Noua subvenție APIA pentru pășuni 260 euro/ha!

Fermierii români vor beneficia de anul viitor, pentru prima oară, de o nouă subvenție acordată pentru pășuni. Sprijin cuplat pentru venit- Semințe pentru plante furajere se va acorda în perioada 2023-2027, conform Planului Național Strategic 2023-2027, versiunea finală 18 octombrie 2022. Cuantumul maxim al acestei subvenții este de 260 euro/ha.

Condiții de eligibilitate:

• Fermierul trebuie să desfășoare o activitate agricolă, pe teritoriul României cu respectarea definiției fermierului activ prevăzută în legislație;

• Fermierul este beneficiar de BISS (Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității) și utilizatorul unei suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrație și Control (IACS) și care are categoria de utilizare teren arabil;

• Fermierul exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha;

• Fermierul trebuie să facă dovadă comercializării unei producții minime, în conformitate cu legislația națională;

• Fermierul trebuie să dețină autorizaţie pentru producerea de semințe de plante furajere;

• Fermierul să facă dovada utilizării seminței certificate, în conformitate cu legislația.

Sprijinul va fi acordat în conformitate cu art. 102 (2) din Regulamentul UE nr. 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre in cadrul Politicii Agricole Comune (planurile strategice PAC), care prevede posibilitatea statelor membre să stabilească cuantumul unitar/ha indicativ planificat minim și maxim (în funcție de suprafața eligibilă în anul de cerere respectiv).

pajiste-bani-apia_b

Pentru perioada 2023-2027 suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 6.000 ha, cu un cuantum indicativ planificabil de 200 euro/ha în anul 2023.

Pentru primul an 2023:
Cuantumul indicativ maxim estimat de 260 de euro/ha în anul 2023, pentru care s-a luat în calcul ipoteza volatilității prețurilor inputurilor necesare aplicării tehnologiei.
Cuantumul indicativ minim estimat de 180 de euro/ha în anul 2023, pentru care s-a luat în calcul posibila creștere a suprafețelor cultivate cu loturi semincere.
La stabilirea cuantumurilor posibile, s-a avut în vedere raționamentul prevăzut la art.102 (2) din Regulamentul nr. 2021/2115 privind flexibilitatea necesară pentru realocare în vederea evitării fondurilor neutilizat.

În România, fondul pastoral este de o importanța deosebită, ocupând suprafața de peste 4, milioane ha, din care, circa 2,4 milioane ha de pajiști beneficiază de plăți directe pe suprafață.
Pajiștile reprezintă un element esențial al sistemelor de agricultură sustenabilă. Pentru menținerea producției de furaje și a calității acestora este necesară aplicarea unui complex de măsuri tehnologice de îmbunătățire a pajiștilor degradate.
Readucerea pajiștilor la valoarea culturală este imperios necesară, în contextul refacerii covorului vegetal cu amestecuri de plante furajere.
Mai mult decât atât, în ultimii ani, suprafeţele cultivate cu loturi semincere de plante furajere au scăzut.
Pentru supraînsămânțarea și reînsămânțarea pajiștilor degradate, este necesară utilizarea de amestecuri de semințe graminee și leguminoase perene.
Producția de sămânță de plante furajere reprezintă o importanță majoră în asigurarea materialului semincer, atât pentru scopuri agricole cât și pentru refacerea terenurilor degradate, cu scopul păstrării fertilității solului și productivității terenului.

Tehnologia loturilor semincere de specii furajere nu este aceeași ca în cazul producției de furaje, în acest caz existând o cerință de maximizare a cantității și calității inflorescențelor și a altor componente ale producerii semințelor.

Managementul sistemelor de producerea semințelor de graminee și leguminoase impune o atenție deosebită la înființarea loturilor, răsărirea plantelor, controlul buruienilor, regimul de fertilizare, recoltarea, condiționarea, depozitarea materialului semincer și amplasarea loturilor semincere în cadrul rotației culturilor din fermele specializate. În același scop, trebuie să se asigure mecanizarea tuturor lucrărilor și mai ales a recoltării și condiționării, urmărindu-se permanent reglajele efectuate cu scopul diminuării pierderilor. Mai mult, producerea de semințe de plante graminee și leguminoase este diferită, luând în considerare particularitățile biologice ale fiecărei specii, iar tehnologiiile trebuie să fie adaptate la noile condiții din agricultură.

Obținerea unor rezultate satisfăcătoare în cultivarea plantelor furajere depinde în mare măsură de utilizarea unor semințe corespunzătoare și certificate.

Producerea semințelor pentru plantele furajere de pajiști necesită o atenție specială din cauza diferitelor tipuri de semințe, forme și dimensiuni corespunzătoare. În general, condiționarea semințelor mici este fundamental diferită de aceea de la cereale, deoarece necesită un nivel ridicat de precizie.

Situația suprafețelor și a producțiilor obținute în evoluție 2015-2020 pentru plantele furajere pentru semințe (golomăț, mazăre furajeră, măzăriche, sparcetă, trifoi roșu și facelia) este caracterizată de valori modeste.

În ceea ce privește evoluția suprafețelor celor 6 culturi, se constată dimensiuni reduse spre nesemnificative, în anul 2017 suprafața totală cultivată a fost de 7.873 ha, iar în anul 2020 de doar 3.567, cunoscând o diminuare de aprox. 55%.

Precizăm că, intervenția se aplică pentru prima dată în România, ca soluționare a nevoii fermierilor care gestionează pajiști temporare sau permanente.

Sprijinul cuplat pentru venit pentru semințe pentru plante furajere este menit să asigure pe termen mediu, competitivitatea fermelor care vor cultiva plante furajere cu scopul obținerii de semințe certificate, având în vedere specificitatea și complexitatea agrotehnicii acestei activități, ceea ce impune cheltuieli deosebite.

Menționăm că schema cuplată în speță, se va acorda pentru prima dată în România, fiind coroborată și cu nevoia de dezvoltare a culturilor furajere (graminee și leguminoase) din sămânță certificată, în scopul supraînsămânțării pajiștilor temporare și permanete degradate,” se arată în Planul Național Strategic 2023-2027.

Până-n 2027, cuantumul maxim al acestei subvenții este estimat în PNS la 286 euro/ha.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.