Proiect depus în Parlament: În fiecare judeţ se înfiinţează un centru sportiv comunitar

AUR a depus un proiect de lege la Senat care prevede că la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, respectiv la nivelul fiecărui sector al Municipiului Bucureşti se constituie, prin hotărâre a consiliului local, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, cel puţin un centru sportiv comunitar, prin raportare la numărul de locuitori, ca structură sportivă de drept public. Copiii care participă la activităţile fizice ce se desfăşoară la centrele sportive comunitare vor primi în mod gratuit echipament sportiv adecvat sportului pe care îl practică iar consiliile locale pot aproba acordarea de burse şi premii pentru participarea la activităţile şi competiţiile sportive locale, regionale sau naţionale.

Proiectul de lege prevede că la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, respectiv la nivelul fiecărui sector al Municipiului Bucureşti se constituie, prin hotărâre a consiliului local, respectiv ale
consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, cel puţin un centru sportiv comunitar, prin raportare la numărul de locuitori, ca structură sportivă de drept public.
Centrele sportive comunitare asigură minorilor înscrişi la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar drepturi egale de acces la activităţi fizice. Activitatea centrelor sportive comunitare este coordonată de Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar.

În vederea încurajării practicării de activităţi fizice, la cerere, minorilor care participă la activităţile fizice ce se desfăşoară la centrele sportive comunitare le va fi oferit în mod gratuit echipament sportiv adecvat sportului pe care îl practică, în baza regulamentelor proprii. Consiliile locale pot aproba acordarea de burse şi premii pentru participarea la activităţile şi competiţiile sportive locale, regionale sau naţionale, în condiţiile legii.”
Sursele de finanţare a centrelor sportive comunitare provin din:
a) subvenţii de la bugetul de stat şi bugetele locale acordate centrelor sportive comunitare
de către organele administraţiei publice centrale şi/sau locale în subordinea cărora se
află, precum şi de organele administraţiei publice locale din unitatea administrativteritorială respectivă;
b) donaţii şi sponsorizări;
c) sume rămase din exerciţiul financiar precedent;
d) venituri obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile sportive;
e) alte venituri, în condiţiile legii.”
În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, consiliile locale au obligaţia de a dispune constituirea centrelor sportive comunitare şi de a asigura baza materială sportivă necesară desfăşurării activităţii centrelor, conform prevederilor legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului. Centrele sportive comimitare se organizează şi funcţionează în baza unor regulamente
proprii, elaborate conform legii. Centrele sportive comunitare şi baza materială sportivă vor fi înscrise în Registrul sportiv, în condiţiile legii.
Iniţiatorii afirmă că, conform studiilor făcute la nivel european, obezitatea în Europa a atins cote alarmante atât în rândul adulţilor (o medie de aproape 60% dintre aceştia), cât şi în rândul copiilor (o medie de aproape 29% dintre băieţi, respectiv 27% dintre fete).
”În România, statisticile arată că aproximativ 30% dintre copiii cu vârste euprinse între 7 şi 9 ani sunt supraponderali, iar între 15 şi 20% dintre aceştia sunt obezi, precum şi faptul că o mare parte dintre aceştia provine din medii dezavantajate din punct de vedere socioeconomie, din familii care nu îşi permit să susţină financiar practicarea de activităţi sportive de către cei mici fără a afecta bunăstarea familiei. Totodată, efectuarea de activităţi sportive a devenit din ce în ce mai dificilă odată cu creşterea distanţelor dintre locuinţă şi şcoală ori alte locuri unde asemenea activităţi ar putea avea loc, aceste din urmă locuri fiind singurele adecvate pentru practicarea sporturilor şi de către minori. Or, în atare situaţie, pentru a veni în sprijinul acestor copii, creşterea numărului şi a accesibilităţii unităţilor sportive apare ca o soluţie care, pe de o parte, neagă inegalităţile socioeconomice cu care familiile aeestora se confruntă, iar, pe de altă parte, stimulează participarea la activităţi sportive, care vor avea ca efect şi scăderea ratei obezităţii în rândul minorilor. Nu poţi vorbi despre sănătatea copiilor, despre importanţa sportului fără să creezi infrastructura adecvată”, spun parlamentarii în expunerea de motive.

Proiectul de lege este semnat de: Boancă Rodica – senator AUR; Busuioc Andrei – senator AUR; Cătană Gheorghe-Adrian – senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică – senator AUR; Cosma Dorinel – senator AUR; Costea Adrian – senator AUR; Hangan Andrei – senator AUR; Lavric Sorin – senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian – senator AUR; Neagu Ionuţ – senator AUR; Târziu Claudiu-Richard – senator AUR; Andruşceac Antonio – deputat AUR; Enachi Raisa – deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel – deputat AUR; Şerban Gianina – deputat AUR; Simion George-Nicolae – deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi – deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie – deputat AUR.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *