Primăria Zalău a scos la concurs funcția de director la SADP Zalău

 

Primăria Municipiului Zalău organizează concurs în data de 21 februarie 2023, ora 10:00 la sediul instituţiei, P-ţa luliu Maniu, nr. 3, sala „Avram lancu” pentru ocuparea unui post vacant -funcţie contractuală de conducere de director, grad II al Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zalău.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.
Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 07.02.2023 ora 16:00, la Serviciul resurse umane, salarizare, camera 30 din cadrul Primăriei Municipiului Zalău.
Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecţia dosarelor de înscriere la concurs (afişare rezultate): 10.02.2023;
– proba scrisă va avea loc în data de 21.02.2023, ora 10:00;
– interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Condiţii specifice, aşa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 453 din 16 decembrie 2022, Anexa nr. 1:
– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti;
– să fie absolvent cu diplomă a studiilor universitare de maşter în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei contractuale sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
– vechime în specialitatea studiilor necesare – minimum 7 ani

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului.

În prezent SADP Zalău este condus din 2018 de directorul Marcel Adridan, dupa ce mai bine de 8 ani la conducerea institutiei s-a aflat Aurel Bican, (actualul director de la SDN Zalău).

Directorul Marcel Adridan a reușit să schimbe imaginea instituției, astfel că în cei 4 ani de mandat a realizat multe lucrări benefice orșului: marcaje rutiere 3D la principalele treceri de pietoni, marcaje rutiere longitudinale, marcarea parcărilor.

Cel mai important proiect demarat de directorul Marcel Adridan împreună cu primarul Ionel Ciunt, este finanțarea obținută din PNRR – fonduri europene pentru modernizarea integrală a sediului SADP Zalău.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *