Subprefectul Florin Florian anunță că România va beneficia de 31,5 miliarde euro de la Comisia Europeană

România va primi în total 31,5 miliarde euro din partea politicii de coeziune UE în perioada 2021-2027, în cadrul acordului său de parteneriat cu Comisia pentru promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a regiunilor sale, precum și a tranziției sale verzi și digitale, a transmis luni Comisia Europeană.

Precizăm că, în exercițiul pe bugetul multianual 2014-2020, gradul de absorbție raportat anul acesta este de 62,46%. Adică 21 miliarde euro din 35 miliarde de euro disponibile.

„Un DA României de la Comisia Europeană pentru exercițiul financiar 2021-2027

🔛 31,5 miliarde de euro poate atrage România din partea politicii de coeziune pentru promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a regiunilor sale, a tranziției verzi și digitale și pentru dezvoltarea unei economii românești competitive.
✅4,33 miliarde de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pot sprijini acțiuni concrete ale transformării economice inovatoare și inteligente a României. De asemenea, se pot realiza investiții în digitalizarea întreprinderilor și în dezvoltarea unor servicii publice digitale inovatoare, precum se pot accesa fonduri pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale populației, în special ale elevilor și profesorilor.
✅ 6,75 miliarde de euro din FEDR și din Fondul de coeziune în tranziția verde vor fi destinate în special sectoarelor precum energia verde, reducerea emisiilor de carbon, infrastructura de mediu, conservarea biodiversității, crearea de spații verzi, gestionarea riscurilor și măsuri de mobilitate urbană durabilă.
✅ 2,3 miliarde de euro pot fi accesate pentru asigurarea accesului cetățenilor la sănătate și pentru îmbunătățirea calității, a eficacității și a rezilienței sectorului medical, precum și pentru acțiuni care să vizeze reducerea inegalităților între grupurile vulnerabile
✅ 7,2 miliarde de euro din Fondul de Coeziune și din FEDR vor fi destinați pentru dezvoltarea unor mijloace de transport multimodale și mai durabile.
✅ 7,3 miliarde de euro din Fondul Social European Plus (FSE+) vor finanța acțiuni de îmbunătățire a accesului la piața muncii, cu un accent special pe scăderea ratei șomajului în rândul tinerilor, pe o educație de calitate și favorabilă incluziunii, pe dezvoltarea de noi competențe și pe formare.
✅ 3,5 miliarde de euro sunt alocați pentru dezvoltarea antreprenoriatului social și pentru sprijinirea consolidării capacităților în rândul partenerilor sociali și al organizațiilor societății civile.
✅ 3,3 miliarde de euro sunt alocați combaterii sărăciei în rândul copiilor și a deprivării materiale și se vor finanța proiecte de îmbunătățire a accesului la serviciile sociale și calitatea acestora și vor dezvolta servicii sociale, educaționale și medicale integrate în 2.000 de comunități rurale.
✅ 162,5 milioane de euro sunt alocați proiectelor pentru pescuit și acvacultura durabile, pentru conservarea resurselor biologice acvatice din Marea Neagră și pentru aplicarea activităților de control a pescuitului”, transmite subprefectul Florin Florian. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *