Rezultate Bacalaureat sesiunea august-septembrie. O singură notă de 10 la Limba și literatura română

Ministerul Educației a publicat, astăzi, 31 august 2021, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele Examenului Național de Bacalaureat, în sesiunea august-septembrie 2021.

Rezultatele au fost afișate și în Centrele de Examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

În județul Sălaj, rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este 27, 53% (28,70% în sesiunea de toamnă din 2020), iar la nivel național rata este 30,3% (față de 31,5% în toamna anului 2020). Pentru promoția curentă, rata de promovare este 28,51%, iar pentru promoțiile anterioare 25,71%.

Au promovat 106 candidați, dintr-un total de 385 candidați prezenți. Dintre aceștia, 71 candidați provin din promoția curentă, iar 35 candidați sunt din promoțiile anterioare.

Menționăm faptul că un candidat (din promoția curentă), de la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău, a obținut nota 10 (zece) la  proba scrisă de Limba și literatura română.

Contestațiile pot fi depuse/transmise, astăzi, 31 august 2021, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate, vineri, 3 septembrie 2021.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  1. recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  2. susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  3. obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *