Primăria Zalău acordă sprijin financiar pentru încălzire pe perioada de iarnă

🟢Primăria Municipiului Zalău, prin intermediul Direcției de Asistență Socială, preia cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței, în conformitate cu prevederile OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială pentru sezonul rece.

✅Cererile tip se depun la sediul DAS Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.4-6, camera 11, de luni până vineri în intervalul orar 8:30 – 15:30.

✅Documentele care însoțesc cererea tip sunt următoarele:

− acte de identitate ale membrilor familiei (copie);

− certificat de căsătorie/deces/sentință divorț, după caz (copie);

− adeverințe cu veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii;

− adeverință finanțe pentru fiecare persoană majoră din familie;

− document din care să rezulte calitatea de proprietar sau chiriaș a locuinței;

− factură de la E-ON Gaz sau factură de la Electrica, după caz;

− certificat de înmatriculare pentru posesorii de autovehicule (copie);

− declarație privind acordul de utilizare a datelor personale.

Pentru situațiile de adopție, plasament, plasament în regim de urgență, de instituire a tutelei/curatelei, documentelor mai sus menționate se adaugă următoarele:

− Hotărârea judecătorească definitivă de încredințare în vederea adopției sau, dupa caz, de încuviințare a adopției, potrivit legii dacă este cazul;

− Hotărârea judecătorească sau, dupa caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii dacă este cazul;

− Decizia directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sau, după caz, hotărârea judecatorească privind măsura plasamentului în regim de urgență, potrivit legii dacă este cazul;

− Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii.

✅Condițiile de acordare a ajutoarelor de încălzire: familia sau persoana singură să realizeze venituri de până la 750 lei/persoană și să nu dețină nici unul din bunurile cuprinse în anexa nr. 4 din H.G. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

✅Cuantumul ajutoarelor este cuprins între 20 lei 262 lei, în funcție de venituri si de sursa de încălzire.

➡️Informații se pot obține la sediul DAS Zalău, camera 11, sau la telefon 0260 661769.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *