Primăria Zalău acordă sprijin financiar pentru încălzire pe perioada de iarnă

🟢Primăria Municipiului Zalău, prin intermediul Direcției de Asistență Socială, preia cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței, în conformitate cu prevederile OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială pentru sezonul rece.

✅Cererile tip se depun la sediul DAS Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.4-6, camera 11, de luni până vineri în intervalul orar 8:30 – 15:30.

✅Documentele care însoțesc cererea tip sunt următoarele:

− acte de identitate ale membrilor familiei (copie);

− certificat de căsătorie/deces/sentință divorț, după caz (copie);

− adeverințe cu veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii;

− adeverință finanțe pentru fiecare persoană majoră din familie;

− document din care să rezulte calitatea de proprietar sau chiriaș a locuinței;

− factură de la E-ON Gaz sau factură de la Electrica, după caz;

− certificat de înmatriculare pentru posesorii de autovehicule (copie);

− declarație privind acordul de utilizare a datelor personale.

Pentru situațiile de adopție, plasament, plasament în regim de urgență, de instituire a tutelei/curatelei, documentelor mai sus menționate se adaugă următoarele:

− Hotărârea judecătorească definitivă de încredințare în vederea adopției sau, dupa caz, de încuviințare a adopției, potrivit legii dacă este cazul;

− Hotărârea judecătorească sau, dupa caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii dacă este cazul;

− Decizia directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sau, după caz, hotărârea judecatorească privind măsura plasamentului în regim de urgență, potrivit legii dacă este cazul;

− Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii.

✅Condițiile de acordare a ajutoarelor de încălzire: familia sau persoana singură să realizeze venituri de până la 750 lei/persoană și să nu dețină nici unul din bunurile cuprinse în anexa nr. 4 din H.G. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

✅Cuantumul ajutoarelor este cuprins între 20 lei 262 lei, în funcție de venituri si de sursa de încălzire.

➡️Informații se pot obține la sediul DAS Zalău, camera 11, sau la telefon 0260 661769.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.