Judecătorii Tribunalului Sălaj susțin protestul grefierilor și amână judecarea unor cauze

Biroul de Informare si Relaţii Publice din cadrul Tribunalului Sălaj aduce la cunoştinţa mass media şi opiniei publice următoarele :

  În data de 11.12.2023 la sediul Tribunalului Sălaj, a avut loc Adunarea Generală a Judecătorilor convocată conform dispoziţiilor legale de către Preşedintele Tribunalului Sălaj, în vederea adoptării unor măsuri privind activitatea instanţei în contextul protestului desfăşurat de către personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul Tribunalului Sălaj, declanşat în baza Adunării generale extraordinare a Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial, ca urmare a intenţiei autorităţii executive de a nu aloca fondurile băneşti necesare pentru plata  drepturilor salariale stabilite prin actele administrative emise în anul  2023 şi a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti executorii, aferente tranşei scadente în  anul 2023.

În cadrul Adunării Generale a Judecătorilor au fost analizate consecinţele protestului asupra activităţii instanţei şi temeinicia solicitărilor personalului auxiliar de specialitate, reţinându-se că Guvernul României, deşi este obligat să asigure respectarea hotărârilor judecătoreşti, a amânat executarea acestora prin eşalonarea plăţii drepturilor salariale pe o durată de 5 ani pentru ca acum, la finalul anului 2023, să intenţioneze să amâne pentru anul 2024 plata tranşei aferente anului 2023. De asemenea, s-a luat act de refuzul alocării sumelor necesare plăţii drepturilor salariale stabilite prin actele administrative emise în cursul anului 2023.

Aceste acţiuni nu afectează doar personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor judecătoreşti, ci întregul personal din cadrul sistemului judiciar, în contextul în care modificările legislative succesive au adus atingere statutului judecătorilor în componentele privind independenţa, stabilitatea  şi predictibilitatea, generându-se o gravă criză de personal în cadrul sistemului, creşterea alarmantă a numărului funcţiilor neocupate şi scăderea atractivităţii profesiei de magistrat, corelate cu neluarea unor măsuri legislative eficiente care să asigure ocuparea posturilor vacante într-un termen scurt sau mediu, determinând în continuare supraîncărcarea judecătorilor în activitate, prelungirea duratei proceselor şi diminuarea calităţii actului de justiţie.

De asemenea, modificările operate în materia pensiilor de serviciu sunt discriminatorii şi lipsite de predictibilitate, fiind exclusă nejustificat asimilarea vechimii dobândite în alte funcţii juridice, pentru unele categorii profesionale în totalitate şi parţial pentru celelalte, urmând a fi eliminate treptat, contrar condiţiilor reglementate la accederea în profesie în contrapondere cu interdicţiile şi incompatibilităţile impuse.

În aceste condiţii, Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Sălaj, cu unanimitate de voturi, a adoptat Hotărârea nr.5/2023 prin care s-au decis următoarele măsuri:

 1.Susţinerea protestului desfăşurat de către personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul Tribunalului Sălaj, protest declanşat în baza Adunării generale extraordinare a Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial;

 2.Adoptarea unei forme concrete de protest ce va consta în amânarea judecării cauzelor, pentru perioada 12.12.2023-19.12.2023;

 3.Nu se va aplica forma de protest prevăzută la alin. (2) în ceea ce priveşte soluţionarea următoarelor cauze cu caracter urgent, în materie penală:

– supraveghere tehnică/încuviințare obținere date;

– percheziții;

– propuneri de luare măsuri preventive;

– propuneri de prelungire măsuri preventive;

– verificarea legalității și temeiniciei măsurilor preventive;

-cerereri/sesizări privind revocarea, înlocuirea, încetarea de măsuri preventive;

– contestare măsuri preventive luate de procuror;

– contestare măsuri asiguratorii luate de procuror;

– internare medicală provizorie;

– obligare la tratament medical;

– contestații privind măsuri preventive;

– contestații privind măsuri asiguratorii;

– contestații privind internare medicală provizorie/obligare la tratament medical;

– contestații împotriva încheierilor prin care au fost  soluţionate cererile şi excepţiile formulate în dosare cu inculpaţi faţă de care s-a luat o măsură preventivă.

– abţinerea întregii instanţe;

– contestaţie durată proces.

– cauzele privind faptele de natură penală în care există riscul prescripţiei răspunderii penale.

– cauzele în care s-au dispus măsuri preventive;

– orice alte cauze apreciate de către judecător ca fiind urgente;

 4.Nu se va aplica forma de protest prevăzută la alin. (2) în ceea ce priveşte soluţionarea următoarelor cauze cu caracter urgent, în materie civilă:

– ordin de protecţie;

– ordonanţă preşedinţială;

– măsuri de protecţie speciale pentru minori;

– adopţie;

– suspendarea executării silite;

– măsuri asigurătorii;

– suspendarea executării actului administrativ;

– orice alte cauze apreciate de către judecător ca fiind urgente.

În rest, activitatea în cadrul Tribunalului Sălaj se va desfăşura în condiţii normale (primirea şi comunicarea actelor de procedură, pronunţarea şi motivarea hotărârilor judecătoreşti etc.).

 PURTĂTOR DE CUVÂNT, JUDECĂTOR DELEGAT AL BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE, MERFU – ARON DANIELA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *