Modernizarea Legii ONRC devine realitate, anunță secretarul de stat Bogdan Ilea

Transpunerea Directivei U.E. 2019/1151 a Parlamentului European si Consiliului s-a concretizat prin adoptarea unei Legi ce are in vedere introducerea unor instrumente digitale ce au menirea de a simplifica procesele de inregistrare a societatilor comerciale.
Toate diligentele pentru constituirea unei societăți și înregistrarea unei sucursale vor putea fi derulate integral online, prin utilizarea mijloacelor de identiflcare electronică și a mijloacelor electronice de comunicare.
De asemenea, prin depunerea online in format electornic a documentelor se va putea desfasura procedura de înregistrare, iar verificarea îndeplinirii condițiilor legale se va realiza prin comunicarea între autorități.
Modificările propuse:
– Crearea cadrului legal prin care formalitățile pentru constituirea unei societăți și înregistrarea unei sucursale se pot derula integral online, prin utilizarea mijloacelor de identiflcare electronică și a mijloacelor electronice de comunicare.
– Simplificarea procedurii de înregistrare in registrul comerțului pentru a permite depunerea de documente în format electronic, veriflcarea îndeplinirii condțiilor prevăzute de lege realizându-se prin comunicarea între autorități și utilizarea informațiilor/documentelor aflate deja la dispoziția acestora”, transmite secretarul de stat în Ministerul Justiției, av. Bogdan Ilea. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *