalul accidentaților );

CAEN 85 – Învățământ = 1 accidentat ( 2,9 % din totalul accidentaților );

 În anul 2021, au încheiat incapacitatea temporară de muncă 32 persoane, din care:  3 persoane accidentate în anul 2020 și 29 persoane accidentate în 2021, toate prin reluarea activităţii.

Pentru persoanele accidentate în anul 2021, care au încheiat incapacitatea, indicele de durată medie ( numărul de zile pierdute, în medie, de un accidentat ) este de 52,2 zile, iar indicele de gravitate (numărul total de zile de incapacitate de muncă, raportat la 1.000 de angajaţi) este 0,03 0/00  .

Din punctul de vedere al vârstei persoanelor accidentate, analiza accidentelor de muncă a evidenţiat următoarele:

21 – 30 ani = 3 cazuri ( 8,82 % );

31 – 40 ani = 5 cazuri ( 14,70 % );

41 – 50 ani = 10 cazuri ( 29,41 % );

Mai mare de 50 ani = 16 cazuri ( 47,05 % ).

Analiza accidentelor din punctul de vedere al vechimii în muncă relevă faptul că 52,9 % din totalul accidentaţilor sunt lucrători cu vechime mai mare de 10 ani, iar cei din grupele de vechime până la 10  ani reprezintă 47,1 % din numărul total al accidentaţilor.

Ocupațiile accidentaților sunt după cum urmează:

 • muncitor necalificat – 9 cazuri ( 26,5 % din total );
 • șofer – 5 cazuri ( 14,7 % din total );
 • asistent medical – 2 cazuri ( 5,9 % din total );
 • dulgher – 2 cazuri ( 5,9 % din total );
 • zidar – 2 cazuri ( 5,9 % din total );
 • lăcătuș, infirmier, fochist, confecționer, vânzător, montator utilaje, primitor- distribuitor, sortator deșeuri, șef secție, mecanic utilaj, îngrijitor animale,bucătar, tâmplar, proiectant,  câte un caz ( 2,9 % din total fiecare ).

 Avizare dosare de cercetare pentru firme cu sediul în alte judeţe:

 S.C. MICHELIN S.A. pl. Zalău , se înregistrează la ITM Ilfov;

S.C. SSG SELECT SOLUTION S.R.L., se înregistrează la ITM Ilfov;

COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A., se înregisrează la ITM București;

S.C. DIGI INFRASTRUCTURĂ S.R.L., se înregisrează la ITM București;

S.C. SKY LIMITED TRANSPORT S.R.L., se înregisrează la ITM București;

FUNDAȚIA CREȘTINĂ DIAKONIA, se înregistrează la ITM Cluj;

S.C. SET CORPORATION S.R.L., se înregistrează la ITM Suceava;

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA, se înregisrează la ITM București;

S.C. BRANTNER ENVIRONMENT S.R.L., se înregistrează la ITM Sibiu;

S.C. UNICARM S.R.L. , se înregistrează la ITM Satu Mare;

S.C. AVRIL S.R.L., se înregistrează la ITM Satu Mare;

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE CFR S.A. – se înregistrează la ITM București;

S.C. ANDREVLAD CONCEPT S.R.L., se înregistrează la ITM Bihor;

S.C. DANNY COM 93 PRESTEXIM S.R.L., se înregistrează la ITM București.

 Cercetare evenimente urmate de decesul victimei

 1. S.C. S.U.T. CARPAȚI S.A. Voluntari – în afara muncii;
 2. REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA – în afara muncii;
 3. S.C. ARAMIS INVEST S.R.L. Baia Mare –  2 în afara muncii;
 4. S.C. BRANTNER ENVIRONMENT S.R.L. – în afara muncii;
 5. S.C. BRUMARU S.R.L. – de muncă, se înregistrează la ITM Maramureș;
 6. S.C. CIOCIOIU FOREST S.R.L. –  de muncă, se înregistrează la ITM Satu Mare;
 7. S.C. GLOBAL SECURITY SISTEM S.R.L. – de muncă, se înregistrează la ITM București;
 8. S.C. DUMBRAVA ROȘIE PRODCOM S.R.L. – de muncă, se înregistrează la ITM Cluj;
 9. S.C. MOLCON S.R.L. Zalău – de muncă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *