Președintele ACOR Sălaj, primarul Roșan Ioan, vizită de studiu în Polonia

În cadrul proiectului „Consolidarea cooperănii dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Administratiei si structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale” Cod MySMIS 130587, Cod SIPOCA: 750, a fost efectuată o vizită de studiu în Republica Polonă, în perioada 24-28 octombrie 2022, la care au participat reprezentanţi UNCJR, AMR, AOR și ACoR.

Din parte ACoR au participat: Ioan Roșan, primarul comunei Valcău de Jos, județul Salaj,
vicepreședinte ACoR, Ovidiu Ilie Furdui primarul comunei Crișcior, județul Hunedoara,
vicepreședinte ACoR și Dorinel SOARE primarul comunei Niculești, județul Dâmbovița,
vicepreședinte ACoR.

Astfel, în cadrul vizitei au fost efectuate întâlniri cu reprezentanţi ai structurilo asociative ale administratiei teritoriale din Polonia, cu reprezentanți ai Parlamentulu Poloniei, precum şi cu reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale din Polonia.
Cateva aspectele relevante ale vizitei delegației noastre, conform agendei acestei deplasări, astfel:

– 24.10.2022 – delegatia română a avut o întâlnire la sediul din Varşovia a Asociației Piowatelor din Polonia cu domnul Grzegorz Kubalski, directorul general adjunct al acestei structuri asociative.
În cadrul întâlnirii ne-a fost descris sistemul administrativ din Polonia, respectiv comune
rurale, piowate, orase autonome cu rol de piowat şi voievodate, precum şi principalele atribuţii pe care aceste unități administrativ teritoriale le au.
De asemenea, ne-au fost prezentate, pe larg, procedurile de consultare dintre structurile
asociative ale administrației teritoriale poloneze (în număr de 6) şi autorităţile publice centrale. Ca element de noutate, față de legislația românească, la nivelul Poloniei este constituită o comisie mixtă, formată din 12 reprezentanţi ai structurilor asociative şi 12 reprezentanţi ai administraţiei centrale, în cadrul căria se dezbat propunerile de acte normative initiate de guvern.
Propunerile de acte normative sunt in consultarea structurilor asociative pentru o perioadă de 30 de zile, iar comisia mixtă se întruneşte de 2 ori pe lună, la sediu Ministerului Administrației şi Internelor din Varşovia. Avizul structurilor asociative, emis in cadrul acestei comisii mixte este consultativ, iar propunerile legislative ale membrilor Parlamentului Poloniei nu sunt supuse consultărilor cu structurile asociative, potrivit legilor poloneze.
În ceea ce priveşte modalitatea de consultare dintre structura executivă a Asociat Piowatelor din Polonia și membrii săi, aceasta se efectuează, în scris, prin intermediul mailului, fără a exista o platformă electronică de consultare, însă, în viitorul apropiat omologii polonezi au în vedere realizarea unei astfel de platforme electronice necesară consultării cu membrii săi.
Ulterior acestor discuții, am fost invitați să participăm, în sistem on-line, la şedinţa
reprezentanților celor 6 structuri asociative ale administrației locale din Polonia, în care au fost dezbătute proiectele de acte normative care urmau a fi discutate, a doua zi, în cadrul comisiei mixte.
Această şedinţă fost prezidată de domnul Rudolf Borusiewicz, director general a Asociației Piowatelor din Polonia.
În cadrul ambelor întâlniri membrii delegației române au avut posibilitatea să formuleze
întrebări despre chestiunile de interes, gazdele noastre oferind răspunsuri la toate întrebările.

-25.10.2022- delegația română a participat la şedinţa plenară a Comisiei Mixte de Guvernare şi Autonomie Locală, unde au fost dezbătute acte normative din domeniile energiei şi educaţiei.
Ulterior, delegația a participat la o întâlnire cu reprezentanţi ai Ministerului Administratiei şi Internelor din Polonia, la sediul acestei instituţii, unde s-a discutat despre modalitatea de funcţionare a comisiei mixte, din perspectiva reprezentanţilor administraţiei publice centrale.
De asemenea, la solicitarea părţii române, au existat discuții despre sistemul de prevenire a conflictelor de interese, a incompatibilităţilor şi de declarare a averilor de către persoanele plătite din fonduri publice din Polonia, precum și despre sistemul de remunerare a unor funcţii publice şi a aleşilor locali din această ţară.
După aceste întâlniri, delegația română s-a deplasat la sediul Parlamentului din Polonia, unde a avut loc o întâlnire de lucru cu echipa parlamentară de cooperare cu comunele, judetele si voievodatele. În cadrul acestei întâlniri ne-a fost prezentat modul de cooperare între membrii Parlamentului din Polonia şi structurile asociative ale administraţiei publice locale, referitor la propunerile legislative inițiate de parlamentarii acestei ţări.

-26.10.2022- delegația română a participat la o întrevedere cu domnul Cosmin Onisii,
ambasadorul României în Republica Polonia, la sediul ambasadei României.
În cadrul acestei întrevederi, domnul ambasador ne-a prezentat câteva aspecte de interes ale vieții sociale şi politice din Polonia. Ulterior, delegația s-a deplasat în piowatul Legionowo, la aproximativ 35 km de Varşovia, unde au avut întâlniri cu reprezentanţii acestei unităţi administrative, prezidată dedomnul Sylwester Sokolnicki, starostele acestei regiuni.
Ne-a fost prezentat modul de organizare a piowatului, sursele de finanţare, atribuţiile acestei unităţi administrativ teritoriale, sursele de venit și cele mai importante domenii in care se cheltuiesc fondurile, precum şi cele mai importante investiții realizate, în ultimul timp, la nivelul piowatului.
De asemenea, a fost efectuată o vizită la una dintre aceste investiții locale, respectiv un centru de învățământ modern pentru copii cu dizabilități, atât pentru educația timpurie, cât şi pentru educația primară și gimnazială;

– 27.10.2022- delegația s-a deplasat în orașul Lodz, la 130 km de Varşovia, oraş autonom cu atribuţii de piowat.
În cadrul acestei deplasări au existat întâlniri la sediul primăriei din Lodz cu oficialităţile
oraşului, unde ne-au fost prezentate atribuțiile acestei unităţi administrativ teritoriale, sursele de venit şi cele mai importante domenii în care se cheltuiesc fondurile, precum și cele mai importante investiții realizate atât din fonduri europene cât şi din fonduri guvernamentale.

De asemenea, au avut loc un schimb de experiență între partea română și cea poloneză în
domeniul atragerii fondurilor europene, atât referitor la investițile realizate cât şi la problemele generate de contextul economic şi geopolitic actual. Au fost adresate întrebări cu privire la proceduri și ghiduri de finanțare pe diferite măsuri, care au dus la absorbția intr-un procent foarte mare a fondurilor europene.
De asemenea, au fost discutate aspecte ale gestionării crizei refugiaţilor ucrainieni din cele două ţări, în contextul războiului din Ucraina.

-28.10.2022- delegația s-a deplasat în comuna Reguly, aproximativ 15 km de Varsovia unde a avut o întâlnire de lucru cu oficialitățile acestei unități administrativ teritonale.
În cadrul întâlniri ne-au fost prezentate atribuțiile acestei unități administrativ teritoriale,
sursele de venit şi cele mai importante domenii in care se cheltuiesc fondurile, precum și cele mai importante investitii realizate atât din fondun europene cât şi din fonduri guvernamentale.

În acestă vizită s-au prezentat bune practici in materia consultărilor asupra proiectelor de acte normative, între administrația centrală şi structurile asociative ale administratiei publice locale, elementul de noutate fiind reprezentat de funcţionarea Comisiei Mixte de Guvernare şi Autonomie Locală.

În urma acestei vizite, reprezentanţii ACoR şi-au însușit informații utile despre funcţionarea administraţiei poloneze, atât de nivel local cât și central, precum şi bune practici în domeniul atragerii fondurilor europene, al atribuirii contractelor de achiziție publică şi al investițiilor publice.
Sistemul de administrație din Polonia este foarte bine la punct ceea ce explica rata mare
de absorbție a fondurilor europene.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *