Tot mai puțini profesori obțin nota 7 la titularizare / Doar două note de 10 anul acesta

Rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2021 (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate astăzi, 27 iulie, ora 10:00, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro.

La nivelul județului Sălaj:

  1. Rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 40,3% (în scădere, față de rezultatele consemnate în anul 202061,53 %)
  2. Procentul notelor între 5 și 6,99 este de 36,36%;
  3. 2 candidați au obținut nota 10 la disciplinele de concurs: Consiliere psihopedagogica și Limba si literatura maghiara materna, iar 171 candidați (44,4 %) au obținut note între 7 și 9,99.
  4. La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 432 candidați (83,55%) din 517 candidați înscriși.
  5. În centrele de evaluare au fost notate 385 de lucrări, întrucât: 46 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, iar 1 candidat a fost eliminat. Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizați pe posturi didactice în anul școlar 2021-2022.

Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afișează în data de 3 august la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 – 5 august.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *