Om de afaceri condamnat la 7 ani și 8 luni de închisoare pentru fraudă de 1 milion de euro

Trei oameni de afaceri şi firma administrată de unul dintre inculpaţi într-un dosar instrumentat de către procurorii DNA Cluj au fost condamnați astăzi, 18 iulie, de către magistrații Tribunalului Sălaj, la o pedeapsă de 7 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru fraudă cu fonduri europene de un milion de euro, respectiv doi consultați pe fonduri europene condamnați la câte 3 ani de închisoare cu suspendare. 

Potrivit unui comunicat de presă al DNA, în perioada 2009-2014, în contextul derulării unui număr de 11 proiecte finanţate din fonduri nerambursabile privind achiziţia unor utilaje folosite în domeniul construcţiilor, inculpatul Emil Boita, administrator de fapt al firmei Emy Geoinvest SRL, a depus,  prin intermediul unor persoane care au acţionat fără vinovăţie, la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit mai multe înscrisuri cu un conţinut nereal (oferte de preţ, rapoarte de evaluare/selecţie de oferte etc.) prin care s-a urmărit crearea unei aparenţe de legalitate a acelor documente folosite în vederea obţinerii de fonduri din bugetul Uniunii Europene. Totul cu ajutorul a altor doi oameni de afaceri – Lazăr Domide şi Gabriel-Mihai Vişovan, şi ei inculpaţi în dosar, consultanţi în cadrul proiectelor respective.

Aceste demersuri au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene în valoare de circa 4,8 milioane de lei, susţin procurorii, sumă cu care Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză. În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator, asupra mai multor bunuri mobile şi imobile ce aparţin inculpaţilor.

Hotărârea de condamnare emisă de judecătorii Tribunalului Sălaj: 

Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: I. În aplicarea art. 5 Cod penal, constată că legea penală mai favorabilă inculpatului B.E. este Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală şi art. 52 alin. 3 Cod penal raportat la art. 18 ind. 1 alin. 1 şi 3 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpatul B.E., cunoscut cu antecedente penale, la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie în forma determinării la infracţiunea de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în formă continuată. ……….. Constată că infracţiunea de participaţie improprie în forma determinării la infracţiunea de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în formă continuată este concurentă cu faptele pentru care inculpatul B.E. a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 19/07.03.2019 a Tribunalului Sălaj, definitivă prin decizia penală nr. 801/A/2019 din 27.06.2019 a Curţii de Apel Cluj la data de 27.06.2019 şi prin sentinţa penală nr. 26/26.02.2020 a Tribunalului Sălaj, definitivă la data de 09.07.2020 prin decizia penală nr. 719/A/2020 din 09.07.2020 a Curţii de Apel Cluj. În baza art. 15 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 85 Cod penal din 1969, descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 26/26.02.2020 a Tribunalului Sălaj, repune pedepsele componente în individualitatea lor, respectiv 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) Cod penal din 1969 (aplicată prin sentinţa penală nr. 19/07.03.2019 a Tribunalului Sălaj pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 26 Cod penal din 1969 raporztat la art. 9 alin. 1 lit.c) din Legea nr.241/2005), şi 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), lit. b) şi lit.g) Cod penal (aplicată prin sentinţa penală nr. 26/26.02.2020 pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005), iar apoi, în baza art. 10 din Legea nr. 187/2012, art. 40 alin. 1 raportat la art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele repuse în individualitatea lor cu pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată prin prezenta, iar la pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare, aplică sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse, respectiv 1 an şi 8 luni (1/3 din 2 ani + 3 ani), rezultând pentru inculpat o pedeapsă de 7 (şapte) ani şi 8 (opt) luni închisoare. În baza art. 10 din Legea nr. 187/2012 şi art. 45 alin. 1 şi alin. 3 lit. a) Cod penal, contopeşte pedepsele complementare aplicate şi aplică alături de pedeapsa principală rezultantă a închisorii pedeapsa complementară cea mai grea a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), lit. b) şi lit. g) Cod penal, pe o durată de 3 ani, pedeapsă care se va executa, în baza art. 68 alin. 1 lit. c) Cod penal, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale a închisorii. În baza art. 10 din Legea nr. 187/2012 şi art. 45 alin. 1 şi alin. 5 Cod penal, contopeşte pedepsele accesorii aplicate şi aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală rezultantă a închisorii pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), lit. b) şi lit. g) Cod penal, II. În aplicarea art. 5 Cod penal, constată că legea penală mai favorabilă inculpatului D.L. este Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală şi art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 18 ind. 1 alin. 1 ?i 3 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpatul D.L., complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în formă continuată. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, pe o durată de 2 ani, a cărei executare va începe la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicate inculpatului sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Bistriţa Năsăud, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, termen stabilit potrivit prevederilor art. 92 alin. 1 Cod penal şi care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. ………… III. În aplicarea art. 5 Cod penal, constată că legea penală mai favorabilă inculpatului V.G.M. este Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală şi art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 18 ind. 1 alin. 1 ?i 3 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpatul V.G.M., fără antecedente penale, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în formă continuată. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, pe o durată de 2 ani, a cărei executare va începe la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicate inculpatului sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Bistriţa Năsăud, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, termen stabilit potrivit prevederilor art. 92 alin. 1 Cod penal şi care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. IV. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedură penală, încetează procesul penal început faţă de inculpata S.C. EG S.R.L., ca urmare a radierii inculpatei din Registrul Comerţului la data de 15.03.2022. În baza art. 25 alin. 1 şi art. 397 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 1349, 1357 şi art. 1382 Cod civil, admite acţiunea civilă formulată de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi în consecinţă, obligă inculpaţii B.E, D.L şi V.G.M, în solidar la despăgubiri către partea civilă, în cuantum total de 4.834.843,02 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului Uniunii Europene şi nerecuperat, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi, calculate de la data decontării fiecărei tranşe de plată şi până la achitarea efectivă a prejudiciului, potrivit art. 173 alin. 1, art. 174, şi art. 176 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: – inculpaţii D.L şi VGM, în solidar la plata sumei de 4.834.843,02 lei; – inculpaţii BE, DL şi VGM, în solidar la despăgubiri către partea civilă, în cuantum total de 3.216.221,28 lei. În baza art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată în cauză de către Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale în raport cu inculpata S.C. EG S.R.L. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) Cod procedură penală, menţine, în vederea reparării pagubei produse: a) sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa procurorului din data de 28.11.2018 emisă în dosarul nr. 15/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj, ….. b) sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa procurorului din data de 19.03.2019 emisă în dosarul nr. 111/P/2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj, …… În baza art. 397 alin. 5 Cod procedură penală, menţine, în vederea reparării pagubei produse, sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa procurorului din data de 19.11.2018 emisă în dosarul nr. 15/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj, asupra următoarelor bunuri: …. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) Cod procedură penală, dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit în baza încheierii penale nr. 7/04.04.2022, pronunţată de Tribunalul Sălaj în dosar nr. 1029/84/2019/a2*, definitivă prin Decizia penală nr. 105/2022 din 20.05.2022 a Curţii de Apel Cluj, în vederea confiscării speciale, asupra utilajului de forat orizontal pentru construc?ii XCMG XZ 180, achizi?ionat de BA Întreprindere Individuală, având număr de înregistrare la ORC F31/142/2011. În baza art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, dispune desfiinţarea înscrisurilor falsificate aflate în copie la dosarul de urmărire penală şi o parte din acestea, în original, în plicul sigilat cu sigiliul „Ministerul Public D.N.A 479”, înaintat împreună cu dosarul cauzei, respectiv: …… Dispune păstrarea la sediul instanţei prin arhivare împreună cu dosarul cauzei a următoarelor: ….. În baza art. 272 raportat la art. 274 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, obligă inculpaţii BE, DL şi VGM la plata către stat a sumei totale de 10.500 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat, câte 3.500 lei fiecare. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat cu privire la inculpata S.C.EG S.R.L. rămân în sarcina acestuia. Constată că inculpaţii BE, DL şi VGM au fost asistaţi de apărători aleşi. În baza art. 274 alin. 1 teza finală raportat la art. 272 alin. 2 Cod procedură penală, suma de 1.519 lei va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Sălaj pentru av. GS, cu titlu de onorariu pentru asistenţa juridică acordată inculpatei S.C. EG S.R.L. şi onorariu parţial pentru asistenţa juridică acordată inculpaţilor BE, DL şi VGM până la depunerea împuternicirilor de apărător ales. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpaţilor, a părţii civile şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 18 iulie 2022.
Document: Hotarâre  51/2022  18.07.2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *