Primarul Ionel Ciunt a aboptat buget de 33 milioane euro pentru dezvoltare în 2022

La propunerea primarului Ionel Ciunt, consilierii locali au aprobat astăzi, 10 ferbuarie 2022, în cadrul ședinței ordinare de Consiliu Local, bugetul Municipiului Zalău pe anul 2022, buget care s-a întocmit cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, a Legii nr. 317/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2022 şi a OMFP nr. 1954/2005 privind clasificaţia indicatorilor bugetari, cu modificările ulterioare şi în conformitate cu atribuţiile ce revin Municipiului Zalău.

”La întocmirea bugetului pentru anul 2022 s-a avut în vedere câteva lucruri extrem de importante și anume prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul 2022 dar şi pentru următorii 3 ani, cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare, politicile și strategiile sectoriale și locale, acordurilor de împrumuturi pe care le are Primăria încheiate deja, propunerile de cheltuieli ale instuțiilor care funcționează în subordinea Primăriei și sunt ordonatori de credite, programele întocmite pentru finațarea a unor acțiuni și nu în ultimul rând programele de dezvoltare ale Municipiului Zalău.
Aceste programe de dezvoltare ale Municipiului Zalău au cântărit foarte mult în construcția bugetului pentru anul 2022. Așa cum bine cunoașteți, bugetul este format din venituri și cheltuieli.

La capitolul venituri am identificat mai multe surse și anume venituri proprii care înseamnă taxe și impozite inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit. O altă sursă sunt sumele defalcate din venituri de la bugetul de stat, subvenții de la bugetul de stat, donații și sponsorizări și sume primite de la Uniunea Europeană, fonduri europene care sunt extrem de importante în programele noastre de dezvoltare.

Din analiza noastră, veniturile la bugetul local vor fi mai mari cu 17.27% față de realizările din anul 2021. În cifre veniturile sunt de 273.977.000 lei, aproximativ 55 de milioane de euro, mai mari cu 40.000.000 de lei față de 2021(aproximativ 10 milioane de euro).
Și în acest an cheltuielile de dezvoltare sunt mai mari decât cheltuielile de funcționare, chiar dacă au crescut cheltuielile cu energia electrică și energia termică. A crescut de asemenea subvenția pentru transportul local cu aproape 2 milioane de lei, au crescut și cheltuielile de personal, bursele pentru elevi, indemnizațiile pentru persoanele cu handicap și asistenții personali ai acestor persoane. În ciuda acestor creșteri, suma alocată pentru investiții este și în acest an mai mare decât suma alocată pentru funcționare.

În 2022, cheltuielile de dezvoltare, ceea ce înseamnă investiții sunt cu 60% mai mari față de plățile pe care le-am făcut în 2021. O componentă foarte importantă sunt sursele atrase, fondurile europene și cele guvernamentale. Această sumă a crescut de la 38.7 milioane lei, plați făcute în 2021 la 70.5 milioane lei, plăți pe care sperăm să le facem în 2022.

Ca sumă totală de investiții în anul 2022 am propus în buget suma de 165.571.000, aproximativ 33.2 milioane de euro. Această sumă este mai mare cu 74.1 milioane lei, adică cu 14 milioane de euro, față de 2021.

Sumele pe care le-am alocat la dezvoltare în acest an finanțează toate proiectele aflate în derulare și mai mult decât atât vom începe și alte proiecte noi de investiții”, a transmis Ionel Ciunt, primarul Municipiului Zalău.

Veniturile bugetului local propuse pentru anul 2022 sunt în valoarea totală de 273.977, 39 (mii lei)
-venituri proprii 137.483,94
-sume defalcate din TVA 30.258,00
-donaţii şi sponsorizări 327,61
–subvenţii pentru finanţarea sănătăţii 4.635,00
-subvenţii pt.acordarea ajutorului de încălzire 20,79
-subvenţii buget de stat şi sume primate de la UE pentru proiecte 70.544,85
-excedent la 31.12.2021 30.707,20.

Cheltuielile bugetului local propuse pentru anul 2022 – 273.977,39 (mii lei)
-cheltuieli de funcţionare 161.986,34
-cheltuieli de dezvoltare 111.991,05

Bugetul de dezvoltare în valoare de 111.991,05 mii lei se suplimentează cu bugetul împrumutului provenit din împrumutul bancar angajat la această dată cu suma de 53.580,48 mii lei, împrumut contractat pentru asigurarea cofmanţării şi contribuţiei Municipiului Zalău la proiectele de infrastructură cu finanţare europeană. Rezultă un buget de dezvoltare pentru investiţii în anul 2022 în valoare de 165.571,53 mii lei.

În lista de investiţii a Municipiului Zalău pe anul 2022 a fost alocată suma de 9.008,53 mii lei pentru investiţii astfel:
– Creşterea eficienţei energetice a Liceului Sportiv Avram lancu
-Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Liceului Mihai Viteazul
-Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Grădiniţei nr.5
-Grădiniţa Voinicel -reabilitae instalaţie electrică parter
-Liceul Tehnologic Mihai Viteazul-reparaţii tablou electric corp A
-Liceul Pedagogic Ghe.Şincai-reparaţii subsol Corp B, lucrări captare ape pluviale (executat rigolă betonată, canalizare pluvială)
-Grădiniţa nr. 7 -înlocuire uşă de intrare
-Grădiniţa Pinochio-reparaţii instalaţie termică
-Grădiniţa Căsuţa cu Poveşti-înlocuire totală a instalaţiei termice din subsolul grădiniţei
-Colegiul API-lucrări pentru obţinere autorizaţie ISU
-Actualizare doc.tehnico-economice faza DALI pt.ob. Creşterea eficienţei energetice a Liceului Gheorghe Şincai – cantina
-Documentaţie tehnico-economică, faza PT şi asistenţă tehnică din partea proiectantului, pt. ob. Creşterea eficienţei energetice a Liceului Gheorghe Şincai -internat şi sala de sport
-Achiziţie tablete şcolare -Cresa Voinicel-reabilitare grup social, dotări maşină spălat vase
-Reparaţii capitale CNS-înlocuire ferestre corp A

Estimări buget pe următorii trei ani

În ceea ce priveşte veniturile proprii ale bugetului local, potrivit prevederilor legale, în anul 2022 bugetul este la nivelul încasărilor pe anul 2021, corelat cu estimarea veniturilor proprii comunicate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj. Pentru următorii 3 ani respectiv 2023 – 2025, propunerea în ceea ce priveşte veniturile proprii ale bugetului local, să fie la nivelul anului 2022 la care se adaugă procent de 5% inflaţia.

La partea veniturilor cuprinse în secţiunea de dezvoltare acestea vor fi influenţate de finalizarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, respectiv încasările pe codurile de venituri aferente proiectelor.

La partea de cheltuieli – secţiunea de funcţionare estimări de buget pe unnătorii 3 ani situaţia se prezintă astfel:
– cheltuieli de personal la nivelul anului 2022
– cheltuielile materiale şi de funcţionare precum şi subvenţii şi alte transferuri, aproximativ la nivelul anului 2022
– cheltuielile cu rambursarea ratelor şi a dobânzilor aferente creditelor contractate au fost propuse în conformitate cu graficele de rambursare, anexe a contractelor de împrumut.

Pentru bugetul de dezvoltare la partea de cheltuieli sunt cuprinse angajamentele legale multianuale cu termen de finalizare pe următorii ani potrivit datelor estimate în proiecţia listei cu obiectivele de investiţii pe următorii ani,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *