Sălăjeanul Erdei Adalbert condamnat de procurorii DNA Cluj pentru cumpărare de influență

L data de 6 ianuarie, pe portalul Tribunalului Sălaj a avut loc judecata dosarului nr. 1281/84/2020, în care DNA Cluj a sesizat instanța cu un acord de recunoaștere între procuror și inculpatul Erdei Adalbert.

Procurorii DNA Cluj au ajuns la un acord de recunoaștere cu inculpatul sălăjean, care a primit o condamnare de 1 an și opt luni de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influenţă. Erdei Adalbert a fost obligat de judecători și la 60 de zile de muncă în folosul comunității, zile care trebuie prestate fie la Primăria Comunei Sărmășag  sau în cadrul Protopopiatului Reformat Şimleu Silvaniei.


Soluția dată de Tribunalul Sălaj: „Condamnare cu acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: În baza art. 485 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat la data de 20.11.2020, în dosarul de urmărire penală nr. 120/P/2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie- Serviciul Teritorial Cluj, între procuror şi inculpatul E A, şi pronunţă soluţia cu privire la care s-a ajuns la un acord între inculpat şi procuror: În temeiul art. 292 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea prevederilor art. 480 alin. 4 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul Erdei Adalbert la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de cumpărare de influenţă. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 8 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărârii de condamnare, conform dispozi?iilor art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Sălaj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă; În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Proba?iune Sălaj sau organizat în colaborare cu institu?ii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul Erdei Adalbert va presta un număr de 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunită?ii, în cadrul Primăriei Comunei Sărmăşag, jud. Sălaj sau în cadrul Protopopiatului Reformat Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj. În baza art. 94 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c) – e) Cod penal se vor comunica Serviciului de Probaţiune Sălaj. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală şi art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul în care, pe parcursul termenului de supraveghere, săvârşeşte o nouă infracţiune sau nu respectă cu rea credinţă măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal ?i a art. 9 din Legea 241/2005 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a ?i b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, pe o perioadă de 1 an, pedeapsă complementară a cărei executare va începe la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare, potrivit prev. art. 68 alin.1 lit. b Cod penal. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a ?i b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, pedeapsă ce se va executa doar în situaţia în care se va dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale a închisorii. Constată că inculpatul a fost asistat de către apărător ales av. Galiţă Silviu. În temeiul art. 272 C.p.p. rap. la art. 274 alin. 1 C.p.p. obligă pe inculpatul Erdei Adalbert la plata către stat a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi data de 06 ianuarie 2021, la sediul instanţei.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *