Propunerea consilierilor județeni PSD pentru Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Sălaj

☑️Propunerea grupului consilierilor județeni PSD pentru Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Sălaj 2021-2027☑️

✅Necesitatea elaborării unei Strategii de Dezvoltare Durabilă a Județului Sălaj pe termen mediu și lung este incontestabilă, motiv pentru care consilierii județeni P.S.D., prin liderul de grup, ing. Sergiu Panie, s-au implicat activ în dezbaterile organizate.

Propunerile PSD vizează toate domeniile de activitate și, pentru elaborarea lor, s-au valorificat datele obținute din sondajele de opinie și evaluările efectuate pentru aceste domenii identificând, în acest fel, cele mai relevante direcții de acțiune.

✔️Iată, în linii mari, domeniile de activitate și câteva dintre tematicile pe care le-am propus azi în ședința de dezbatere și pe care le considerăm de interes major pentru locuitorii Sălajului, pentru perioada planificată 2021-2027:

1⃣ Sănătatea

🔹acordarea de servicii medicale de înaltă performanță și creșterea accesibilității populației la aceste servicii, trebuie să reprezinte dezideratele majore ale strategiei de dezvoltare durabilă în domeniul sănătății;

🔹asigurarea resursei umane (medici, asistenți medicali, personal auxiliar), colaborarea cu alte instituții medicale din afara județului și din străinătate;

🔹investiții majore în infrastructura sistemului medical local, ajustarea și redresarea proiectelor de investiții aflate în derulare, coordonarea la nivel județean a acestor proiecte;

🔹achiziționarea de echipamente medicale moderne, performante, analiza utilizării și eficienței acestora;

🔹dezvoltarea serviciilor de telemedicină;

🔹programe de medicină profilactica și educație sanitară, în special în domeniul pediatric și al tinerilor;

🔹măsuri pentru stimularea natalității;

🔹dezvoltarea de unități medicale pentru acordarea de servicii medicale de specialitate, cât mai aproape de domiciliul bolnavilor;

🔹dezvoltarea specialităților medicale deficitare;

🔹utilizarea cât mai eficientă a facilităților medicale, atât publice cât și private;

🔹implicarea asociațiilor de pacienți în identificarea și rezolvarea disfuncționalităților sistemului de sănătate; implicarea societății civile;

🔹identificarea tuturor surselor de finanțare posibile pentru dezvoltarea și funcționarea sistemului sanitar, utilizarea eficienta a resurselor financiare;

🔹adaptarea sistemului medical local la situațiile epidemiologice complexe determinate de anumite boli (ex. Covid-19).

2⃣ Educația

🔹finanțarea de programe de formare pentru cadrele didactice pe acele aspecte care să le permită aplicarea eficientă la clasă a programelor școlare și creșterea standardelor de calitate la care sunt desfășurarte activitățile instructiv-educative;

🔹dezvoltarea programelor pentru o educație de performanță concomitent cu eficientizarea programelor de educație remedială și reducerea analfabetismului funcțional în rândul copiilor și tinerilor;

🔹stimularea cuprinderii în sistemul de educație a copiilor proveniți din medii defavorizate și creșterea accesului la educație a acestora;

🔹îmbunătățirea bazei materiale a unităților de învățământ cu mijloace didactice moderne, care să faciliteze o învățare de tip activ (a laboratoarelor școlare, a bibliotecilor școlare, a grădinițelor și învățământului primar).

3⃣ Investiții

🔹 stimularea și sprijinirea realizării de proiecte de dezvoltare locală, utilizarea la maximum a forței de muncă locale.

4⃣ Agricultura

🔹realizarea unei platforme pe care producătorii locali să informeze cetățenii județului cu privire la produsele lor, prețurile acestora și condițiile de livrare (la piața agroalimentară sau direct, la domiciliul clientului);

🔹facilitarea accesului producătorilor autohtoni pe rafturile marilor magazine din județ;

🔹crearea de programe de finanțare pentru IMM-urile din domeniul agricol sau zootehnic (la nivel guvernamental sau prin fonduri nerambursabile) în vederea obținerii unor produse și pețuri competitive pe piață.

5⃣ Servicii

🔹dezvoltarea antreprenoriatului sălăjean și a agroturismului;

🔹generalizarea implementării unor principii de calitate la toate nivelurile structurale și organizatorice pentru firmele/instituțiile care oferă diverse servicii clienților (seriozitate, politețe, accesibilitate, disponibilitate, siguranță și securitate etc.).

6⃣ Turism

🔹stimularea tour-operatorilor locali să includă în oferte circuite variate în zonele turistice ale județului pentru promovarea obieceiurilor și tradițiilor sălăjene, a personalităților culturale și istorice, dar și a atracțiilor turistice existente pe teritoriul județului;

🔹promovarea identității sălăjene și a muliculturalismului prin eficientizarea punctelor de informare turistică și includerea unor puncte fixe în principalele hoteluri, moteluri și pensiuni din zonă.

7⃣ Schimbării climatice

🔹 informarea periodică a populației cu privire la măsurile de protecție a persoanelor, bunurilor și proprietăților pentru situații extreme;

🔹achiziționarea unui sistem anti-grindină;

🔹dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor, informarea populației în acest sens și stimularea adoptării comportamentelor de protejare a naturii.

8⃣ Servicii sociale

🔹protejarea mamei și a copilului, inclusiv prin programe de protecție împotriva violenței domestice și amenajarea de noi centre cu acest scop;

🔹 reducerea șomajului în rândul populației mature prin crearea de noi locuri de muncă realizate în urma programelor de investiții derulate;

🔹realizarea de programe de activități și de petrecere a timpului liber pentru seniorii comunității.

Lider de grup al consilierilor județeni P.S.D. ing. Sergiu PANIE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *