OCPI Sălaj face performanță – fonduri europene de 8,5 milioane lei pentru cadastrarea gratuită a imobilelor

OCPI Sălaj în frunte cu directorul Sergiu Panie și colectivul din cadrul instituției au reușit o performanță notabilă, respectiv să atragă în județul Sălaj primele fonduri europene pentru înscrierea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, sumă ce depășește 85 de miliarde de lei vechi.


Proprietarii a circa 72.000 de imobile din șase comune din județul Sălaj vor beneficia de înscrierea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor sunt gratuite pentru cetățeni și sunt realizate prin Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF), derulat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Licitația organizată de ANCPI pentru înscrierea proprietăților din șase unități administrativ – teritoriale (UAT) din județul Sălaj în evidențele de cadastru și carte funciară a fost finalizată. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sălaj și prestatorii declarați câștigători vor începe, în curând, lucrările de cadastru general. Acestea vizează o suprafață totală de aproape 51.000 de hectare și un număr de aproximativ 72.000 de imobile. Primele comune din județul Sălaj care vor fi cadastrate integral din bani europeni sunt: Almașu, Boghiș, Cuzăplac, Hida, Nușfalău și Rus.

 

Nr. crt UAT Număr locuitori Număr imobile estimate Suprafață
totală
UAT
(ha)
Suprafață Intravilan (ha) Suprafață Extravilan (ha) Suprafață disponibilă de contractat
(ha)
Valoare
Contract
(lei)
Termen

Finalizare
Contract

Prestator
1 Almașu 2861 23000 16153 529 15624 16043 3.011.120 August 2023 SC Topo Cad Ureche SRL
2 Boghiș 1936 6300 3057 485 2572 2876 436.587 Noiembrie 2022 SC Total Business Land SRL
3 Cuzăplac 1864 14000 10803 348 10455 10469 1.764.720  Iunie 2023 SC Topo Cad Ureche SRL
4 Hida 2787 13600 10559 1129 9430 10559 1.595.537 Aprilie 2023 SC Total Business Land SRL
5 Nușfalău 3800 8800 5186 1115 4071 5186 778.182 Noiembrie 2022 SC Topogeoterm SRL
6 Rus 1029 6200 5061 279 4782 4791 920.686 Februarie 2023 SC Total Business Land SRL
Total 6 14.277 71.900 50.819 3.885 46.934 49.924 8.506.832

 

Până în prezent, în județul Sălaj, au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară 7.580 de imobile din 52 de sectoare cadastrale, cu suprafața totală de 4.360 ha. Lucrările au fost finanțate din veniturile proprii al ANCPI, prin PNCCF.

PNCCF se derulează în perioada 2015-2023 și este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri externe nerambursabile și din bugetul UAT-urilor (cofinanțare). Programul are ca obiectiv principal înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 Beneficii generale ale programului:

-Finalizarea procesului de restituire a imobilelor la nivelul UAT-urilor,

-Înregistrarea domeniului public/privat al UAT și al Statului Român,

-Înregistrarea imobilelor deţinute fără acte (posesori),

-Eliberarea certificatelor de moștenitor,

-Creșterea siguranței circuitului civil al proprietăților,

-Dezvoltarea pieței creditului ipotecar, dezvoltarea rapidă a proiectelor de infrastructură, creșterea economică, etc.

Principalele etape de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică:

-înştiinţarea proprietarilor prin campania de informare publică,

-identificarea limitelor administrative,

-stabilirea sectoarelor cadastrale,

-identificarea amplasamentelor imobilelor,

-identificarea titularilor drepturilor reale, a posesorilor şi a altor deţinători, precum şi preluarea actelor în original sau în copie legalizată a acestora,

-sesizarea Camerei Notarilor pentru emiterea certificatelor de moştenitor,

-actualizarea informaţiilor culese din teren,

-publicarea şi afişarea, în condiţiile legii, a documentelor tehnice cadastrale,

-înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor,

-deschiderea noilor cărţi funciare,

-închiderea lucrărilor sistematice de cadastru şi a vechilor evidenţe.

ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, derulat în perioada 2018-2023, finanțat prin POR 2016-2020 și face obiectul Axei prioritare 11 „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară”. Valoarea totală a proiectului este de 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro cofinanțare de la bugetul de stat. Proiectul vizează cadastrarea integrală a 660 de comune din 40 de județe. Printre acestea se numără și 21 UAT-uri din județul Sălaj.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a ANCPI, www.ancpi.ro.

Persoană de contact: Oana Florian, purtător de cuvânt

Tel.0260-618322

E-mail:sj@ancpi.ro

One thought on “OCPI Sălaj face performanță – fonduri europene de 8,5 milioane lei pentru cadastrarea gratuită a imobilelor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *