Proiectul de Sprijin pentru pregătirea Proiectului Regional Cluj-Sălaj din cadrul POIM a fost finalizat

M

Joi 23 Iunie, la sediul Companiei de Apă Someș S.A., va avea loc conferința de presă organizată cu ocazia finalizării proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor deatribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”.

Proiectul s-a derulat în perioada 2015-2022, fiind în valoare de 8.814.940,33 fără TVA, finanțat prin sume nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Structura de finanțare a acestui proiect este compusă din: 85% valoare eligibilă nerambursabilă UE, 14% valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, 1% valoarea cofinanțării eligibile a Consiliului Județean Cluj și a Consiliului Județean Sălaj.

Obiectivele specifice ale Proiectului de sprijin au vizat trei activități principale: elaborarea studiului defezabilitate complet pentru investițiile POIM, sprijin pentru realizarea Aplicației de Finanțare până laaprobarea finală, respectiv elaborarea documentelor de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare din Planul de Achiziții și sprijin pe perioada procesului de licitare-contractare.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul lui, are o valoare totală de 404.431.755 EUR (fără TVA). Obiectivul general al proiectului major de investiţii vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apăuzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Proiectul Regional Cluj-Sălaj din cadrul POIM 2014 – 2020 va contribui semnificativ la dezvoltareasocio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *